Halkla İlişkilerde Medya’nın Yeri

Halkla İlişkiler ve Medya İlişkileri

images (1)

    Halkla ilişkiler ağaç dikmek gibidir; sonucunu görmeye başlamak zaman, emek ve sabır ister. Halkla ilişkilerden başarılı sonuçlar sağlamak için çalışmaların uzun dönemli bir yaklaşımla, planlı, tutarlı ve ara vermeden sürdürülmesi gerekir. Halkla ilişkilerin en önemli çalışma konularından biri olan medya ilişkilerinde de başarının yolu   aynı şekilde uzun dönemli, tutarlı ve gerçekten karşılıklı iyi niyete dayalı ilişkilerin kurulmasından geçer. Her ilişki biçiminde olduğu gibi medya ilişkileri de ne ekersek onu biçeceğimiz türden bir ilişki biçimidir.

    Medya ile ilişkiler, halkla ilişkilerin çok önemli fakat çok sayıdaki çalışma konularından sadece birisi olmasına karşın, halkla ilişkilerden söz edildiğinde genellikle, medyada kuruluşla ilgili olumlu haber yayınlatma işi anlaşılır. Yine doğru olmayan fakat oldukça kabul gören bir yargıya göre de halkla ilişkiler uzmanlarının başarısı; kuruluşlarıyla ilgili yayınlattıkları haberlerin sayısı ve niteliği ile ölçülür. Aslında, bu yargılar doğru olmamasına rağmen, bu kadar yaygın olarak kabul görmesinin nedenlerinin başında; gerçekten medya ile ilişkilerin halkla ilişkilerin çok önemli çalışma konularının başında yer alması gelmektedir. Dolayısıyla, halkla ilişkiler uzmanlarının medya ile ilişkileri başarılı bir şekilde yürütmeleri, mesleki başarıları açısından oldukça önemlidir. Bu bakımdan, halkla ilişkiler uzmanlarının, medyada kuruluşları ile ilgili haberleri yayınlanmasını sağlamak için uygulamaları gereken yöntemler hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmaları gerekir.

    Kuruluşla ilgili bir haberin ücret ödemeksizin medyada yer alması, habere konu olan olayın bir haber değerine sahip olmasına bağlıdır. İngilizcede “publicity”, Türkçe’de ise “haber olma” ya da “duyurum” olarak adlandırılan bu konu, medya ile ilişkilerin en can alıcı konularının başında gelmektedir. Halkla ilişkiler görevlileri kuruluşları ile ilgili haberlerin medyada yer almasını sağlamak için basın toplantısı, basın bülteni ve çok sayıda diğer bazı yöntemler kullanırlar. Medya yöneticileri de söz konusu haberleri haber olma değerlerine göre değerlendirerek yayınlarlar ya da yayınlamazlar. Medyada yayınlanan haber üzerinde, haberin kaynağı olan kurumun bir inisiyatifi ya da müdahalesi yoktur. Yani kuruluş medyadan, basın bülteninin olduğu gibi, değiştirilmeden yayınlanmasını isteyemez. Medya, haberi yayınlayıp yayınlamamakta tümüyle özgürdür. Bu nedenle, okuyucunun ya da izleyicinin gözünde haberin yaratıcısı medyadır.

 

images

      Medya ile iyi ilişki kurma ve haber yayınlatma şansını artırmak için aşağıdaki temel ilkeleri uygulamak çok yararlı olur:

  1. Neden? Mesajınız neden onları ilgilendirsin? Bir haber niteliği taşıyor mu? Okuyucuları/ izleyicileri için uygun ve ilgi çekici mi?

  2. Ne zaman? Yazı veya haberin son teslim gün/saati nedir? Günlük haftalık aylık bir yayın mı? Gönderdiğiniz bilgi gazetecinin eline geç ulaşırsa basın bülteninizden ya bir sonraki sayıda yararlanılır ya da hiç yararlanılmaz. Bu nedenle bülteninizi medyaya en uygun zamanda göndermelisiniz.

  3. Ne Şekilde? Medya, göndereceğiniz bilgilerin e-mail, posta, faks gibi hangi formatta ellerine geçmesini tercih ediyor? Tercih edilen yöntemi uygulamazsanız materyalinizin değerlendirilmeme olasılığını artırmış olursunuz. Genellikle, medyaya doğrudan bülten yollamak en bilinen yöntemdir. Fakat zaman ayırarak gazetecilere telefonla bizzat ulaşmak, eğer ilgilendikleri bir konuysa da bülteni isimlerine yollamak çok daha doğru ve etkili bir yaklaşım olur.

    Medya ile ilişkilerinin, gerçekçi olmayan beklentiler içine girilerek zorlaştırılmaması için aşağıdaki noktalara da dikkat edilmesi gerekir:
– Medyaya gönderdiğiniz her basın bülteninin yayınlanacağının bir garantisi yoktur. Basın bülteninin değerlendirilmesi için haber değerine sahip olması gerekir. Ayrıca, bülteniniz haber değerine sahip olsa bile daha büyük ve önemli bir haberin, sizin haberinizin önüne geçebileceğini de unutmamak gerekir.
– Bir şeyi söylemek, dile getirmek o şeyin gerçekleşmesini sağlamaya yetmez. Söylediğiniz şeyin dikkate alınması için uygun bir zamanın gelmesi beklenebilir.
– Medyada bir haberin yer almasını sağlamak kadar, kimi zaman istenmeyen haberlerin yer almamasını sağlamanın da bir başarı olacağı unutulmamalıdır.

    Medya ilişkilerinde başarının yolu, medyanın ne olduğu, nasıl çalıştığı, yani kısaca iyice tanınmasından geçer. Bunun için gazete, radyo, televizyon ve internetin okuyucu, izleyici yani hedef kitlelerinin kimlerden oluştuğunu, demografik ve psiografik özelliklerini ayrıca, yayın politikalarının ne olduğunu, yazar ya da yorumcuların uzmanlık konularını, politik görüşlerini bilmek gerekir. Bu amaçla, her medya kuruluşu hakkında aşağıda yer alan temel bilgiler eksiksiz bir şekilde tamamlanmalı, “medya profili bilgisi” adı altında bir çeşit medya veri tabanı oluşturulmalı ve sık sık gözden geçirilerek güncellenmelidir.

1. Kim yayınlıyor?
Yönetim ekibinin listesi ve sorumlulukları;
2. Yayın politikaları ve tarzları
Genel hatlarıyla medya organının yayın politikaları; habercilik ve yorumculuk anlayışı ve tarzı.
3. Biçimsel özellikler
Gazete veya derginin tasarımı, kullanılan materyal türü ve sayfa sayısı.
4. Örgütlenme biçimi
Medya organının örgütsel yapısı ve alt birimleri; etkin ve düzenli bir işletme yapısına sahip olup olmadığı.
5. Sistematik bilgiler
Yayınlanma sıklığı (dergi ve gazete): Günlük, haftalık, aylık vb. Tiraj sayısı
Zaman sınırlaması: Gazete ve dergiler için yayın bağlama ve radyo-televizyon için yayına girme saati.
6. Okuyucu veya izleyici profili
– Yaş
– Cinsiyet
– İş\Meslek
– Sosyo-ekonomik statü ve siyasal eğilimler
– Özel ilgi alanları
7. Dağıtım sistemi
– Doğrudan satış
– Abonelik sistemi
– Ücretsiz

    Kuruluşların sosyal paydaşlarını ve kamuoyunu bilgilendirmeleri, şeffaf olmaları ve bu çerçevede medyanın bilgi alma taleplerini karşılamaları son derece önemlidir. Halkla ilişkiler ile gizlilik, asla bir arada olmaması gereken iki zıt kavramdır. Halkla ilişkiler uzmanlarının verdikleri bilgilerin doğruluğuna güven duyulmasını sağlamak da son derece önemlidir. Bunun için, halkla ilişkiler uzmanlarının hazırladıkları basın bültenlerinde, doğruluk ve dürüstlükten hiç bir şekilde ayrılmamaları, asılsız, düzmece haberler hazırlamamaları, gazeteciler arasında ayırım yapmamaları gerekir. Medya ancak güvendikleri halkla ilişkiler uzmanlarından gelen bilgilere doğruluğundan kuşku duymadan sayfalarında ya da yayınlarında yer verir. Aynı şekilde medya da kuruluşlara ve halkla ilişkiler uzmanlarına karşı dürüst olmalı, sansasyonel, asılsız haberler yayınlayarak onları zor duruma düşürmekten kaçınmalıdır.

 

Kaynak: http://notoku.com/halkla-iliskiler-ve-medya-iliskileri/

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir