Reklamın Tüketiciler Üzerinde Etkisi

  Reklamlar hayatımızın her alanlında yaygın olarak görülmektedir. Reklam yoluyla insanların arzularına ve isteklerine gönderme yapılarak ürünleri almaları ve kullanmaları sağlanmaktadır. İnsanlar ihtiyaç duydukları ürünleri reklamlar aracılığıyla aldıkları gibi ihtiyaçları olmayan ürünleri de alma arzusu duymaktadırlar. Bu nedenle pek çok uzman reklamların belli bir denetim çerçevesi içinde yapılmasını önerirler. Reklamlar insanlar üzerinde bir uyarıcı niteliğindedir. Reklam, insanların estetik, güzellik arzularını harekete geçirerek reklamı yapılan ürünlere sahip olunduğunda insanların daha mutlu olacağını vurgular. Reklamlar insan psikolojisi üzerinde etkilere sahiptir. İyi yönlendirme yapılabileceği gibi kötü yönlendirme de yapılabilmektedir. İnsanların gereksinim duymadıkları ürünlere ihtiyaçları varmış gibi gösterilerek kişilerin bu ürünleri satın alması sağlanır.

         Reklamlar aracılığıyla talep arttırılarak üretimin yükselmesi sağlanır. Üretimin arttırılmasıyla toplumdaki refah yükselir. Yanı sıra reklamlar sayesinde firmalar arasında rekabet ortanı oluşur. Piyasa canlanır, ürün çeşitliliği artar, kalite yükselmeye başlar. Tüketici çeşitli ürünler arasında seçme şansına kavuşur.

          Reklamların esas amacı;  bir malın veya hizmetin tüketimini arttırmaktır. Bunun yanı sıra reklamlar toplumların hayat tarzını da etkilemektedir. Reklamlar toplumlardaki gelişim sürecini etkilemektedir. Sosyal ve teknolojik alanda toplumu eğiterek belli bir noktaya ulaşmasını sağlayan reklamlar toplumsal değişim sürecini hızlandırır. Toplumsal alışkanlıkları etkiler ve aile yapısı üzerinde etkileri dikkat çeker. Reklam ekonomik alandaki yeniliklerden toplumun haberdar olmasını sağlar. Toplumu yönlendirir ve bilgilendirir.

           Reklamların amacı ürünün tüketicinin kafasında yerleşmesi ve satışlarının yükselmesidir. Reklam bir ürün veya hizmetin nerenden ve nasıl elde edileceği hakkında, kullanımı konusunda, bilgiler veren, halkı aydınlatan bir araçtır. Üretici firmaların pazarda kendini göstermesini ve yer edinmesini sağlayan bir destektir.

 

 

 

Kaynakça : http://www.hakkindaoku.com/reklamlarin-tuketiciler-uzerindeki-etkileri-nelerdir.html

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir