Halkla İlişkilerde İletişim ve Kamuoyu

İletişim ve halkla ilişkiler ilişkisi, tarihsel gelişimde sürekli ayrılmaz iki kavram ve olgu olarak yol aldı. Halkla ilişkiler temelde kitle iletişim araçlarının artan etkisi ile varlığını somutladı, işlevini pekiştirdi. Bu açıdan kitle iletişimin gelişimi, halkla ilişkilerinin varoluşunun kaçınılmaz bir nedeni. Kamuoyunun ve gündemin oluşumunda haber medyasının etkilerini kurum ve kuruluşlar adına yönetme en önemli görev alanı haline geldi. Halkla ilişkiler, ikna edici iletişim biçimi olarak bu süreçte kitle iletişim sürecinin tüm aşamalarını, etkilerini, işleyişini konu aldı. Bu nedenle halkla ilişkiler disiplinin temelinde kitle iletişimi ve etkileri yer almakta.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir