YUNAN MİTOLOJİSİ

Yunan mitolojisi, eski Yunanların inançlarını, yaşadıkları şiddetli fırtınaları, volkanları, depremleri yansıtan hikayelerdir. Yunan mitolojisi, nesilden nesile ağızdan ağıza yayılan efsanelerdir bu yüzden anlatılanlar çeşitlilik gösterir.

   Dünyanın Yaratılışı: Tanrıların Savaşı Yunanlara göre, her şeyden önce derin bir kaos vardı. Var olan sadece geceydi, ötesi boşluk, sessizlik, sonsuzluk ve karanlıktı. Sonra, her nasıl olduysa, aşk ışık ve gündüzle geldi. Onunla beraber, Gaea, yani dünya çıkageldi. Kısa bir süre içerisinde, Gaea, kendi başına Uranüs’ü (cennet) yarattı. Uranüs, Gaea’nın her şeye ortak olan bir arkadaşı oldu ve beraber yeni tanrıları yarattılar. Fakat Uranüs çok kötü bir baba ve kocaydı. Kendi çocuklarından nefret ederdi. Bu durum Gaea’yı çok kızdırıyordu ve bir gün, en genç tanrı olan Cronus babasının tahtını ele geçirdi. Dünya’nın en güçlü tanrısı Cronus’tu. Kendi kız kardeşi Rhea ile evlenen Cronus, babasının tahtını ele geçirdiğini unutamıyor, kendi çocuklarının da onu bir gün alt edebileceğinden korkuyor ve bu durum onu her geçen gün daha hırslı hale getiriyordu. En sonunda çocuklarını diri diri yemeye karar verdi. Rhea, çocuğunu doğurunca onu Cronus’a götürür, onları yemesini izlerdi. Fakat tanrılar ölümsüzdü, sonsuza kadar Cronus’un midesine hapis olmuşlar, orda büyümeye devam ediyorlardı.

Bu durumdan bıkıp usanan Rhea, son doğurduğu çocuğu Zeus’u Cronus’a teslim etmedi, onun yerine kocasına bir taş götürdü. Hiç bakmadan taşı midesine indiren Cronus, bir çocuğunu daha alt ettiğini düşünüyordu. Fakat Zeus bir mağarada diğer canlılar tarafından yetiştiriliyordu.
Yıllar sonra gücünü toplayan Zeus, babasına savaş açtı ve kardeşlerini sürdükleri hapis hayatından kurtardı. Artık Yunan Mitolojisi yeni tanrıları ve tanrıçalara sahipti: Olimpuslular

                             Olimpuslular

ol

Zeus, en güçlü tanrı ve lider olmasına rağmen, kardeşlerine yetkiler vermiştir. Zeus, Poseidon, Hades, Hera ve Demeter Cronus’un öz altı çocuğudur. Diğer olimposlular Zeus’un çocuklarıdır fakat nasıl doğdukları bilinmemektedir. Hades hariç her tanrı, Olimpus adı verilen dağda yaşamaktadır. Cronus’un kızları ve oğulları olan Olimpuslular ve onların çocukları mitolojinin merkezini oluşturmuşlardır ve her birinin kendine özgü önemli özelliği vardır.

1) Zeus
Babasını alt ettikten sonra, Zeus sadece Olimpusluların değil bütün evrenin hakimi olmuştur. Şimşek ve kartal onun simgesidir. Zeus istediği kişinin kılığına bürünebilir bunun sayesinde pek çok savaş kazanmıştır.

2) Poseidon
Zeus’un erkek kardeşi ve denizlerin tanrısıdır. Poseidon, aynı zamanlarda depremler de yaratabilir. Üç dişli mızrak Poseidon’un simgesidir. Poseidon’un denizleri ve atları yarattığı söylenir.

3) Hades
En büyük kardeş olan Hades, Zeus’un oyunları sonucunda yeraltında yaşamaktadır ve oranın tanrısıdır. Antik Yunan yasalarına göre, yaşı büyük olan her konuda bir avantaja sahiptir. Bu duruma göre, tahtın sahibi hadesti. Fakat Zeus’un ısrarları sonucunda, 3 erkek kardeş, Hades, Zeus ve Poseidon, kibrit çöplerini çekmeye karar verdiler. Zeus bir oyun sonucu en kısa çöpü Hades’e çektirip, onu Tartarus (evren)’in derinliklerine yollamıştır.

yun2

Hades’in kurallarına göre eğer yalnız bir genç kız, kendi başına kırlarda çiçek toplarsa çok büyük bir felaket meydana gelecek demektir. Bir gün, Persephone adında bir genç kız, kırlarda çiçek toplamaktadır. Karanlıktan uzanan siyah bir el, genç kızı yerin altına çekmiştir. Kötülerin ve Ölümün tanrısı Hades, kraliçesini seçmiş bulunmaktadır. Hadesle Persephone’nin anlaşmasına göre, Persephone yılın altı ayını yerin üstünde, diğer altı ayını ise yerin altında yaşamaktadır. Hades ne kadar zengin olsa da, çok fazla görünen bir tanrı değildir. Üç başlı bir köpek onu korur. Bir gün Poseidon Hades’i utandırmak için mızrağı ile yere vurduğunda, depremler sayesinde yer yarıldığından Hades’in çirkin yeraltı ülkesi görülmüştür. İntikamı seven Hades’in, 70.000 kişilik ölüler ordusu ile Atlantik denizini kuruttuğu söylenir.

4) Hera
Hera, Zeus’un karısıdır ve doğal olarak Tanrıların kraliçesidir. Hera’nın sembolü tavuskuşudur. Evliliğin ve doğumun tanrıçasıdır.

5) Hestia
Hestia diğer tanrılar ya da tanrıçalar kadar önde olan bir tanrı değildir. Hestia huzurun tanrıçasıdır. Eğer evinizde bir huzur, ailenizde bir mutluluk varsa Hestia sizi kutsamış demektir.

6) Demeter
Hestia gibi, Demeter’de diğer tanrı ve tanrıçaların gölgesinde kalmıştır. Demeter, yaşamın en önemli varlığının, tahılın tanrıçasıdır.

7) Athena

yu3Athena, bilgelik tanrıçası olarak bilinir. Athena direkt olarak savaşlarla ilişkilendirilmese de, yine de yunan savaşlarında bulunmuştur. Diğer mitolojik tanrılar gibi, Athena’nın doğumuyla ilgili ilginç söylentiler vardır. Bunlardan biri, Athena’nın Zeus’un kafasından doğduğudur.

8) Apollo
Apollo çok popüler bir tanrıdır ve doğruluk ve kehanet tanrısı olarak bilinir. Yunan kralları için, apollo’yu her savaştan sonra ödüllendirmek artık normal hale gelmiştir. Her ne kadar Apollo’nun sembolü yay olsa da, genellikle lir ile resmedilir.

9) Hermes
Hermes, tuhaf görünen bir tanrıdır. Kafasına tas gibi bir kanatlı kask takar. Buna ek olarak, sandaletlerinde de kanatlar vardır ve bir asa taşır. Hermes, Tanrı’nın habercisidir. Kanatlardan anlaşılacağı üzere, Hermes bir yerden bir yere hızla gidebilir.

10) Artemis
Hestia ve Demeter gibi, Artemis de gölgede kalan tanrılardandır. Av tanrıçasıdır ve vahşi doğayı temsil eder.

11) Afrodit
Afrodit, aşkın ve güzelliğin tanrıçasıdır. Uzun sarı saçları ve inanılmaz güzelliği Rönesans döneminde bile kendini göstermiştir. Afrodit’e aşık olan krallar birbirileri ile savaşmışlar ve pek çok krallık yıkılmıştır.
12) Dionysus
Dionysus, şarap ve festival tanrısı olarak bilinir. Hayatın sürmesi için diğer tanrılar kadar çok önem arz etmeyen bir tanrıdır. Günümüzde, Yunanistan’da hala Dionysus adına festivaller düzenlenmektedir.

 

 

Yunan Mitolojisinin Tarihçesi

BALIKESİR

 BALIKESİR

 

  Balıkesir, Türkiye‘nin bir ili ve en kalabalık on yedinci şehri. Marmara Bölgesi’nin Güney Marmara Bölümü’nde, topraklarının bir kısmı ise Ege Bölgesi’nde yer alan ilin hem Marmara hem de Ege Denizi‘ne kıyısı bulunur. Türkiye genelinde ise iki deniz ile komşu olan sadece 6 il vardır. İl, Kuzeybatı Anadolu’da bulunmaktadır. Doğusunda Bursa ve Kütahya illeri, güneyinde Manisave İzmir illeri ve batısında Çanakkale ili vardır. Ayvalık ilçesinden de Yunanistan‘ın Midilli Adası‘na komşudur.Büyükşehir statüsünde olan Balıkesir ili, 20 ilçeden oluşmaktadır. Yüzölçümü bakımından en büyük 13. il, 2014 nüfus sayımına göre de 1.189.057 kişiyle Türkiye’nin en kalabalık 17. ilidir.

Tarihte genellikle Misya ve Karesi adlarıyla bilinen Balıkesir yöresi, zamanla Roma, Bizans, Anadolu Selçuklu, Karesi Beyliği ve Osmanlı egemenliğinde kalmıştır. Temel geçim kaynağı tarım ve hayvancılık olup bamya, börülce, kavun, zeytin, zeytinyağı, kelle peyniri gibi zirai ürünleri ile ayrıca daha çok yerli turizmde öne çıkan sahil kasabalarıyla meşhurdur. Yağc1340199232_ba2ıbedir halısı, kolonyası, kaymaklısı, kozak üzümü, ayvalık tostu, saçaklı mantısı ve höşmerimi diğer bilinen yöresel ürünleridir.Türk Silahlı Kuvvetleri Hava Kuvvetleri Komutanlığı‘nın ilk jet üssü olan 9. Ana Jet Üs Komutanlığı ile 6. Ana Jet Üs Komutanlığı Balıkesir’de bulunmaktadır.

                                   

                                                   Kökenbilim

Balıkesir, adını günümüzde ikiye ayrılan eski merkez ilçesinden almaktadır. İlin eski adı Karesi olup 24 Ekim 1926 tarih ve 4248 sayılı Kararname ile Balıkesir olmuştur.Balıkesirkelimesinin kökenine dair çeşitli rivayetler mevcuttur. Roma İmparatoru Hadrianus, Balıkesir şehri çevresinde sahip olduğu bir bölgede avcılık yaptığı için Adriyanutere lakabını almıştır. Ardından yine burada bir şato yaptırmıştır. Bu şatonun adı Paleo Kastro olarak bilinmektedir. Balıkesir adının bu kelimeden geldiği düşünülmektedir.Paleo Kastro ‘nun anlamı ise Eski Hisar ‘dır.[7] Bazı kaynaklar Balıkesir kelimesinin Balak Hisar veya Balık Hisar kelimelerinden geldiğini söylemektedir. Eski Türkçede balık kelimesi şehir anlamına geldiği için Balık Hisar kelimesinin anlamı Hisar Şehri ‘dir. Fakat Balıkesir il merkezinde hisar veya harabe yoktur. Ayrıca Balıkesir şehrinde Hisariçi Mahallesi bulunmaktadır. Bir rivayete göre bölgeye akın yapan Pers hükümdarı Balı-Kisra’dan gelmektedir. Bazı kaynaklara göre ise balı çok, güzel anlamına gelen Bal-ı Kesr kelimesinden türediği belirtilmektedir. Yeni ortaya atılan bir teze göre ise, Bağıkesir ‘den geldiğine yöneliktir. Zira 17. yüzyıla değin şehir merkezinde en önemli tarım faaliyetinin bağcılık olduğu Balıkesir kadı sicilleri ve tereke kayıtlarından doğrulanmaktadır.

                                                     Coğrafya

Yüzölçümü 14.299 km² olan Balıkesir’in toprakları 39,20° – 40,30° Kuzey paralelleri ve 26,30° – 28,30° Doğu meridyenleri arasında yer alır. Kuzeybatı Anadolu’da bulunan il, doğuda Bursa ve Kütahya illeri, güneyde Manisa ve İzmir illeri ve batıda Çanakkale ili ile komşudur. İlin kuzey yöndeki en uç noktası güneydekine 175 kilometre, doğu yöndeki en uç noktası bastısındakine 210 kilometre uzaklıktadır.

İlin topraklarının büyük bir kısmı Marmara Bölgesi’nde, geri kalan kısmı da Ege Bölgesi’ndedir. Hem Marmara hem de Ege Denizi’ne kıyı bulunmakta olup Türkiye genelinde iki deniz ile komşu olan 6 ilden biridir.290,5 km’lik kıyı bandının 115,5 km’si Ege Denizi’de, 175 km’si de Marmara Denizi’ndedir.

İlin Ege Denizi’nde Ayvalık Adaları olarak bilinen 22 adası,Marmara Denizi’nde de Marmara Adaları olarak bilinen adaları vardır. Ovaların başlıcaları ise Gönen Ovası, Manyas Ovası, Balıkesir Ovası ve Körfez Ovaları’dır. Önemli gölleri Manyas ve Tabak Gölü’dür. Önemli akarsuları Susurluk Çayı, Gönen Çayı, Koca Çay, Havran Çayı, Simav Çayı, Atnos Çayı, Üzümcü Çayı ve Kille Deresi’dir. İlin düzlük yerleri olduğu kadar dağlık kısımları da vardır. İlin en yüksek noktası 2089 metre ile Dursunbey ilçesinde bulunan Akdağ tepesidir.Karadağ, Edincik Dağı, Kapıdağ, Sularya Dağı, Keltepe, Çataldağı, Alaçam Dağları, Madra Dağları, Kaz Dağı ve Hodul Dağı, ilin önemli dağlarıdır.

Ormanlar, ilin topraklarının % 31’ini kaplamaktadır.Bu değer il arazisinin % 45’ine tekabül etmektedir. İlin arazisinin %32’si kültür arazisi, % 8’içayır ile mera ve %15’i kullanılmayan arazidir. Genel olarak ormanlarda karaçam, kızılçam, kayın, gürgen, meşe, söğüt, ılgın, çınar ve zeytinağaçları vardır. Kuşcenneti Millî Parkı‘nda ve Kazdağı Milli Parkı’nda çeşitli kuş türleri vardır. İlin iki denize kıyısı bulunduğundan balık türlerinde çeşitlilik görülür. Kazdağı göknarı ilde yetişen ve koruma altına alınmış endemik bitkidir.

öyük, mağara ve düz yerleşim yerlerinde yapılan araştırmalarda bu topraklara MÖ 8000-3000 yılları arası yerleşildiği ortaya çıkmıştır.Havran’a 8 km. mesafedeki İnboğazı mağaralarında Paleolitik, Neolitik ve Kalkolitik devirlerinden kalma kalıntılar bulunmuştur. Babaköy (Başpınar) kazılarında, Yortan mezarlığında, Ayvalık Dikili yolu üzerindeki Kaymak Tepe’de Bakır Çağı’na ait kalıntılar ve yerleşim yerleri bulunmuştur.Bu bölgede ilk defa adı geçen şehir Agiros (Achiraus)’dur.Anadolu Selçuklu Devleti‘nin yıkılmasından sonra bölgede Karesi Beyliği kurulmuş,ardından bölge Osmanlı Devleti‘nin eline geçmiştir.

 

 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Bal%C4%B1kesir

 

SİNEK KUŞLARI (TROCHİLİDAE)-(KOLİBRİLER)

sinekkusu8

Batı Yarımküresi’nin kuş dünyasına en büyük armağanı bu acayip sinek kuşları familyasıdır.Bu familyaya giren 319 cins pek küçüktür ama renkleri çok parlaktır.Göz kamaştırıcı yanar dönerli renkleri, cennet kuşlarınınkinden daha da güzeldir.Bunlara yalnız çeşitlilik değilse bile parlaklık bakımından sadece Eski Dünya’nın güneş kuşları eşit olabilir.

Elimizde bu küçük, zarif kuşların atalarını gösteren fosilleşmiş ipuçları yoktur.Ama kuşların anatomileri ve şimdiki yayılma alanları onların Amerika’nın tropik kesimlerinde ilkel, sağana benzeyen bir atadan türemiş olabileceklerini göstermektedir.Familyanın anatomi çerçevesi içinde görülen çeşitlilik bu kuşların çok uzun bir merkezden etrafa doğru yayılan bir gelişme evresi geçirdiklerine işaret etmektedir.Belki de bu Üçüncü zamanın ilk devirlerinde başlamıştır.Sinek Kuşları Güney Amerika’nın kuzeyindeki ata topraklarından Güneyde Tierra del Fuego’ya, Kuzeyde de Alaska, Quebec ve Nova Scotia’ya kadar yayılmışlardır.Okyanus engelini aşarak hiçbir zaman Eski Dünya’ya geçmemişlerdir.Burada hiçbir kuş onların yaşayış tarzının tam bir paralelini oluşturamamıştır.Sinek Kuşlarının Yeni Dünya’da yerleştikleri belirli ekolojik yerin Eski Dünya’daki karşıtı da boş kalmıştır.

Sinek cinsler başka kuşların fethedemediği ve ancak birkaç böceğin paylaştıkları biyolojik bir tabakaya yani çeçekler alemine yayılmak için küçük boylarından ve olağanüstü uçuş yeteneklerinden yararlanmışlardır.Bu kuşlar o müthiş enerjilerini çiçeklerin balözündeki canlı şekerden, gelişmek için gereken proteinleri de aynı goncaların içinde yakaladıkları böceklerden elde ederler.Her iki yarımkürede de balcılar, bal tırmaşıkları, güneş kuşları, çiçekçiller, bazı papağanlar, ötücüler ve kiraz kuşları gibi başka kuşlar da yaşayabilmek için balözü yiyecek şekilde gelişmişlerdir.Ama bunlardan ancak birkaçı sadece balözüyle beslenir ve bu kuşların hiçbiri balözünü sinek kuşları gibi tamamiyla uçarken toplamaz.

sinekkusu

 

KAYNAK

http://www.discoveranimal.com/

BALIKESİR

Balıkesir, Türkiye‘nin bir ili ve en kalabalık on yedinci şehri. Marmara Bölgesi’nin Güney Marmara Bölümü’nde, topraklarının bir kısmı ise Ege Bölgesi’nde yer alan ilin hem Marmara hem de Ege Denizi‘ne kıyısı bulunur. Türkiye genelinde ise iki deniz ile komşu olan sadece 6 il vardır.[2] İl, Kuzeybatı Anadolu’da bulunmaktadır. Doğusunda Bursa ve Kütahya illeri, güneyinde Manisave İzmir illeri ve batısında Çanakkale ili vardır.[3] Ayvalık ilçesinden de Yunanistan‘ın Midilli Adası‘na komşudur.[4] Büyükşehir statüsünde olan Balıkesir ili, 20 ilçeden oluşmaktadır. Yüzölçümü bakımından en büyük 13. il, 2014 nüfus sayımına göre de 1.189.057 kişiyle Türkiye’nin en kalabalık 17. ilidir.

Tarihte genellikle Misya ve Karesi adlarıyla bilinen Balıkesir yöresi, zamanla Roma, Bizans, Anadolu Selçuklu, Karesi Beyliği ve Osmanlı egemenliğinde kalmıştır. Temel geçim kaynağı tarım ve hayvancılık olup bamya, börülce, kavun, zeytin, zeytinyağı, kelle peyniri gibi zirai ürünleri ile ayrıca daha çok yerli turizmde öne çıkan sahil kasabalarıyla meşhurdur. Yağcıbedir halısı, kolonyası, kaymaklısı, kozak üzümü, ayvalık tostu, saçaklı mantısı ve höşmerimi diğer bilinen yöresel ürünleridir.

Türk Silahlı Kuvvetleri Hava Kuvvetleri Komutanlığı‘nın ilk jet üssü olan 9. Ana Jet Üs Komutanlığı ile 6. Ana Jet Üs Komutanlığı Balıkesir’de bulunmaktadır.

59_479_475770348

KAYNAK

 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Bal%C4%B1kesir