Gerilla Reklam

 

1220481538knor

      Gerilla pazarlama, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin yaratıcılık ve   hayal gücünü kullanarak ve hızlı hareket ederek piyasadaki diğer rakiplerini      demoralize edip kendine bir yer edinmesi veya pazar payını genişletmesi    şeklindeki bir pazarlama tekniğidir.

      Gerilla pazarlamada zamanlama çok önemlidir. Amaç az yatırımla çok iş  yapmaksa piyasaların ve içinde bulunulan şartların çok iyi değerlendirilmesi  gerekmektedir. İyi bir alt yapı çalışmasıyla reklama ayrılacak zaman ve bütçe  minimumda tutulabilir. Öncelikle bu tip çalışmanın amacı ve bu amacın  getireceği yararlar belirlenmelidir. Daha sonra hedef kitlenin ve özelliklerinin  net bir şekilde ortaya konması gerekir.

 

      Gelişen teknoloji, hızla akan zaman, yeni aile düzenleri ve yaşam biçimlerinin çeşitlenmesi pazarın sürekli değişim içinde olmasını ve devamlı farklılaşmasını sağlamaktadır. Hızla geçen zaman, insanların devamlı bir şeylerin peşinden koşuyor olması gösterilen reklamların çok kısa sürelerde etkinliğinin kaybolmasına sebep olmaktadır. Bu da sürekli ve etkili reklamcılık için hayal gücü ve yaratıcılığın şart olduğunu göstermektedir. Gerilla reklamcılığının ve gerilla pazarlamanın temelinde de tam da bu vardır.

 

gerilla-tekniği

    Gerilla reklamda, büyük işletmelerin ajanslara yaptırdıklarının çoğunu işletme kendi hazırlamaktadır. Nerde yayınlanacak olursa olsun, metinde açık, doğru, net ve küçük alanda kullanılabilecek en etkin kelimeler seçilmelidir. Metindeki kişisel ve sıcak bir ifadeyle oluşturulacak samimiyet hedef kitle ile daha hızlı ilişki kurmaya yardımcı olacaktır.

guerilla-ads

         Basılı yayın, radyo, televizyon, web siteleri, e-mail, internet, posta vs. gerilla reklamlarının rahatlıkla kullanılabileceği mecralardır. Bu mecraların bazılarının bütçelerinin yüksek olması gerilla pazarlamayı etkilemez, o mutlaka enerjisi ve hayal gücüyle bu mecraları da kullanacaktır.

 

KAYNAK: http://blog.reklam.com.tr/genel/gerilla-reklam/329/#ixzz1JzaycIMy

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir