Reklamcılık Sektöründe Reklam Etiği Algılamasının Değerlendirilmesi

Reklam, meydana getirilmesinden tüketiciye ulaştırılmasına kadar birçok aşamadan geçer. Bu aşamaların her birinde belirli paydaşlar vardır. Bu paydaşlar reklam verenler, reklam ajansları, medya ve tüketicilerdir. Paydaşların her biri reklamda ya etkileyen ya da etkilenen konumdadırlar. Araştırmada da paydaşların reklamdan nasıl etkilendikleri ve reklamı nasıl etkiledikleri ortaya konulmuştur. Her sektörde olduğu gibi reklam sektöründe de etik kavramı önemli bir rol oynamaktadır. Araştırmada reklamda hangi etiksel öğelerin önemli olduğu tespit edilmiş ve bu öğelerin reklamlarda nasıl yer aldığı ortaya konulmuştur. Bu araştırmanın temel konusunu, yukarıda sayılan paydaşlar boyutuyla reklam etiğinin algılanışı oluşturmaktadır. Bunu yaparken çeşitli ölçekler geliştirilmiştir. Bu ölçeklerden ilkinde televizyon reklamlarında etiksel öğelerin olup olmadığı, reklamın hangi fonksiyonlarının kullanıldığı, Aıda yaklaşımı çerçevesinde değerlendirilmiş, ikinci ölçekte ise ajans reklamlarının etik kavramı, renk, slogan, metin gibi kavramları dikkate alınmış ve reklamlar etiksel olarak bu ölçekler dahilinde değerlendirilmiştir. Tüketicinin reklamları sektörlere göre etik bulup bulmadığı, medya, reklam ajansları ve reklam verenler için reklam etiğinin ne anlam ifade ettiği, reklam ajanslarının reklamlarında etiğe ne ölçüde önem verdikleri araştırmada işlenen konulardandır.

 

Kaynak:  http://acikerisim.aku.edu.tr/xmlui/handle/123456789/1725

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir