14. Kariyer Günleri Kapsamında Workshop ve Seminer

  • 14. Kariyer günleri kapsamında workshoplara katılabilmek için aşağıdaki bağlantıyı tıklayıp ilgili formu doldurmanız gerekmektedir.
  • 19 Mart 2020 Saat 10:30 daki Yer Hizmetleri adlı Workshopa Tüm Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği öğrencileri katılacaktır kayıt yaptırmalarına gerek yoktur
  • 19 Mart 2020 Saat 15:00 ve 16:30 daki Workshoplara Tüm Çocuk Gelişimi öğrencileri katılacaktır kayıt yaptırmalarına gerek yoktur
  • Diğer Workshoplar için bu bağlantıdaki form doldurulacaktır. Workshop Kontenjanları kısıtlı olduğu için ilk kayıt yaptıran öğrenciler seçilecektir.
  • Kaydolunan workshoplar sonunda öğrencilere Katılım Belgesi verilecektir. 

Etkili Reklam Yazma

 Satış Ortağı olduğumuz ürünleri tanıtırken önem vereceğimiz  konulardan biri de etkili bir reklam metni yazmak olacaktır. Çünkü  bu konuda iyi olmaya ihtiyaç vardır.
İyi bir reklam metni komisyonlarımızın artmasına yardımcı olacaktır.  Reklam metinlerimizi, satış sayfalarımızda, bir takım yerlere reklam  ve ilan verdiğimizde v.b. kullanırız.
 Reklam metinleri gelişi güzel yazılamayacak kadar önemlidir.
Yani  bir reklam metninin kendi içinde bir sistematiği vardır. Genelde  bunu takip etmemiz gerekir.
Etkili bir reklam metni yazabilmek için öncelikle ürünümüzü iyi tanımamız gerekir. Ürünü iyi tanımanın şartları ise bazı sorulara cevap verebilmekten geçer. Ortadaki sorun nedir? Bu sorunun çözümüne yönelik, ürünümüzün bir çözüm yöntemi var mı? Sorunu nasıl çözüyor? İnsanlar bu ürünü neden almalı? Kişi bu ürünü aldığında ne gibi olumlu şeyler olacak? Bu ürünü almak için ne yapmalılar? sorularına cevap verebilmeliyiz.
Etkili bir reklam metni için ikinci yapılması gereken ise, ikna edici bir başlık oluşturmaktır. Bu başlık müşterinin dikkatini çekebilmelidir.
Başlığın hemen altında, müşterinin ilgisini devam ettirecek bir metin yazın.  İnsanda bir istek uyansın.En altta bir link olsun.
Tabi metni öyle yazmalısınız kj kişi sizin ondan yapmak istediğiniz şeyi yapsın, yani linkimize tıklasın. İşte bunun için metinde inanılırlık oluşturmalısınız. Ürünün üstün yönlerini vurgulamalısınız. Abartı ve yalandan uzak durarak ikna edici olmalısınız.
Burada tekrar etmekte fayda var. Bir metnin en önemli kısmı başlıktır. Başlık, insanların sizin metninizi okumasına ve sonrasında da linkinize tıklamasına yardımcı olur. Onun için başlığınız insanları heyecanlandırmalıdır. Metniniz de başlıkla tutarlı olmalıdır. Çünkü sonuçta metni başlığınıza göre oluşturuyorsunuz. Metnin tüm bölümleri birbiriyle tutarlı olmalıdır.
Metinde kullandığınız dil de önemlidir. Buna dikkat edin. Karşınızdakiyle sohbet ediyormuş gibi yazın. Kendinizden çok müşterinize hitap edin.
Müşteriyle sohbet ediyormuş gibi yazarken, bunu yanlış anlamayın. Kesinlikle laubali olmayın. Ciddiyeti elden bırakmayın.
Dolayısıyla metnimizi şu sistematiğe göre hazırlayabiliriz.
  1. En başta dikkat çekici bir başlık olmalı.
  2. Başlığın altında bir alt başlık olmalı. Ana başlıkta yakaladığınız ilgiyi devam ettirmek ve müşteriyi sizin ana sayfanıza yönlendirmeye teşvik etmelidir.
  3. Gövde metninde sorunun ne olduğunu belirtin. Çözümünüzün ne olduğunu söyleyin. Faydalarını anlatın. Örnekler ve rakamlar verebilirsiniz.
  4. Satış ortaklığı linkinizi koyun.
  5. İmza bölümünüz olsun.

 

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

 

images

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümünün amacı, halkla ilişkiler, reklam ve pazarlama iletişiminin tüm alanlarında bilgi ve deneyimi etkileşimine dayalı, öğrenim odaklı eğitim vermek ve bu doğrultuda yerel ve evrensel paylaşıma açık, değerli iletişimciler yetiştirmektir.

Öğrencilerimizin pazarlama iletişimi alanında yönetsel bilgi-beceri kazanabilmeleri, yaratıcı çözümler üretebilmeleri ve stratejik düşünebilmeleri amacıyla interaktif bir öğrenim anlayışı benimsenmektedir. Bu anlayışla hazırlanan öğrenci çalışmaları, farklılık yaratarak iletişim alanındaki yarışmalarda (Genç Kırmızı, Aydın Doğan Genç İletişimciler Yarışması, vb.) ödüller kazanmaktadır.

Öğrencilerimiz, aldıkları seçmeli dersler, hazırladıkları projeler, reklamlar ve iletişim kampanyalarıyla mezun olduklarında reklam ve halkla ilişkiler ajanslarında, medya planlama ve satın alma şirketlerinde, dijital ajanslarda, siyasi partilerde, sivil toplum örgütlerinde ve kamu kuruluşlarında halkla ilişkiler uzmanı, reklamcı, marka yöneticisi, iletişim uzmanı, medya planlamacı, metin yazarı, müşteri temsilcisi, araştırmacı, stratejik planlamacı olarak çalışabilmektedir.

kaynak

REKLAMCILIK VE İLETİŞİM

pra-graphic (1)

 

İletişim reklamın, tüketicisine ulaşmak için kullandığı yol olarak tanımlanmaktadır. İlgili hedef kitleye, iletmek istediklerini iletme halidir. İletişim karşılıklı bilgi, fikir, düşünce, algı alışverişidir. Tanıtım ile tüketici arasında ister medya yoluyla, ister pazarlama stratejisinin diğer öğelerini kullanma yoluyla olsun, kurduğu alışveriş sürecidir. Kitle iletişim araçları yani televizyon, gazete, dergi veya açık hava reklamcılığı kapsamında kullanılan araç giydirme, bina giydirme, billboard v.b.’ler geniş halk yığınları, yani potansiyel tüketici ile tasarım arasında iletişimi sağlayan araçlardır. Tanıtım tüketicisi ile bunları kullanarak iletişim kurmaktadır. Tüketici ise verilen mesajlar doğrultusunda, tanıtımı yapılan ürüğrenir. İletişim stratejisi geliştirerek, ilgili toplumun hangi tanıtım aracını en çok kullandıklarını ve dikkatlerini çeken noktaları belirler ve bu doğrultuda mesajlarını hazırlar.n ve hizmetleri kullanarak veya satın alarak cevap vermektedir.

Reklam için, iletişim kurmak, sanıldığından çok daha uzun hazırlıkların sonucunda yapılabilen bir olaydır. Öncelikle tanıtım iletişim kuracağı toplumu ve bütün özelliklerini tanımak zorundadır. Gelenek ve göreneklerini, giyim ve yemek zevklerini, ilgilerini, bunu gösterme biçimlerini, değer ve yargılarının hepsini, süzgecinden geçirerek, onlarla nasıl iletişim kurabileceğini planlar. Bunu yapabilmek için, piyasa araştırmaları, geçmiş tanıtım deneyimleri, tanıtımını yapacağı ürün ve hizmetlerle ilgili değer ve yargılarını ö

 ile gerçekten iletişim kurup kurmadığını, tüketicinin ilgili tasarıma verdiği tepkiyi ölçerek anlayabilmektedir. Tanıtımı yapılan ürün ve hizmetlerin satışlarının aReklam, stratejisini oluşturup, harekete geçtikten ve çalışmalarını bitirdikten sonra, tüketicisirtması, isimlerinin biliniyor olması, hatırlanmaları iletişimin kurulduğu anlamını taşır. Bunların olmaması halinde, iletişim kurulamamıştır. Tanıtım tüketicisi ile iletişim kurabilmek için onların beğendiği, sevdiği, yakınlık hissettikleri aracıları kullanır. Örneğin dizi film oyuncuları, örneğin sevilen çizgi karakterler, fıkralar, resimler, görüntüler, sloganlar v.b. pek çok araç iletişimin kurulabilmesi için araç olabilmektedir.

Bilindiği gibi iletişim gönderici ve alıcı arasında ki bilgi akışının, hem alıcı hem de gönderici tarafından anlaşıldığı bir zaman dilimidir. Reklam bu zaman dilimini, hedef kitlesine ulaşmak için kullanır. Kendini ifade etmek için, hedef kitlesinin ilgisini çekebilecek, olası bütün malzeme ve kişileri, araçları kullanır. İletişim kurar ve mesajlarını iletir.
Reklam-iletişim-tüketici. tanıtımın stratejisi içerisinde, birbirleri ile uyum içerisinde olası istenen, birbirini bütünleyen kavrammlardır.

KAYNAK

blog.reklam.comtr/

 

 

Reklamda Yaratıcı Taktikler

Reklamda Yaratıcı Taktikler (Temalar ve Tarz)
Reklamın nasıl söyleneceği konusunda, stil, biçim, ton, sözcük ve sloganlar reklamın
taktik unsurlarını oluşturur.
Reklamın stili. bir kişilik, günlük yaşamdan bir boyut ya da yaşam biçimini,
Reklamın tonu, ciddi, mizahi, müzikal karakterini,
Reklamın biçimi, sözlü ve sözsüz iletişim öğelerini, renk, fotoğraf, grafik tasarımları
gösterir.
Reklam mesajlarını hedef kitleye farklı tarzlarda iletebilmek için güncel, düşsel ya da
bilimsel ortamları seçmek mümkündür. Akılcı ve duygusal yaklaşımlı mesajlar, verilmek
istenen mesajın nasıl söylendiğiyle ilgilidir. Akılcı mesajlar daha çok ürüne ve soruna
dönüktür. Tüketicinin karşılaştığı bir sorunu çözmeye veya kullanım yararlarını göstermeye
odaklıdır. Evine dönen iş kadınının makyajını belirli bir temizleme sütüyle temizlemesi,
çamaşır makinelerinin kirece karşı korunmasını anlatan teknik servis yetkililerinin mesajı;
sindirimi kolaylaştıran ürünlerin uzmanlık görüşüyle sunulması bu türden reklamlara örnektir.
Duygulara ve dolayısıyla tüketiciye seslenen mesajlarda mizah, müzik, özlemler ve
düşlerden yararlanılır. Hayatın zorluklarını yenen bir çizgi film kahramanı, güldürü dozu yüksek
öyküler, çocukların rüyalarında dondurmadan veya çikolatadan yapılmış bir sarayda
gezinmeleri, gerçeküstü spor ayakkabıları, suya yazılmış spor sahaları, bir gülümsemeyle
fethedilen gönüller, bir inci kolyeye satın alınan çikolatalar, gibi sayısız durum tüketicinin
aklında yer edecek şekilde konumlandırılan duygu yüklü mesajlardır.
Reklamda kullanılan temalar aynı zamanda hitap edeceği hedef kitleyi de
ayrımlamada işe yarar. Reklam mesajı aşk, nefret, korku ve mizah vb. hitap etme
yaklaşımlarından yararlanarak hazırlanır. Duygusal mesajlarda mutluluk, korku, dehşet,
hoşlanma, kızgınlık, ilgi çekicilik, nefret, mutsuzluk, şaşırma ve hayret gibi duygulara;
mantıksal mesajlarda bilgi verme ve karşılaştırma yapma olanağı sağlayan ifadelere yer
verilir.

KAYNAK: http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/G%C3%B6rsel-i%C5%9Fitsel%20Medyada%20Yarat%C4%B1c%C4%B1%20Faaliyetler.pdf

TÜRKİYE’DE REKLAMCILIĞIN TARİHİ

“Reklamcılık insanlara; işte elimizde bu var, işte size ne yapacağı, işte onu almanın yolları” der Leo Burnett.

Kimilerine göre tabelacı, kimilerine göre logocu, kimilerine göre kartvizitçi olsa da ‘reklamcılık’ tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ticarete yön veren meslek olarak yıllık 6.5 milyarlık dev bir sektör.

Hakkında herkesin fikir sahibi olduğu ama bilgi sahibi olmadığı bu gizemli sektöre birlikte bir göz atalım istedik.

Bugünkü anlamda gazete reklamları, 19. yüzyıl ve 20. yüzyılın başlarında ortaya çıktı. Reklamcılık 1920 yılı civarlarında radyonun, 1950 yılı civarlarında da televizyonun yaygınlaşmasıyla canlanmıştır.

Peki ya ülkemizdeki reklamcılık diyenleri duyar gibiyim. Türkiye de reklamcılık tarihinin en önemli isimlerinden Eli Acıman, 2004 de Mediacat’teki söyleşisinde şu anısını paylaşıyordu;

Eli-aciman-140x140 “Ülkemizde reklamcılığı başlatan benim” diye bir iddiam yok. Ancak, ilk ajansım Faal’in tescili için 1943 yılı sonlarında İstanbul Ticaret Odası’na gittiğimde, görevli memurun pek çok sorudan sonra yönelttiği “Mesleğiniz” sorusunu “Reklamcı” diyerek yanıtladığımda yüzünün aldığı ifadeyi hala unutamıyorum. “Bir bu eksikti” dercesine bakışı, beni küçümseyerek süzüşü ve meslek hanesine “KOMİSYONCU” yazışı… Dün olmuş gibi gözlerimin önünde. Sektörümüz açısından bu olay, belki tarihi bir gösterge olabilir.”

anadol-216x300

 

 

 

1938’den sonra gazete satışlarının artması ve gazetenin iyice yerleşmesi, reklamcılığın canlanmasına yol açtı. 1940’lı yıllar Türk reklamcılığı için yeni bir dönemin başlangıcı oldu. Bu gelişmede 2. Dünya Savaşı’nın sonlarına doğru ülke ekonomisinin, göreceli de olsa kendini toparlaması önemli rol oynadı.

 

 

 

Puro

Reklamın, iktisadi yaşamın vazgeçilmez bir parçası durumuna gelişi, çok partili yönetimle başlayan (1950) iktisatta liberal siyasetin etkilerinin yaygınlaşmasından sonra oldu. Yeni yönelinen tüketim ekonomisinin desteklediği gereksinim yaratma olgusu, reklamcılığın gelişmesini hızlandırdı. Türkiye de ilk radyo reklamları 1951’de başladı. 1962 yılında çıkarılan bir kararnameyle devlet radyolarında şirketlerin hazırladığı reklam programlarının yayını için özel reklam kuşakları ayrıldı. 1969’da da radyo reklamlarında “cıngıl” adı verilen reklam müzikleri kullanılmaya başlandı. İlk televizyon reklamlarıysa 1972 de başladı. Günümüzde reklamcılık artık hemen hemen her alan değerlendirilerek icra ediliyor. Gazete, radyo, televizyon, billboardlar vs. ile birlikte özellikle internetin de yaygınlaşmasıyla reklamlar artık hayatımızın bir parçası haline geldi.

 

 

“Her reklam, markanın kimliğine yapılan uzun vadeli bir yatırımdır.” der David Ogilvy.

Kaynak: TC Hayat Dergisi / Sayı:18

Türkiyede Reklamcılık kaynak 2