Liderlik ve Yöneticilik

23isteLiderlik

   İnsan olarak hepimizin, dünyayı imar etmek, yaşanılır bir çevre oluşturmak, hayata hayrı, güzelliği, iyiliği, onuru, erdemi, özgürlüğü ve adaleti hâkim kılmak, çocuklarımıza ve gençlerimize daha iyi ve daha yaşanılabilir bir dünya bırakmak adına yerine getirmemiz gereken sorumluluklarımız vardır.

Bu anlamda sorumluluğunu bilen, sıradanlığın ve rutinin dışına çıkan, hayata anlam ve değer katmak adına bir şeyler yapma çabasında olan herkes yöneticilik ve liderlik potansiyeline sahip insan demektir

Yöneticilik ve liderlik konularında yaptığı çalışmalarla tanınan Warren Bennis şöyle demektedir. “Bir tek kişi ıssız bir adada tek başına yaşayabilir. Mizaçları uyuşan iki kişi beraberce bayağı yol alabilirler. Ama üç veya daha fazla kişiden söz ediyorsak, biri mutlaka başı çekmelidir. Aksi taktirde kaos kaçınılmazdır” (Bennis, 1999).

İslam Peygamberi de bu hususta “Üç kişi bir araya gelirseniz birinizi lider seçiniz” diyerek liderlik ve yöneticilik olgularının önemine işaret etmiştir.

Yönetim; belirli amaçlara ulaşmak için eldeki tüm kaynakları birbiriyle uyumlu, verimli ve etkin kullanabilecek kararlar alma ve uygulama süreçlerinin toplamıdır (Erol, 1991). Yönetici ise bu süreci yöneten kişidir.

Liderlik ise; bir grup insanı belirli amaçlar etrafında toplayabilme ve bu amaçları gerçekleştirebilmek için onları harekete geçirecek bilgi ve yeteneklerin toplamıdır (Erol, 1991). Liderlik için başka tanımlamalar da yapılmıştır. “Liderlik; grup etkinliklerini grup hedeflerine ulaşma doğrultusunda etkileme sürecidir” (Bass, 1985). “Güçlü bir etkidir” (Argyris, 1976). “Etkili kişisel özelliklere bağlı bir güçtür” (Etzioni, 1964). “İzleyicilerin düşünce ve eylemlerini etkileme doğrultusunda güç kullanmadır” (Zaleznik, 1977). Lider ise; bu fonksiyonları yerine getiren kişidir. “Lider, küme üyelerinin kendine yaptığı olumlu etkiden daha fazlasını onlara yapabilen küme üyesidir” (Başaran, 1992) şeklinde de tanımlanabilmektedir. Tüm bu tanımlardan da anlaşılacağı gibi, liderlik bazen bir kişilik özelliği, bazen belli bir makamın niteliği, bazen de bir davranış türü olarak kabul edilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir