Halkla İlişkiler Uygulamaları ve Örnek Olaylar

01. Halkla İlişkiler Planlaması

Masrafların ve rekabetin arttığı, kaynakların azaldığı bir çağda, diğer örgütsel çabalar gibi halkla ilişkiler de hayatta kalabilmek için rekabet etmek durumunda. Halkla ilişkiler çalışmaları açık stratejilere ve hedeflere dayanır. Bu strateji ve hedefler, kendi bütçeleri, süreleri ve kaynakları olan taktiklere ayrılır.

02. Halkla İlişkilerde Problem Tanımlama ve Durum Analizi

Bir halkla ilişkiler faaliyetinin çoğu zaman sadece uygulama kısmının görülmesi, diğer aşamalarının göze çarpmaması halkla ilişkiler uygulamalarının gerektiği gibi değerlendirilmemesi sorununu ortaya çıkarmaktadır. Bir kampanyanın başarısını değerlendirirken dikkate alınan en önemli hususlardan biri ortaya konan problemin çözülüp çözülmediğidir. Eğer problem ortaya doğru bir şekilde konursa, kurum ya da kuruluşun elde edeceği çıktılar en üst düzeyde olur.

03. Halkla İlişkilerde Hedefler

Bir fikrin, bir ürünün, bir hizmetin veya tüm bir şirketin formasyon değişimindeki yaratıcı dönüşüm, geleceği önemli bir şekilde etkileyebilir. Geleceğin kesin ayrıntılarını tahmin edemesek de cesaretimiz, kendimizi bu işe adamamız ve ne istediğimizi ortaya koyan hedefler bize yardımcı olur. Hedef belirlemek, önce karşımızdaki kişi ya da kurumların ne istediklerini iyi anlamak, daha sonra yapabilirliklerimizin farkına varmaktır.

04. Halkla İlişkilerde Hedef Kitle

Halkla ilişkiler çalışmalarında, tüm iletişim çalışmalarında olduğu gibi, hedef kitle çok önemlidir. Amaçları iyi belirlenmiş iletişim çalışmalarının ulaştırılacağı kitlenin doğru yöntemlerle belirlenmesi hedeflenen iletişimin etkinliğini artıracaktır. Birçok iletişim kampanyasının hedef kitle belirleme yöntemleri ile yapılmaması nedeniyle önemli iletişim kayıpları gerçekleşmektedir. Profili ve kişisel özellikleri, sosyal yapısı, satın alma davranışları iyi belirlenmiş bir hedef kitleyi anlamak

05. Halkla İlişkilerde Etkinlik Stratejileri

Halkla ilişkilerde etkinlik kavramı, kuruluşların genel iletişim stratejisi çerçevesinde planlanan çalışmaların uygulanma sürecinden oluşur. Etkinlikler, kuruluşların hedef kitlesi ve kamuoyuyla buluşma noktasıdır. Bu nedenledir ki, kuruluşun itibarında önemli bir etkendir ve çok iyi yönetilmesi gereken bir süreçtir.

06. Mesaj ve Medya Stratejileri

İletişim stratejilerinin belirlenmesi ve uygun sıra ile düzenekte uygulanması, halkla ilişkiler çalışmalarının temel yapı taşını oluşturmaktadır. İletişim kavramının, kaynak-mesaj-hedef kitleŽ düzeneğinden meydana gelen en basit yapısı, halkla ilişkiler uygulayıcısının etkili iletişim stratejileri geliştirmesi ve kullanması sayesinde, kurumun halkla ilişkiler yönetimi anlayışını yerleştirir ve öte yandan da kurumsal itibarı yaratmaya/pekiştirmeye yönlenir.

07. Halkla İlişkilerde Uygulama Planları

Uygulama planları, halkla ilişkiler hedeflerine ulaşmayı sağlayacak strateji ve taktiklerin uygulanmasından önce, etkinlik bazında en küçük detaya kadar, neyin, hangi sıra ile ne zaman ve nasıl yapılacağı ile ilgili noktaların tasarlanmasını gerektiren bir süreçtir. Kuşkusuz, halkla ilişkiler hedeflerini gerçekleştirmek üzere birçok kişinin, birçok etkinliği, belli bir zaman dilimi içinde yapması zorunludur.

08. Halkla İlişkilerde Ölçümleme Değerlendirme

Halkla ilişkiler çabalarının değerlendirilmesine verilen önem, halkla ilişkiler harcamalarına paralel olarak, yönetimin, etkinlik ölçümü konusunda gösterdiği ısrarı artırmaktadır. Gittikçe daha fazla uygulamacı, programın ürettiği dokümanların ölçümlenebilir sonuçlar vermesini ve kârın maliyetlere uygun olmasını istemektedir. Diğer mesleki fonksiyonlar ve bu fonksiyonları yerine getiren sorumlular gibi halkla ilişkiler de, organizasyon misyonunun ilerlemesine sağladıkları katkı miktarıyla değerlendirilmektedir.

Etkinlik Yönetiminde Stratejik Planlama

Etkinlik yönetiminin başarısının sırrı, çok iyi olarak planlanmasıdır. Etkinliğin ulaşmak istediği hedef, kuruluş stratejisi doğrultusunda belirlenmeli, etkinlik sonunda hedef kitleye verilmesi gereken mesaj doğru olarak aktarılabilmelidir. Bu nedenle de yapılmak istenen etkinlik, rahat bir zaman dilimi içinde bütün aşamaları ile çok detaylı olarak planlanmalıdır. Ayrıca, her aşamanın A ve B planları oluşturularak olabilecek krizler programlanmalıdır.

Etkinlik Yönetiminin Püf Noktaları

Etkinlik yönetiminde, göz önünde bulundurulması gereken bazı noktalar vardır. Bunları şu şeklide sıralayabiliriz: Odaklanma/Konsantrasyon: Etkinlik yönetimi, ciddi ve planlı çalışmayı içerir. Bu nedenle de ilgili kişinin etkinliğin bütün aşamalarını takip edebilen, etkinliği önemseyen ve görev edinen biri olması gerekir. Hedef Odaklı Yaklaşım: Etkinliğin, süreç boyunca hedefine uygun ve hedefe ulaşabilmek için o doğrultuda yönetilmesi gerekir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir