İŞ GÖRÜŞMESİ KURALLARI

Görüşme Kuralları

 1. Cevaplarınız kısa ve öz olsun. Detay istemedikleri sürece, soru başına iki ya da üç dakika konuşun. Tüm soruları ne kadar sürede cevapladığınızı test edin.
 2. Cevaplarınız somut ve nicelikli bilgiler içersin.
 3. Anahtar kelimeleri bir kaç defa vurgulayın. Gücünüzü rahat ve kendinize güvenir bir şekilde vurgulamanız önemlidir. Gücün şirketle ya da bölümün amaçlarıyla nasıl bağlantılı olduğunu ya da güçlü bir patrona nasıl faydalı olabileceğinizi açıklayın. Gücünüzü tekrarlarsanız akıllarında kalabilirsiniz – önemli başarılarla desteklenirse- size inanmaları daha kolay olabilir
 4. Dört ya da daha fazla başardığınız hikaye hazırlayın. Yeteneklerinizin ve önemli başarılarınızın listesini yapın. Ve eski işlerinizde bu yeteneklerinizi başarılı bir şekilde kullandığınız işler üzerinde durun.
 5. Takımlarının içine girin. Takımın bir elemanı gibi olduğunuzu gösterin. Olumsuz olarak algılanacak bir şey söylememeye dikkat edin.
 6. İmaj,bağlantı kurmak kadar önemlidir. Nasıl göründüğünüz, bir şeyi nasıl söylediğiniz, ne söylemek istediğiniz kadar önemlidir. Araştırmaların yüzde altmış beşi; el hareketlerinin, fiziksel görünüşün ve giysilerin verdiği mesajın çok önemli olduğunu gösteriyor.
 7. Sorular sorun. Sorduğunuz soruların çeşidi ve soruş şekliniz görüşmeyi yapan kişin üstünde muazzam bir etki yaratabilir. İyi bir soru güzel bir ilerleme olabilir. Görüşmeyi yapan kişinin sorularına nasıl cevap vereceğinizi planlayın ve isteklerinize uygun bir görüşme metni hazırlayın. Daha sonra görüşme için olasılıklara bakın. Maaş ve gelir hakkında soru sormayın. Görüşme süreci iki önemli şeye bağlıdır.Birincisi sizinle görüşmeyi yapan kişi arasındaki anlaşmadır. İkincisi ise onun sizin hakkınızdaki yargısıdır.
 8. Vücut dilinizi ve ses tonunuzu,sizinle görüşme yapan kişi arasında  etkileşim sağlamak için kullanın.
 9. Şirketin üretim sınırını ve müşterilerini araştırın. Bu araştırma sizin şirketle ve görüşme tarihi ile ilgilenip ilgilenmediğinizi anlamalarına yardımcı olur.
 10. Görüşme günlüğü tutun. En kısa sürede neler olduğunu özetleyin. Olağandışı bir şey olduğunda not edin ve takviminize yazın. Prezantasyonunuzu gözden geçirin. Tutumunuzun ve sorulara cevap veriş şeklinizi günlüğe yazın.” Gerek duyduğunuz şeyleri sordunuz mu? ,Bir sonraki görüşmede farklı olarak ne yapacaksınız? “  gibi sorularla kendiniz değerlendirin   Kısa, öz bir teşekkür mektubu yazıp yollayın.
 11. Şirket için işine yarayabilecek yeteneklerinizi ve size zor gelecek şeylerin listesini yapın. İşinizde faydalı olabilmek için ne tarz bir iş istediğinizden emin olun.Neden o işi istediğinizi anlatın.

 

KAYNAK

http://search.portalsepeti.com

KUMLUCA

KUMLUCA(ANTALYA)

TARİHÇE

Kumluca’nın ilk yerleşimi ilçenin merkezinin 5 km kadar doğusunda, tepelerin eteklerinde Sarı Kavak adıyla 1830 yıllarında kurulmuştur. Elmalı’dan ayrılan Finike ile Antalya‘ya bağlı Iğdırmağardıç Bucağı Kumluca ve Kemer diye ikiye ayrılarak, Kemer Antalya’ya, Kumluca’da Finike’ye bağlanmıştır. Bu sırada Sarıkavak, Iğdırmağardıç Bucağının bir köyüdür. Bu günkü Kuzca Köyü ise o zaman ayrı bir bucak idi. 1924 yılında Kuzca Bucağının merkezi Gödene’ye (Altınyaka) alınmış ve zamanla göçebe halkın yerleşerek kalabalık bir merkez haline getirdiği bugünkü ilçe merkezinin bulunduğu yerde kumluca bucağı kurulmuştur. Kumluca bucağı sonraları daha da büyümüş, 7033 sayılı kanunla 1958’de Finike’den ayrılarak ilçe olmuştur

AD

Henüz bugünkü ilçe merkezinde hiç, yerleşme yokken, Sarıkavak’tan bir köylü Cavur deresinin batı kıyısında kumluk ve fundalık bir arazi olan şimdiki şehir merkezinin bulunduğu yere karpuz ekmiş. Kumsal ve verimli arazide karpuzlar oldukça iri olmuş. Yetişen karpuzları yetiştiricisi köylere götürüp satarken, köylüler bu karpuzları nerede yetiştirdiğini sormuşlar. O da “derenin kıyısındaki kumluca yerde” diye cevap vermiş. Bu köylünün meşhur karpuzlarının methi, karpuzların yetiştiği yerin adının zamanla “Kumluca” olmasına neden olmuştur.Seralar ve Obalar

 

COĞRAFYA

 

Kumluca İlçesi, Batı Akdeniz bölümünün, Antalya Körfezi’nin batı kısmındaki Teke Yarımadası diye adlandırılan Antalya Körfezi ile Fethiye Körfezi hizasında Akdeniz‘e doğru uzanan uzantı üzerinde ve Antalya‘ya 90 km uzaklıktadır. İlçenin yüzölçümü 1253 km2’dir. İlçenin güneyinde Akdeniz, batısında Finike ilçesi, batı ve kuzeybatı yönünde Elmalı ilçesi bulunmaktadır.

İlçe üç tarafı dağlarla çevrili, denizden kuzeye doğru uzanarak tatlık mevkiinde son bulan verimli bir ova üzerinde yer almaktadır. Bu ovanın doğuya doğru uzantısı üzerinde Mavikent beldesi bulunmaktadır. Ova üzerinde Mavikent’ten başka altı köy daha vardır. İlçenin kuzeyindeki dağlar gittikçe yükselerek Beydağları’na kadar uzanan engebeli bir arazi oluşturmuştur.

__60f7609082b3b2a2dc15076d67190ab2

 

TURİZM

İlçede; Olympos, Corydella, Rhodiapolis, İdebessiois, Gagae gibi önemli antik kentler bulunmaktadır. Özellikle, Olympos çok fazla yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret edilmektedir. 1991 yılında bu antik şehirde yapılan çalışmalar ve ortaya çıkarılan tarihi eserler, buranın tarihi ve turistik değerini daha da artırmıştır.

İlçenin sahil şeridi 30 km.’dir. Bu sahil şeridinde Çavuşköy Kasabası’ndaki Adrasan koyu ile Olympos koyu; otel, motel, pansiyon ve restoranları ile yerli ve yabancı turistlere hizmet vermektedir. Mavikent Kasabası Karaöz Koyu‘nda ise, tatil siteleri bulunmaktadır. Mavikent beldesi ile Finike ilçe sınırı arasındaki sahil şeridi, şu anda sadece yöre halkı tarafından inşa edilmiş ahşap evler (obalar) ile iskan edilmiştir. Ancak, Mavikent ve Beykonak sahillerinde tatil siteleri inşaatları yapımı da devam etmektedir. Ayrıca yayla turizmi olarak yerli ve yabancı turistler için yaylalara turlar düzenlenir.

kumluca-plaj-300x230 adrasan-sahil

KAYNAK

http://tr.wikipedia.org/wiki/Kumluca

http://www.e-sehir.com/turkiye-haritasi/antalya-kumluca-ilce.html

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIMIN TANIMI

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIMIN TANIMI

jjj
Halkla İlişkiler Bölümü Tanıtımı: Açıköğretim verilen bu bölümde halkla ilişkilerin uygulama biçimleri üzerine eğitim ve araştırma yapan elemanlar yetiştirilir.
Programın Amacı: Halkla ilişkiler ve tanıtım programının amacı, gerek kamu gerekse özel sektör kuruluşlarının halkla ilişkiler, reklam ve tanıtım birimlerinde çalışacak nitelikli elemanları yetiştirmek ve bu alanda araştırma yapmaktır.
Programda Okutulan Belli Başlı Dersler: Halkla ilişkiler programının 4 yıllık eğitim süresinin ilk iki yılında sosyoloji, psikoloji, siyaset bilimleri, ekonomi, hukuk ve istatistik gibi temel dersler okutulmaktadır. Daha sonraki yıllarda reklamcılık, fotoğrafçılık, iletişim vb. konularda eğitim yapılmaktadır.
Gereken Nitelikler: Halkla ilişkiler ve tanıtım programına girmek isteyen bir kimsenin sosyal bilimlere ilgili ve bu alanda başarılı, normalin üzerinde bir sözel yeteneğe ve ikna gücüne sahip, girişken, insanlarla etkileşimde bulunmaktan hoşlanan, çevredeki kaynakları seferber edebilen, yaratıcı bir kişi olması gerekir.
Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler: Halkla ilişkiler programını bitirenler çeşitli kurumlarda “Halkla İlişkiler ve Tanıtım Elemanı” olarak görev alırlar.
Çalışma Alanları: Hakla ilişkiler ve tanıtım alanında yetişenler resmi ve özel kuruluşların tanıtım birimlerinde, reklam ve kamuoyu araştırmaları ile ilgili kuruluşlarda görev alabilirler.
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölüm özel ve kamu kesiminde halka ilişkilerin uygulama biçimleri üzerine ve eğitim araştırma yapar. Halkla ilişkiler uzmanını amacı, çalıştığı kurumu halka tanıtmak, kurum ile halk arasında iletişim sağlamaktır. Bunun için kurumu tanıtıcı broşürler, raporlar hazırlayarak bunları kitle iletişim araçlarıyla halka duyururlar. Kurum ileri geleneklerinin konuşma ve yazışmalarının gözden geçirirler. Basın, konferans, yıldönümü toplantıların beklenen etkiyi yapması için gerekli koşullar hazırlarlar. Kısaca çalıştığı kurum hakkında çevrede olumlu izlenimler oluşturmaya çalışırlar. Mezunlar bank , fabrika, hastane, üniversite gibi özel ve kamu sektörüne ait çeşitli kurumlarda çalışabilirler

untitled

Halkla İlişkiler Bölümü Nedir Tanıtımı