Halkla İlişkiler Biriminin Genel Organizasyon İçindeki Yeri

Halkla İlişkiler sorumluluğu sadece halkla ilişkiler birimlerinde çalışan uzman ve yetkili kişilerin üstüne yüklenemez. Bir işletmenin genel müdüründen işçisine ve memuruna kadar herkesin halkla ilişkiler sorumluluğu vardır. Belirli bir boyuta ulaşmış her firmada Halkla İlişkileri plânlı ve bilinçli biçimde yürüten bir ünitenin bulunması gerekir. Firmalar kendi amaç, eylem alanı , izlenen politika, çalışanların sayısı ve firmanın büyüklüğüne bağlı olarak Halkla İlişkiler konusunda değişik biçimde örgütlenmeye gidebilir.

Küçük işletmeler dar bir pazar alanı içinde çalıştıklarından müşteri ve çevreyle ilişkilerde zorluk çekmezler. İşletmenin sahibi halkla ilişkiler sorumluluğunu bizzat yüklenir, çevreyi yakından tanır, yerel kuruluşlarla olan ilişkileri, ayarıca komşular ve tüketicilerle ilişkileri bizzat kendisi yürütür.

Orta büyüklükteki bir işletmede Halkla İlişkiler uğraşıları giderek daha yoğunlaştığından bu işleri yürütmek üzere firma organizasyonu içinde pazarlama ya da personel müdürlüğüne bağlı bir iki Halkla İlişkiler Uzmanının çalıştırıldığı görülür. Bu ünite bazen bir şeflik şekline dönüşebilir. Bazı işletmeler ise, kendi bünyesi içinde bir Halkla İlişkiler örgütlenmesine gitmek yerine reklam ajansı gibi piyasada çalışan halkla ilişkiler bürolarından biriyle anlaşır ve o büronun danışmanlığında işlerini yürütürler.

Bir Halkla İlişkiler Bölümünün yapması gerekenler:
* Hedef kitleye ilişkin bilgi toplamak,
* Plan ve program hazırlamak,
* Bütçe hazırlamak,
* Ortaklara şirkete ilişkin bilgi vermek,
* İşletmenin ilişki içinde bulunduğu kişi ve kuruluşlara yazışma ve duyuru hazırlamak,
* Basın bülteni hazırlamak,
* Tanıtıcı el kitapçığı , broşür ve işletme gazetesi çıkarmak,
* İşletmeyi gezmek isteyenlere yardımcı olmak,
* Tüketici ve meslek birlikleriyle ilişki kurmak,
* Özel gün, sergi, toplantı , seminer ve konferanslar düzenlemek,
* Üst yöneticilere Halkla İlişkiler Politikasını oluşturucu önerilerde bulunmak

Kaynak:http://www.wikiturk.net/Madde/48741/halkla-iliskiler-biriminin-genel-organizasyon-icindeki-yeri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir