REKLAM STRATEJİLERİ

1_400

                                               REKLAM STRATEJİLERİ

Reklam stratejisi hedef kitle, hedefler, konumlandırma gibi noktalara odaklanır. Yaratıcı strateji ise mesajın kendisine, ne söyleneceğine ve nasıl söyleneceğine odaklanır. Tüm bu stratejilerden önce reklam ajansları ince eleyip sık dokuyarak pazar, hedef kitle, marka durumu araştırmalarından elde ettikleri bilgiler ışığında stratejilerini belirler. Yani bu araştırmalardan elde edilen bilgiler reklam ajansları için bir deniz feneri işlevi göstermektedir.

Kampanya uygulaması, öncelikle mesajın belirlenmesini gerektirir. Hedef kitle dikkate alınarak hangi tür mesajın verilmesi reklamın amacına hizmet edecektir, sorusunun cevabı aranır. Mesaj(copy), reklam aracıyla hedef kitleye ulaştırılması hedeflenen haber, bilgi ya da içeriktir.

Reklam mesajı, tüketicilerin anlayacağı türden simgelerle kodlanarak oluşturulur.Bu nedenle,reklam mesajının çevre ve üretim koşullarından soyutlanarak tasarlanması düşünülemez. Bir reklam kampanyasının hedefine ulaşması için gereken bütçenin ayrılması yeterli değildir.Başarı ancak etkin bir iletişim sağlamakla mümkündür.Bunun sağlanmasında yaratıcı çalışma çok önemli bir faktör niteliğindedir.Yaratıcı çalışma genellikle bir firmanın çalıştığı reklam ajansının faaliyetlerinin ürünüdür.Ancak bu faaliyetlerin başarısını değerlendirecek onaylayacak reklam yöneticilerinin yaratıcı çalışmaların özünü anlamaları büyük önem taşımaktadır.

Reklam verecek olan firma, reklam sürecine girmeden önce reklam stratejilerini belirlemelidir. Reklam kampanyaları, ajanslar gibi ayrıntılar değişebilir ama strateji kalıcı olmalıdır. Bu firmanın ajansa vereceği temel belgedir. Kısa, kesin, ve açık bir şekilde şu konuları kapsamalıdır:

a)Hedef Tüketici: Reklamın özellikle yönelmek istediği tüketici tipi açık bir şekilde tanımlanmalıdır.

b)Reklamın Amacı: Yeni bir ürünü denetlemek ,ürün değişikliğini haber vermek, rakiplere olan üstünlüğü vurgulamak, firma imajını kuvvetlendirmek gibi çeşitli amaçlardan hangisi reklamın temel hedefini oluşturacaksa, bu stratejide belirlenmelidir.

c)Ürün Avantajı: Reklam mesajı ürünün tüketiciye sağladığı en önemli avantajın üzerine yöneltilmeli ve bu avantajda beyazlık, yumuşaklık, güzel koku gibi somut ve objektif bir şekilde anlatılmalıdır.

d) Ürün Üstünlüğünün Nedenleri: Ürünün tüketiciye vaat ettiği avantajın nedenleri de reklam stratejisinde bulunmalı, reklamda tüketiciye açıklanmalıdır.

e) Ürünün kişiliği: Reklamın yaratıp sürdüreceği ürün kişiliğinin tanımı ajansın kullanabileceği somut bir şekilde yapılmalıdır

f)Satış Teması: Firma, tüketicinin ürünü rakiplerine yeğlemesinin temel seçip reklamındaki satış temasını bu odak noktası üzerinde oturtulmalıdır.

KAYNAK: http://blog.reklam.com.tr/genel/reklam-stratejileri/83/

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir