Halkla ilişkiler ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk Çalışmaları

17811_b

Günümüzde kurumsal sosyal sorumluluk uygulaması kuruluşun ürününde farkındalık yaratma ve hedef kitlesine yönelik ikna edici bir iletişim yöntemi olarak kullanılmaktadır. Günümüzde giderek artan kurumsal sosyal sorumluluk kavramı hemen hemen tüm şirket ve özel kuruluşlarda kendini hissettirmeye başlamıştır. Kamu yararına yapılan bu tür çalışmaları kuruluşun ne denli bir kurum olduğunu gösterir. Genellikle kurumsal sosyal sorumluluk çalışmaları bir halkla ilişkiler etkinliği içerisinde yürütülmektedir.
Genellikle kurumsal sosyal sorumluluk çalışmaları çevreyi ve küresel ısınmayı hedef alan çalışmalar yürütülmektedir. Daha çok Pazar payına sahip geniş bir üretim payına sahip kurumlar yada kuruluşlar kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarına eğilimleri vardır. Peki kuruluşlar niçin bu kadar çok para isteyen projelere katılırlar? Tam anlamıyla cevap vermek istersek şöyle diyebiliriz ; şirketlerin yada kurumların kar amaçlı çalışmalarından etkilenen unsurlarına zarar vermemek ve en önemlisi de hedef kitle üzerinde kendi imajını oluşturmak. Bir yandan da şunu da sorgulamak gerek; yani kar amacı güdülen şeyler etik mi ? yoksa etik değimli? Zira etik değilse kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarını etiksel olarak sorgulamak gerek. Burada Kant’ın savunduğu görüş ortaya çıkıyor. Kant’a göre fayda amacı yapılan çalışmalar etik değildir görüşü ortaya çıkıyor. Zira kurumsal sosyal sorumluluk çalışmaları kurum tarafından kar amacı güdülen çalışmalar olduğu için etiksel olarak sorgulamak gerek.
Ama kurumsal sosyal sorumluluk adı altında yürütülen çalışmalar kamu yararına yapılan çalışmalar olduğu için etik olduğunu düşünüyorum.
http://www.halklailiskiler.com.tr/yazi.php?id=5225

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir