HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAM İLİŞKİSİ

vbvbvbReklâmcılıkla halkla ilişkiler arasındaki benzerlik çoğu zaman bu iki farklı kavramın birbirine karıştırılmasına sebep olmaktadır. Gerçekten bu iki çabanın amaçları, çalışma biçimleri, kullandıkları metot ve araçlar birbirine çok benzemektedir.
Reklâmcılık, “Her hangi bir ürün veya fikrin kitle iletişim araçlarında bedeli ödenerek, kişisel olmayan yollarla tanıtımı” olarak tanımlanmaktadır. Tanımda yer alan kavramları tek tek ele aldığımızda reklâm ile halkla ilişkiler arasındaki farklar kolaylıkla tespit edilebilir.
Mesaj açısından: Reklâm da mesaj, doğrudan satışı yapılacak ürün (mal ve  hizmet) veya fikir ile ilgilidir. Halkla ilişkiler ise o ürünü üreten işletme ya da  kuruluşu esas alır. Ayrıca halkla ilişkiler yalnızca kurumu değil, kurumla ilgili
çevreleri de kapsar.
Kullanılan iletişim araçları açısından: Reklâm, kitle iletişim araçları kullanılarak  yapılır. Halkla ilişkilerde ise kitle iletişim araçlarının yanı sıra yüz yüze  ilişkiler, sergiler, konferanslar, işletme gezileri gibi diğer tanıtım teknikleri de  kullanılır.
Ödenen ücret açısından: Reklâm da mutlaka kitle iletişim araçlarına ödenen bir  bedel, ücret söz konusudur. Çünkü reklâm için televizyon ve radyodan zaman, basılı medyalardan yer satın alınmaktadır. Halkla ilişkilerde de medyalara ücret ödenilir fakat bu şart değildir. Örneğin duyurumda olduğu gibi ücret ödenmeden
de kitle iletişim araçları kullanılabilir.
İletişim içeriği yönünden: Reklâm tek yönlü bir iletim aracıyken, halkla ilişkiler çift yönlü bir iletişim sürecidir. Reklâm kaynaktan hedefe tek yönlü mesaj gönderirken, halkla ilişkilerde bu süreç karşılıklıdır. Halkla ilişkiler uzmanının
yönetim ya da yöneticiler açısından iki temel görevi; kamuoyundan yönetime bilgi taşımak ve kuruluşun genel politikası ve topluma katkıları konusunda kamuoyuna bilgi vermektir. 

     Zaman açısından: Reklâm da amaç, kısa vadede söz konusu ürünün satışına katkıda bulunmaktır. Oysa halkla ilişkilerin amacı kurum hakkında çevrede olumlu bir imaj yaratmak, kurumun prestijini yükseltmek, genel bir güven ve destek sağlamaktır. Dolayısıyla reklâm a göre daha uzun vadeli amaçlar peşindedir.
Hedef kitle açısından: Reklâmın hedef kitlesi sadece mevcut ve potansiyel tüketicilerdir. Oysa halkla ilişkilerde tüketici dahil, tüm kamuoyu hedef kitle olarak alınır. Örneğin kamu kuruluşları, yerel kuruluşlar, eğitim, sanat, kültür
çevresi, ortaklar, iş görenler, diğer firmalar, basın vs. gibi.

HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK ARASINDAKİ FARKLAR

Halkla ilişkiler, bir kurum ya da kişinin kamuoyundaki prestijini yükseltme, kamuoyunun destek ve güvenini sağlayıp bunu devam ettirme amacını güder. Doğrudan mal satmaya yönelik değildir.

Reklamcılık, bir mal ya da hizmetin satışı artırma ya da bir fikri yayma amacını güder.

Halkla ilişkiler, kurumun hedef kitlesi, bütün kamuoyudur.

Reklamcılık, hedef kitlesi, sadece müşteriler veya ileride müşteri olabileceklerdir.

Halkla ilişkiler, kurum hakkında bilgiler yayımlar.

Reklamcılık, ürünler ya da bir fikirler hakkında bilgi yayımlar.

Halkla ilişkiler, gerektiğinde kurumun adını duyurucu, şöhretini arttırıcı reklâm yayımlar.

Reklamcılık, ticari ya da tanıtım amaçlı reklâm yayımlar.

http://megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Halkla%20Ilişkilerin%20Ilişkili%20Olduğu%20Alanlar.pdf

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir