AÇIK HAVA REKLAMLARI

Açık hava reklam araçları kapalı reklamlar dışında kalan reklamları kapsar.
Reklamcılığın en eski araçlarından biridir. Satış merkezleri çevresine yerleştirilen açık hava
reklamları alışverişe çıkmış bir yerden başka yere giden tüketiciye, bir malı satın alması için
ikna edebilir ve malın satış şansını arttırabilir.
Açık hava reklamlarının yerleri ve sunuş biçimi bunların etkisini arttırmada büyük rol
oynar.
Açık hava reklamlarıyla seçilen pazar ve pazar bölümlerine hitap etme imkânı vardır.
Açık hava reklamlarında kullanılan mesaj ve malzemelerin diğer reklamlar arasında
kaybolmayacak özelliklere sahip olması gerekir.

reklam

Çarpıcı, kısa mesaj ve sloganların kullanımı ve bu kullanımın yoğun olması ile
mesajların kalıcılığı ve etkisi arttırabilir. Tüketiciler reklamı geçiş süresince gördüklerinden,
genellikle akılda kalıcı değildirler. Bu yüzden kısa mesajda çok çarpıcı sloganların yoğun
kullanılması mutlaka gereklidir. Açık hava reklamlarının hazırlanma süreleri, hazırlanacak
malzemenin büyüklüğüne ve reklamın niteliğine göre değişir. Açık hava reklamlarında
yapım giderlerine ek olarak; belediye Kara Yolları veya özel kişilerle yapılacak sözleşmeler
çerçevesinde belirlenen malzemenin konulacak olduğu yerin kira ve satın alma maliyeti
vardır. Ayrıca yönetimlerin koyduğu kural ve yönetmeliklere uyulması gerekir. Son yıllarda
teknolojik gelişmeler ile dikkat çekici araçlar ve yeni kullanım alanları doğmuştur. Sabit olan
ve en çok kullanılan afişler, billboardlar, duvar reklamları yanında elektronik panolar,
duraklar, pankartlar, dövizler, tabelalar, bez afişler, çatı panoları, büyük duvar
projeksiyonları, durak panoları, karton adamlar, cephe giydirmeleri örnek olarak verilebilir.
Hareketli olanlar ise motorlu araç giydirme, toplu taşım araçlarına konan reklamlar,
stadyum panoları, balonlar, uçak arkasına bağlanan ve mesaj içeren bayraklar, taşıtların içine
ve dışına yapılan farklı reklam uygulamaları ile maskot adamları sayabiliriz.
Açık hava reklam araçları, kent siluetine renk katan özellikleriyle ilgi çekmektedirler.
Sık sık yenilene bilmeleriyle esnek bir reklam aracıdırlar. Diğer reklam ortamlarına göre
maliyetleri düşüktür.
Olumsuz yönü olarak iklim koşullarından etkilenmesi ve afişlerin bazen yırtılması ve
zarar görmesidir.

outdoor-2

 

KAYNAK

http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Reklam%20Ortamlar%C4%B1.pdf

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir