İnternet ve Halkla İlişkiler

Sürekli yenilenen ve gelişen teknoloji, iletişim alanında beslenen halkla ilişkilerde yeni olanaklar sunmaktadır. İnternet olarak adlandırılan küresel iletişim ağı, hem kitle iletişim, hem de kişilerarası iletişim aracı olarak bünyesinde radyo, tv, video, gazete, dergi gibi geleneksel halkla ilişkiler araçlarını barındıran bir yapıya sahiptir.
Halkla ilişkilerde internetin tercih edilme nedenleri şöyle sıralanabilir:
– Çok daha geniş bir kitleye kısa sürede ulaşabilme olanağı,
– Hedef kitlenin, kurum ya da ürüne ilişkin görüşlerini kısa sürede öğrenebilme olanağı,
– Ürüne ilişkin bilgi ve yeni gelişmeleri hedef kitleye anında ulaştırabilme olanağı,
– Hedef kitleyi göreceli olarak daha düşük masraf ve süre içinde eğitme ve bilgilendirme olanağı. İnternetin kuruluşlara sunduğu olanaklar, home page’ler, intranet ve extranet, e-mail gibi araçlardır.
HomePage’ler, kuruluşa ilişkin bilgilerin yer aldığı ve herkesin ziyaret edebildiği, bilgilendiği sayfalardır. Bu sayfalar, kuruluşu fotokopi, posta vb. işlem ve masraflardan kurtarır. Aynı zamanda, sayfayı ziyaret edenlerin kuruluşa ilişkin görüşlerini almak da mümkündür. Home page’lerde medya için özel bölümler hazırlanarak, medyanın istenilen anda kuruluşa ilişkin bilgi almasını kolaylaştırabilir. Burada önemli olan home page’leri zaman içinde güncelleştirilmesi, yeni bilgilerin eklenmesidir.
İntranet sayfası ise, kurum içi iletişimi sağlar. Kurum içi iletişim için gerekli tüm bilgi bu iletişim ortamına aktarılabilir. İnternet ile çalışanın kurumuna ilişkin bilgilendirme yanında, çalışanın kuruma ilişkin görüşleri de alınabilir.
Extranet, kurumun dış hedef kitlesine yönelik özel bir hat üzerinden bağlantının gerçekleşmesi ile oluşan bir iletişim alanıdır. Böyle bir hizmet, kurum imajının olumlu yönde etkileme de, ilgi ve sempatinin oluşmasın da yarar sağlayabilir.
Elektronik posta ya da e-mail, bugün etkili ve düzenli bir iletişimi sürdürmek için yaygın kullanılan bir araçtır. Küresel rekabet ve hızın önemi gibi nedenler email’i yaygınlaştırmıştır. E-mail sayesinde çok geniş bir kitleye, daha verimli ve etkili iletişim kurma olanağı ortaya çıkmış, iletişime yeni bir boyut eklemiştir.
Halkla ilişkiler adına, internet ortamında yapılabilecek çalışmalar, elbette yeni alanların ortaya çıkmasına da yol açacaktır. Ne var ki, yeni teknolojilerin kullanılması, kurumsal açıdan her zaman etkinliğe dönüşmeyebilir. İnternet ile bireylerin bilgiye boğulduğu ve bu bilgilerin ne kadarının tüketilebildiği başlıca sorundur. Teknolojinin halkla ilişkiler çalışmalarına getirdiği bir diğer olumsuzluk ise, bilgilendirme sabotajlarının düzenlenmesi, mahremiyetin ihlali ve telif hakları ile kamunun değişen yüzünün algılanmasındaki zorluklardır. Kısacası bir dizi soru ve çözüm bekleyen sorunu da birlikte getirmektedir.

kaynakça http://notoku.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir