REKLAM VE PR İLİŞKİSİ

    Reklamcılık ve halkla ilişkiler iletişim disiplinidir. Bir ürün, bir hizmet veya bir marka ile ilgili iletişimi belirler. Reklam ürün, hizmet veya markalara tüketicinin algılarını etkileyerek belli bir değer katmaktır. Reklamcılıkta akitle iletişim araçları bedelleri ödenerek kullanılır. Halkla ilişkiler (PR) ise kamu ile organizasyon arasındaki iletişimi ve bağı sağlama ve uyumu sağlama yöntemidir. PR’da kitle iletişim araçlarını kullanır ve yüz yüze iletişimi ve etkinlikleri kullanarak algı değişimi yaratmaya çalışır. İki alanda da yazılı ve sözlü iletişim, pazarlama bilgileri ve teknikleri, grafik ve tasarın bilgileri, metin yazarlığı, görsellik, medya planlama ve kampanya oluşturma önemlidir.

image

 

     Reklamcılık bir malın veya hizmetin satışını arttırmak için basında veya yayın kuruluşlarında bedelleri ödenerek yer almaktır. Reklamcılık ve halkla ilişkiler iç içe geçmiş denebilir. Reklamcılık halkla ilişkiler sektöründe yaygın olarak kullanılan bir alandır. Reklam sektöründe de halkla ilişkiler etkilidir. Reklamlarda ürün veya hizmet ön plana çıkarılır, dikkatler buna çekilir. Amaç kısa zamanda etkili ve hızlı sonuç almaktır. PR’ da ise halkla ilişkiler çalışması yapılan kurulu, şirket ön plandadır. PR belirlediği mesajları hedef kitleye yavaş ve oturtarak ve dolaylı olarak iletir. Halkla ilişkiler fikri yayarak ona taraf bulmaya çalışır.  Reklamda geri dönüş olarak satış ve kar beklenirken halkla ilişkilerde geri dönüş olarak ikna, inanç ve bağlılıktır.

     Reklamcılık ve halkla ilişkiler arasında benzerlikler olduğu kadar farklılıklar da vardır. Reklamın amacı ticaridir ancak halkla ilişkilerin amacı geniş kitlelere ulaşmaktır. Ancak reklam tanıtımdır ve halkla ilişkiler içinde yer alır, temeli oluşturur. Reklam daha çok bir araçtır, belli bir hedef kitleyi baz alır ve kara yönelik çalışır. Halkla ilişkilerin alanı daha geniştir.

Kaynak:http://www.reklamuzmani.com/reklam-ve-pr-iliskisi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir