Dış Tanıtım ve Türkiye’nin Tanıtımı

                                                     leee

Politikası ve planlaması devlet tarafından saptanan, uygulaması kamu ve özel sektör kuruluşlarınca eşgüdüm içerisinde açık, sürekli, sistemli ve yoğun bir şekilde bilimsel ve teknik yöntemlerle yürütülen, dış ülkelere dönük faaliyetlerin tümüne dış tanıtım denir.

Dış tanıtım, basit bir bilgi verme uğraşısı değildir. Enformasyon, iletişim, propaganda, devlet reklamcılığı, halkla ilişkiler, kolektif reklamcılık, satış geliştirme, ticari reklamcılık gibi aynı zamanda bireysel ekonomik yararları da kapsayan çok boyutlu ve yönlü bir etkinliktir. Küreselleşen dünyada, sınırların, mesafelerin artık fazla değer ifade etmediği bir gerçektir. Dış tanıtımın turizmle de kan bağı vardır. Özellikle, dış turizm bağlamında tanıtım bir vitrin niteliği de taşımaktadır. Ülkelerin uluslararası platformlarda sesini duyurabilmesi, daha çok dış tanıtımlarına bağlıdır.

Uluslararası platformlarda, yalnız kalmamak için bütün ülkeler dış tanıtımına özellikle önem vermektedir. Uluslararası kuruluşlarda alınacak kararların ülkelerin dış tanıtımıyla doğrudan ilişkisi vardır. Dünya giderek ekonomik görüş ve çıkarların ağırlık kazandığı bir kimliğe bürünmektedir. Halk deyimiyle ‘dünya, artık menfaat dünyası’ olma sürecini yaşamaktadır. Kimse kimsenin kara gözü ve kara kaşı için dostluk ve yakınlaşmalar içinde olmamakta, her şey çıkar ilişkilerine dayanmaktadır.

İdeolojik, siyasal, hatta dinî bağlantılar ve birlikteliklerin oluşturduğu dostluklar bile yerini, ekonomik çıkarlara bırakmakta, anlaşmalar da artık alışveriş pazarına dökülmektedir. Bize düşen görev ise değişimleri yakından izleyerek yeni dış tanıtım politikaları üretmektir.

 

reklamvetanitim_hizmetleri.pdf erişimi için tıklayın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir