Kurum İçi İletişim İle Kurum İçi Halkla İlişkilerin İlişkisi

Genellikle kurum içi iletişim ile kurum içi halkla ilişkiler eş anlamlı olarak kullanılmaktadır. Bazıları bu kullanımı doğru bulur bazıları da bu kullanımın yanlış olduğunu ifade eder. Szyszka’da bu iki kavramın eş anlamlı kullanılmasının yanlış olduğunu söyler. Çünkü kurum içi halkla ilişkiler kurum içi iletişimin bir tipidir. Daha açık bir deyişle, kurum içi iletişimin resmi bir şekli olan kurum içi halkla ilişkiler, aynen kurum dışı halkla ilişkilerde olduğu gibi kurumun yani yönetimin yaptıklarını kurum içi hedef kitleye karşı temsil eder. Öte yandan kurum içi hedef kitle olan çalışanların isteklerini de yönetime iletir. Bu özelliği ile aracı rolünü üstlendiğini ifade etmek mümkündür. Kurum içi iletişim ve kurum içi halkla ilişkiler arasındaki ilişkiyi daha iyi anlayabilmek için kullandıkları yöntemleri Tablo 1 ve Tablo 2′de görebilirsiniz.

Tablo 1 ve Tablo 2′de de görülebileceği gibi kurumların amaçlarına ulaşabilmeleri için kullanabilecekleri kurum içi iletişim ve kurum içi halkla ilişkiler olarak çok sayıda yönteme sahiptirler. Bu iki kavram arasındaki ilişkinin yanı sıra kurum içi halkla ilişkilerde kurum kültürü de önemli konuların başında gelmektedir.

 

KAYNAK:WWW.NOTOKU.COM

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir