ÇORUM

Çorum-Boğazkale-ilçemizdeki-Hitit-dönemi-Yazılıkaya-Açıkhava-Tapınağı  Karadeniz Bölgesinin İç Anadolu’ya açılan kapısı olan Çorum İli , Anadolu kültür mozayiği içerisinde eşsiz bir konuma sahiptir. Günümüzden 7 bin yıl öncesine ait kültürel verilere rastlanan Çorum’da, ilk organize devleti kuran Hititlerin ilk başkenti Hattuşa bulunmaktadır. Hattuşa Anadolu’nun kalbinde, UNESCO tarafındanDünya Kültür Mirası Listesine alınmış ülkemizdeki 9 değerden biridir. Hitit uygarlığı en az Mısır Uygarlığı kadar eski ve zengin bir uygarlıktır. Hititlerle Mısırlılar arasında yapılan Kadeş Antlaşması metin tabletleri Boğazköy’de bulunmuştur. Hititlerin diğer önemli kült (dini) merkezlerinden sayılan, arkeolojide Arinna olarak bilinen Alacahöyük Ören Yeri; 13 Kral Mezarı , Hatti Tunç Güneş Kursu ve Sfenksli Kapıları ile görülmeye değer tarihi bir yerdir. Ulu Önder Büyük Atatürk’ün bizzat direktifleriyle ilk milli kazılarımızın başlangıç noktası olması ile de önem arzeder.

Ortaköy İlçesindeki Şapinuva ören yeri de büyük bir Hitit kenti olup, hala sürmekte olan kazı çalışmalarında bol miktarda yazılı belge ortaya çıkarılmıştır.
Ayrıca, 1990 yılında başlatılan ve kongre dili Türkçe olan “Hititoloji Kongresi” her üç yılda bir düzenlenmekte olup, 6 yılda bir de Çorum’da gerçekleştirilmektedir. Bu kongreye dünyanın bir çok yerinden bilim adamı katılmaktadır. Hitit uygarlığının yanısıra, her biri sanat şaheseri olan Selçuklu ve Osmanlı Dönemine ait; cami, köprü ve kalelerle süslü Çorum, yayları ve İncesu Kanyonu gibi doğal güzellikleri ile de görülmeye değer bir yerdir.
 Meşhur leblebisi, Osmancık ve Kargı’da üretilen kaliteli pirinçleri dünyaca tanınmaktadır.

İLÇELER

Çorum (merkez), Alaca, Bayat, Boğazkale, Dodurga, İskilip, Kargı, Laçin, Mecitözü, Oğuzlar, Ortaköy, Osmancık, Sungurlu, Uğurludağ.

NE YENİR?

Leblebisi ile ünlü olan Çorum, yöresel yemekler bakımından oldukça zengindir.
İlin özgün yemekleri arasında Mayalı , (Saç Mayalısı, Tava Mayalısı) , Yanıç , Cızlak , Kömbe, Oğmaç, Hingal, Haşhaşlı Çörek, Borhani (Hamurlu, Yumurtalı, Mantarlı) Helise, Çullama, Madımak, Tirit , İskilip Dolması , Keşkek, Kara Çuval Helvası, Hedik, Teltel, Has Baklava sayılabilir.

NE ALINIR?

Çorum ilinden alınabilecek şeylerin başında, şehrin sembollerinden olan , Çorum leblebisi ve bakır hediyelik eşya gelmektedir.
Ayrıca, İskilip’te ağaç oyma işleri, Alaca Büyük Camili Köyünde kilim, Ortaköy İlçesi Karahacip beldesinde kilim, heybe, patik, çorap ve el örgü ürünlerini bulmak mümkündür.
Osmancık ve Kargı’da üretilen pirinçler de, farklı lezzetleriyle mutlaka tadılması önerilen ürünlerdendir.

YAPMADAN DÖNME

Çorum Müzesini, Alaca höyük, Bogazkale Müze ve Ören yerlerini ziyaret etmeden
Kargı ve Abdullah Yaylalarını, Osmancık Başpınar ve Karaca Yaylalarını, İskilip Elmabeli ve Bayat Kurtçaçimeni Yaylalarını gezmeden,
Ortaköy İncesu Kanyonuna gitmeden,
Bakır El Sanatlarını görmeden,
Çorum Mantısı, Keşkek ve İskilip Dolması, Gül burma ve Has Baklavasını tatmadan,
Çorum Leblebisi almadan dönmeyin.

Liderlik ve Yöneticilik

23isteLiderlik

   İnsan olarak hepimizin, dünyayı imar etmek, yaşanılır bir çevre oluşturmak, hayata hayrı, güzelliği, iyiliği, onuru, erdemi, özgürlüğü ve adaleti hâkim kılmak, çocuklarımıza ve gençlerimize daha iyi ve daha yaşanılabilir bir dünya bırakmak adına yerine getirmemiz gereken sorumluluklarımız vardır.

Bu anlamda sorumluluğunu bilen, sıradanlığın ve rutinin dışına çıkan, hayata anlam ve değer katmak adına bir şeyler yapma çabasında olan herkes yöneticilik ve liderlik potansiyeline sahip insan demektir

Yöneticilik ve liderlik konularında yaptığı çalışmalarla tanınan Warren Bennis şöyle demektedir. “Bir tek kişi ıssız bir adada tek başına yaşayabilir. Mizaçları uyuşan iki kişi beraberce bayağı yol alabilirler. Ama üç veya daha fazla kişiden söz ediyorsak, biri mutlaka başı çekmelidir. Aksi taktirde kaos kaçınılmazdır” (Bennis, 1999).

İslam Peygamberi de bu hususta “Üç kişi bir araya gelirseniz birinizi lider seçiniz” diyerek liderlik ve yöneticilik olgularının önemine işaret etmiştir.

Yönetim; belirli amaçlara ulaşmak için eldeki tüm kaynakları birbiriyle uyumlu, verimli ve etkin kullanabilecek kararlar alma ve uygulama süreçlerinin toplamıdır (Erol, 1991). Yönetici ise bu süreci yöneten kişidir.

Liderlik ise; bir grup insanı belirli amaçlar etrafında toplayabilme ve bu amaçları gerçekleştirebilmek için onları harekete geçirecek bilgi ve yeteneklerin toplamıdır (Erol, 1991). Liderlik için başka tanımlamalar da yapılmıştır. “Liderlik; grup etkinliklerini grup hedeflerine ulaşma doğrultusunda etkileme sürecidir” (Bass, 1985). “Güçlü bir etkidir” (Argyris, 1976). “Etkili kişisel özelliklere bağlı bir güçtür” (Etzioni, 1964). “İzleyicilerin düşünce ve eylemlerini etkileme doğrultusunda güç kullanmadır” (Zaleznik, 1977). Lider ise; bu fonksiyonları yerine getiren kişidir. “Lider, küme üyelerinin kendine yaptığı olumlu etkiden daha fazlasını onlara yapabilen küme üyesidir” (Başaran, 1992) şeklinde de tanımlanabilmektedir. Tüm bu tanımlardan da anlaşılacağı gibi, liderlik bazen bir kişilik özelliği, bazen belli bir makamın niteliği, bazen de bir davranış türü olarak kabul edilmektedir.

Bankalarda Halkla İlişkiler ve Tanıtım Faaliyetleri

3

Halkla ilişkiler, halkın tavrını değerleyip, işletmenin halkın çıkarlarına uygun olarak izleyeceği politikaları ve yöntemleri saptar ve kamunun anlayışını ve işletmeyi benimsemesini sağlayacak iletişim programını harekete geçiren eylemlerin yönetimini içerir. Halkla ilişkilerin rolü çeşitli çevrelerde örgüt ve hizmetleri hakkında olumlu bir imaj kurmak ve geliştirmektir. Halkla ilişkiler faaliyetleri sadece hizmet işletmelerinin mevcut ve potansiyel müşterileriyle değil, personeli, tedarikçileri, hükümet üyeleri, yerel kuruluşlar, finansal kurumlar ve aracılarla da olumlu ilişkiler kurulmasını amaçlar. Halkla ilişkiler müşteri ilişkilerinden daha fazla unsur içerdiği için genellikle fonksiyonel pazarlama yönetimi düzeyinde değil şirket düzeyinde ele alınır. Bu nedenle de halkla ilişkileri kimi zaman tüm tutundurma planıyla bütünleştirmek zor olabilir.

Tanıtma ise, bir ürünün, kişinin, düşüncenin ya da hizmetin bir bedel ödenmesi söz konusu olmadan kitle iletişim araçları ile kamuya olumlu bir şekilde tanıtılıp benimsetilmesidir.

Bankalar bir bakıma elde ettikleri yüksek kârlar bir başka açıdan da günümüzde yaşanmakta olan ekonomik kriz döneminde olduğu gibi kendilerine duyulan güvensizlik gibi nedenlerle sürekli olarak toplumun tepkisini üzerlerine çekmişlerdir. Bu bakımdan, banka imajının iyileştirilmesi için yapılan çalışmaların en önemlilerinden biri de şüphesiz, halkla ilişkiler ve tanıtma faaliyetleridir.

Çalışma konuları para olan bankalar, hizmet sektörünün bazı ayırıcı özellikleri nedeniyle işletmelerinin devamlılığını sağlayabilmek için halkın güvenini kazanmak zorundadırlar. Bankalarda yapılan halkla ilişkiler ve tanıtma çabaları da; bankaya güven, destek, sempati ve saygınlık kazandırmaya yöneliktir. Bankalarda halkla ilişkiler çalışmaları banka şubelerinin açılmasından önce başlar. Bir banka şubesi ya da banka açılmadan önce yapılan kampanyalar, müşteri ziyaretleri, banka açılışında verilen kokteyl potansiyel müşterilere banka hakkında iyi bir imaj kazandırılmasında çok önemlidir. Bankaların hizmetlerinin kalitesini yükseltebilmesi için halkla ilişkiler konusunun bir parçası olan” müşteri ilişkilerine çok önem verilmesi gerekir. Bu da bankaların aktif personelinin eğitilmesi ile sağlanır.

Bugün özellikle hizmet işletmelerinde halkla ilişkiler konusuna büyük önem verilmektedir. Halkla ilişkiler bölümleri kurularak, bu bölümlerde uzmanlar görevlendirilerek, hizmetlerin daha iyi sunulması, sorunların yerinde ve zamanında belirlenerek çözümlenmesine çalışılmaktadır. Uluslararası Halkla İlişkiler Birliği, bu kavramı “özel ya da kamu sektöründe faaliyet gösteren bir işletmenin ilişkide bulundukları kimselerin anlayış, sempati ve desteğini elde etmek için sürekli yaptıkları bir yöneltme görevi” olarak tanımlamıştır.

Bu tanıma göre bankalarda halkla ilişkiler;
– En etkili iletişim sistemini kurmak,
– Banka müşteri ilişkileri konusunda sempati yaratmak ve
– Bankanın çalışmaları hakkında en kapsamlı bilgileri verme amacını gütmektedir.

Bankalar ticari işletmelerdir. Öz kaynakları ne kadar büyük olursa olsun yine de sınırlıdır. Bu nedenle bankalar yabancı kaynaklara ihtiyaç duyarlar. Bu kaynakların başında da mevduatlar gelir. Mevduat toplamak ve toplanan mevduatı bankada tutabilmek halkla ilişkileri iyi bilip uygulamakla sağlanabilir.

Bir bankanın halkla ilişkileri geliştirme amaçlarını şu biçimde sıralayabiliriz:
– Halkı aydınlatmak, çalışmalarını halka benimsetmek
– Halkta bankaya karşı olumlu davranışlar ortaya çıkarmak
– Halkın bankayla olan işlerini kolaylaştırmak
– Çalışmalarının başarısını arttırmak için halkın bilgi ve isteklerine başvurmak
– Kanun, tüzük vb. uygulamalara uyulması sağlamak ve bunun sonucunda haklarının korunabilmesi için yasal uygulama ve değişikliklerle ilgili halka bilgi vermek
– Halkla iş birliği kurarak, hizmetlerin daha çabuk ve kolay görülmesini sağlamak
– Halkın istek ve eleştirilerinden, çalışmaların iyileştirilebilmesi için yararlanmak
– Banka personelinin güdülenerek çalışma veriminin artmasını sağlamak.

Kaynak: http://notoku.com/bankalarda-halkla-iliskiler-ve-tanitma-faaliyetleri/#ixzz3UeZQiFsj