Halkla İlişkilerin Gücünü, İş Dünyasına Nasıl Anlatsak!

 

Public-relations-delivering-business-excellence1_1352296043

 

Bugün,  iş dünyası, devlet yönetimi, medya ve STK’ların en yüksek konumları kazanmasında halkla ilişkiler sektörünün  çok etkili olduğunu görüyoruz. Mesleğimizin çapı ve önemi ülkemizde çok övünülecek boyutta değil. Dünyada listenin başını çeken ilk on halkla ilişkiler ajansının, yıllık geliri iki-üç milyar doları aşarken, ülkemizde 50 milyon dolarlarda olması çok üzücü.

Ancak, yakaladığımız firsatı da yaptığımız işin sınırlarını genişletmek için kullanmalıyız. Halkla ilişkilerin gelişen yapısı, bizleri yenilikçi ve stratejik iletişime ağırlık vermeye yönlendiriyor. Birçok çalışmada strateji ve yaratıcılığı halkla ilişkiler sağlıyor. Hatta bazen pazarlama disiplinlerinden destek görerek bunu gerçekleştiriyor.Bütün bunlara rağmen bizim işimize ayrılan bütçe, herhangi bir markanın pazarlamaya ayırdığı toplam bütçenin yüzde tekli rakamlarındadır ancak.

Bu açıdan bakıldığında, biz iş dünyasına halkla ilişkilerin gücünü öğretmek konusunda zorlanıyoruz ve geç kalıyoruz. Diğer yan sektörlerimiz ile rekabet içinde değil, pastayı büyütebilmek için kolkola yürüyerek ilerlemeliyiz, rekabeti birbirimize karşı değil, pastadan daha büyük bir pay alabilmek için sürdürmeliyiz.

Büyük bir değişime uğramış ve demokratikleşen bir iletişim alanında çalışıyoruz. Iş dünyasına bu yoğun rekabet ortamı içinde rehberlik yapabilmek için gerekli donanıma sahip bir meslek halkla ilişkiler. İş dünyasını, yeni iletişim yöntemleri konusunda eğitmek ve günümüz pazarlama uygulamalarının talep ettiği yaygınlık, esneklik ve erişimi sadece halkla ilişkilerin sağlayabileceğini göstermek, biz halkla ilişkiler danışmanlarının sorumluluğu.

Tüm sosyal paydaşları kapsayan ilişkileri sadece halkla ilişkiler kurabilir

İş dünyasının geleceği satışta değil, ilişki kurma ve kurulan ilişkileri sürdürmede yatıyor. Artık güvenilirlik başka araçlarla kazanılıyor. Etkin iletişim için kuruluşlar hedef kitlelerine kişiselleştirilmiş yollarla erişmek durumunda kalıyorlar.

Günümüzde marka algılama ve kurumsal itibar, aralarında tüketici, çalışanlar ve yatırımcılar kadar, ticari ortak, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları ve medyanın da yer aldığı ilgili, yetkili ve yaygın bir çıkar grubu tarafından biçimlendiriliyor. Bu gruplar fikir alışverişinin sürekli yapıldığı ve yeniden mercek altına yatırıldığı “çapraz etkileşim alanı ” olarak adlandırdığımız bir ortamda iş görüyorlar.

Tüm iletişim dalları içinde halkla ilişkiler, bu gruplarla birlikte ve gruplar arasında tümüyle güvenilir ilişkiler geliştirecek ve bunları sürdürebilecek tek meslek dalıdır. Halkla ilişkiler bu dünyanın merkezinde bulunuyor ve  bütünleşik iletişim karmasını yönlendirebilecek olanak, çeviklik ve hıza sahip.

İletişimde yükselişin en belirgin hissedildiği ortam internet. Güvenilir bir bilgi kaynağı olarak dünyada yükselişe geçen internet, medya kaynağı olarak televizyon ve gazeteden sonra üçüncü sıraya oturdu. İnternet ağının yaygınlaşması ve internetin kazandığı güven internet günlüklerine ve diğer online platformlara da yansıdı.

Üçüncü şahıslar ve çalışanlar, güvenirlilik açısından çok önemli. Halkla ilişkiler, şirketlerle bu gruplar arasında köprü kurarak karşılıklı güveni sağlayabilir.

Hedef kitleler iş yaptıkları şirketlerle etkileşim içinde olmak istiyorlar. Bu anlamlı diyaloğu sadece halkla ilişkiler kurabilir.

Sosyal paydaşlar, tüketiciler, insan kaynakları ve yatırımcılar ve STK’lara kadar ilgili tüm kişiler artık pasif bilgi alıcıları olmak istemiyorlar. İletişim dizginleri onların eline geçti ve onları ilgilendirmeyen veya güven vermeyen kaynakları devreden çıkartıyorlar. Bilgiyi, kendi diledikleri zaman ve biçimde almak istiyorlar. Bu kitleler, gerçek yaşamın içinde olmak, üretime katılmak, şirketlere ürünlerinin tasarımından, pazarlama evrelerine kadar yardımcı olmak suretiyle seslerini duyurmak ve konuya dahil edilmek istiyorlar.

Halkla ilişkilerin esnek yapısı sayesinde, pazara yönelik mesajları gereksinime göre biçimlendirerek şirketlerin sosyal paydaşları ile aralarındaki diyaloğu, her pazarın kendi niteliklerine göre sürdürmeleri sağlanabilir.

Halkla ilişkiler, iletişimde lider konumuna geçmesi gereğini sonuçlarıyla kanıtlıyor. İş dünyasını bu konuda daha iyi eğitebilmemiz ve halkla ilişkilerin iletişim alanında lider olması için, daha çok çaba göstermemiz gerekiyor.

Bizim iletişim karmasına aslında liderlik etmemiz gerektiğini inançla savunmalıyız. Müşteri ve meslektaşlarımızla aramızdaki her etkileşimde, kendimizi uygulayıcı olduğumuz kadar üst düzey danışmanlar olarak da tanımlamak, yine bizim görevimiz. Yani yönetim kurulu üyeliğine kadar ulaşan bir mesleğin uygulayıcıları olduğumuzu anlatabilmeliyiz.

Halkla ilişkilerin dümene geçirilmesi

Halkla ilişkilerin, sadece bütünleşik programlara, medya ilişkileri konusunda destek sağlayan bir dal konumuna düşmesini engellemek, bir gereklilik. Halkla ilişkiler, bu bütünün ayrılmaz bir parçası olduğu için, diğer yönetim işlevlerinden ayrı tutulamaz.

Müşteri ve meslektaşlarımızla aramızdaki her etkileşimde, kendimizi uygulayıcı olduğumuz kadar üst düzey danışmanlar olarak da tanımlamak, bizim görevimiz. Kendimizi daha büyük bütçelerin verildiği, en yüksek konumda tutmalıyız. Çok fazla sosyal paydaşın bulunduğu bu ortamda, halkla ilişkilerin müşteri-hedef kitle ilişkilerini güvenilir ve etkileşimli biçimde yürütebileceğine yürekten inanıyorum. Artık yapmamız gereken tek şey, iş dünyasını bu konuda eğitmektir.

 

Kaynak

Fügen Toksü

The BrandAge

Reklam ve Reklamcı

reklam-ve-poliqrafiya-isleri_2

 

 

Tanıtım ajanslarını tam olarak ifade eden iki sözcük, reklam ve reklamcı. Tanıtım ajansları ve içinde çalışan uzmanlar bu tip işleri üretmektedirler. Bu noktada tanıtımı tanımlamak gerekirse; firmaların, markalarını, ürünlerini veya hizmet özelliklerini, geniş halk kitlelerine anlatabilmek ve belirledikleri davranışları gösterebilmelerini sağlamak için, çeşitli tasarım teknikleri kullanarak ve bunların uygulamalarıyla karşılarına çıkıp, onlara mesajlar ilettikleri mecraların bütünü olmaktadır. Tanıtım, pek çok mecradan tüketicilerine seslenmektedir. Kitle iletişim araçlarının hepsinden, açık hava reklam araçlarının hepsinden, tüketicilerin organizasyonlarından, teknolojik gelişimlerden yani internet mecralarından, bu tip tasarımlarla seslenmekte ve onları yönlendirmeye çalışmaktadır. Bu anlamda pek çok türde tasarım yapmaktadır. Filmler, spotlar, cıngıllar, basılı tasarım çeşitleri, açık hava çeşitlerinin hepsini kullanabilmektedir. Yukarıda, firmaların bu tip mecraları kullanmasından bahsettik, aslında bunların hepsini ajanslar firmalara kullandırmaktadır. Çünkü reklamcı olan onlardır.

Reklamcıreklam iletişiminin bütün unsurlarını, uygulandığı mecraları, tasarım biçimlerini, seslendiği hedef tüketici kitlesini, içinde yaşadığı ve ona seslendiği toplumsal yapıların hepsini bilen ve ona göre iş üreten, yaratıcı, farklı zihin yapısıyla, etkileyici fikirlerini ortaya çıkaran kişilerdir. Yani bu işin uzmanlarıdır. Uzmanları da ajanslarda çalışmaktadırlar. metin yazarları, sanat yönetmenleri, yönetmenler, yaratımcı direktörler, grafik tasarımcılar, web tasarımcıları, animasyoncular, danışmanlar v.b. bunların hepsi reklamcı olmaktadırlar. Uzmanlar, ya bir yüksek öğrenim kurumunun reklam ve halkla ilişkiler bölümlerinden mezun olmakta veya sektörün içinden yetişerek gelmektedirler. Bunların kimisi bağımsız çalışabilmektedir, fakat çoğunluğu bir tanıtım ajansında faaliyet göstermektedir. Tanıtım ajansları da, sektörün ihtiyaç duyduğu bütün uzmanları bir araya getirmiş, bölümlerini ona göre organize etmiş, kampanyaların süreçlerini planlamakta ve işi üretmektedirler.

Tanıtım ajanslarında, yukarıda saydığımız uzmanların dışında bir de, planlama birimleri, halkla ilişkiler birimleri, müşteri temsilcileri, medya planlama birimleri, piyasa araştırma (PR) birimleri bulunmaktadır. Buradaki her bölüm, çalışmaların üretiminde ve uygulanmasında katkısı bulunmaktadır. Birimlerin kimisi firmalarla görüşmeleri sağlamakta ve istediklerini, amaçlarını öğrenmektedir. Kimisi, firmaların istedikleri çalışmaların stratejik planlamasını, firmanın bütçesine göre yapmaktadır. Kimisi, çalışmaların uygulanacağı medya araçlarının tespitini yapmakta ve onların kullanılmasını sağlamaktadır. Tabi tasarımını da gene aynı ajansın içindeki yazarlar, yönetmenler ve tasarımcılar yapmaktadır. Kısaca tanıtım ve uzman, ajanslardır. Kendileri reklamcı, yaptıkları iş te reklamdır.

 

 

Kaynak: http://ajans.reklam.com.tr/yazilar/reklam-ve-reklamci/126

Başarılı Reklam Sadece Yetenekle mi Doğar?

 

ikon_reklam_dunyasi

 

Esinlenme konusu önemlidir. Yetenek, esinlenilen unsuru, ürün veya hizmetle ilişkilendirmektir. İşin nasıl yapılacağını, iş dünyasının inceliklerini bilerek, gereken çalışmaların hepsine zaman ayırıp, çok çalışarak, doğru ilişkilendirme yapabilir. Zaten bunu yapabiliyorsanız, yeteneğiniz var demektir. Ürünün sattırılması gerekmektedir. Bunu eğlendirerek yapmak risk içermektedir. Çünkü tüketicilere eğlenceli bir tanıtım yapmak, tüketicinin sırf eğlenceye yoğunlaşmasını sağlayabilir, tüketici ürün veya hizmeti unutabilir. Bunun ayırımını yaptırabilmek, tasarımcının yetenekli olmasının yanı sıra, satıcı olmasını gerektirmektedir. Eğlence ile satışı yaptırabilmek zor bir iştir çünkü. Tasarımcıların firmalardan aldıkları Brief’ten sonra, ürün veya hizmeti dikkatle incelemeleri, kullanabilecekleri başka unsurları da görebilmelerini sağlar. Belki de üretici firmanın farkında olmadığı, yetenekli bir tasarımcının fark edebileceği bir özellik bulunabilir. Başarılı reklamın anahtarlarından biri, ürün veya hizmetle ilişkili bir yarar vaat etmektir. Bu yarar yeni veya piyasadaki diğer ürünlere göre üstünlük sağlayan bir özellikte kullanılabilir.

Reklam, genellikle ürünün tüketici tarafından denenmesini amaçlamaz. Tüketicinin ürünü diğer ürünlere tercih etmesini hatta daha sık kullanmasını amaçlar. Bu yüzden ürün özellikleri, diğerlerine fark yaratan ayrıntılarıyla tüketiciye sunulmalıdır. Bizler her ne kadar, toplumların kültürlerine uygun olarak tasarım gerektiğini, sürekli olarak ifade etsek te, bütün ülkeler, bütün toplumlar için geçerli olan unsurlar vardır. Bu noktada, satıştabaşarılı reklam, dünya çapında veya farklı bölgelerde yapılan çalışmalar incelenebilir. Ama bu inceleme, başarılı reklamın kopyalanması anlamında söylenmemektedir. Yetenekli bir tasarımcının, esinlenmesi anlamında olabilir. Bu tip kampanyalar, firmaların yönetim kurulu kararlarına benzer karmaşada olmaması gerekir. Tasarımcı, firmayla en başta uzlaşmalıdır. Tasarımlar bittikten sonra, kullanılan unsurlar, oyuncular v.s.’ler için uzlaşma sorunu olmamalıdır. Tasarımcının seçimi önemli olmalı ve bunu kabul ettirmelidir. Firmanın, bu işi kendisinin yapmasına olanak tanımamalıdır. Bir diğer önemli durum da, bazı ürün ve hizmetleri kullanacak olan kitlenin özelliğidir. Örneğin, sadece kadınların kullanacağı ürün veya hizmet tanıtımını erkekler yazmamalıdır veya tersi durumda kadınlar yazmamalıdır. Eğer seçenek yoksa belki birlikte yazılabilir.

Tasarımcının en önemli yeteneği, önce satıcı olmasıdır. Satabilmeli veya sattırabilmelidir. Ancak böyle başarılı reklam yapabilir. Daha sonra, esinlenme ve ilişkilendirme yetenekleri, özgün fikirlerin bulunmasını sağlayabilir. Bu noktada, iyi bir fikir üzerine konumlandırılmış bir kampanya, sattırma işlevini yitirmeden senelerce devam edebilir. Dünya’da bunun örnekleri çoktur. Örneğin; Unilever’s firmasının Dove markası, 31 yıldır aynı kampanyayı kullanarak satış yapmaya devam etmiştir. 31 yıl boyunca, tanıtım etkili olmaya devam etmiş.

Kısaca başarılı reklam sattırandır. Satış yetenek işidir ama yetenek bilgi birikimi ve deneyimle birleştiğinde sonuç verir.

Daha fazlası için: Başarılı Reklam Sadece Yetenekle mi Doğar? http://ajans.reklam.com.tr/yazilar/basarili-reklam-sadece-yetenekle-mi-dogar/170#ixzz2lZvrx7Wp

Halkla İlişkiler, Değişen Dinamikleri Takip Ediyor

asd

Toplumların karakterleri, markaların renklerini oluşturuyor. Bunun temelinde bireylerin renkli ve farklı karakterleri, kurumların toplumla bütünleşen yapısı ile şekilleniyor. Bunların arasında ise iş dünyası, yöneticiler, kurumlar, markalar ve ürünler kendilerine yer buluyorlar.

Toplumlar ve ülkelerin, ekonomik ve sosyal açıdan genişleme sağlaması, hem kendi içlerinde, hem de farklı kültürel yapılarla ortak noktalarda buluşmasında yönetim disiplinleri önem taşıyor. Bunların en önemlilerinden biri de İletişim disiplinleriyle buluşmak.

Toplumsal İletişim, bireyler arasında ortak noktaları ortaya çıkartmak ve belirli hedefler etrafında toplamak, toplumları birleştirerek farklı kültürlerden ortak sesler çıkmasını sağlama becerisini gösterebilen bir yönetim bilimidir.

Önemli olan kültürleri iyi tanımak, farklı kültürlerle ortak noktalarını bulmak, ortak hedefler doğrultusunda buluşmak ve sonuca ulaşmak. İletişim stratejileri ile biçimlendirilerek, iletişim araçları ile uygulanabilir.

Kültürlerarası İletişim, ortak hedeflerde buluşturur

İletişim araçları, hedef kitlelere ulaşmayı farklı boyutlara taşındı. Çok hızlandı ve her geçen gün yeni kanalların ortaya çıktığı döneme ulaştı. Bilgi ve konu içeriği önem kazandı.

Kültürlerarası iletişimden amacımız, ortak hedeflere ulaşmak ve ortak yaşamı sağlayabilmek.

Farklı toplulukların ve kültürlerin ortak hedeflerde buluşması, genel refah düzeyini yükseltir, dayanışmayı artırır, güven duygusunu geliştirir ve güç birliği oluşturur.

Ortak ses için iletişim

Kültürlerin ortak hedeflerde buluşturulması, ülke yönetimlerinin genel politikaları ile sağlanıyor. Ama yapılan politikaların topluma sunulması, benimsenmesinin sağlanması, dayanışma ve güç birliğinin oluşturulması ve ortak vizyona ulaşması, ancak iletişimle gerçekleşebilir.

Kültürlerin arasında ortak bir iletişim yaratılmasında; dil, kültür yapıları, geleneksel yapılar, farklılıklar, iletişim modelleri ve stratejisi önem taşıyor.

Ortak ilkelerin belirlenmesinde her türlü bilgiye ulaşım, çeşitlilik, farklı kültürlerle çoksesli bir ortam yaratılması, farklı özellikteki bireylerin farklı görüşlere katılımı etkin oluyor.

Toplulukları, öğrenen organizasyonları dönüştürmek önemli

Yeni teknolojiler, topluluklara daha çabuk ulaşarak daha kalıcı biçimde etkileme ve geri dönüş olanağı sağlıyor.

Yeni teknoloji kullanımı, toplumun tüm kesimlerini etkilediği gibi sosyal bir sistem olan örgütlerde de yapısal değişiklikler sağlıyor. Önemli olan toplulukları öğrenen organizasyonlara dönüştürmek ve uyum sağlamalarına olanak tanımak.

İletişim nereye?

Bugün yeni iletişim kanalları, bütün iletişim araçlarından daha fazla kullanılır hale geldi. Bu sayede, daha hızlı ulaşılabilen, daha kolay ve daha fazla miktarda depolanan bilgiler, hedef kitlelerin kullanımına elektronik ortamda daha düşük bir maliyetle sunuluyor.

Yeni Teknoloji ve iletişimin yeni boyutları ile bireylerin bilgi üretimi başladı. Yeni teknolojilerin hızla hayatımızı değiştirmesi ve gösterdiği hızlı sonuçlar, iletişimin her aşamasında kullanılması sonucunu getirdi. Özellikle internet teknolojilerinin imkan yarattığı bireye özel ve bireyin katılımcılığını sağlayan yeni modeller iletişimi daha da etkinleştirdi.

Yeni iletişim kanalları, fikir ve davranışları daha hızlı etkiliyor

İnternetin sunduğu fırsatlar sayesinde halkla İlişkilerin temel görevlerinden olan, fikir ve davranışları etkilemek, pazarlama iletişimini desteklemek ve medyayı aşmak, itibara etki etmek, hayranları çoğaltmak çok daha kolay hale geldi.

İnternet teknolojisinin gelişimi ile mobil olarak da kullanılmaya başlanması, tüm dünyada interneti yeni bir çağa taşıdı.

Kendi içeriğini oluşturan kullanıcılar, kulaktan kulağa yayılmayı dijital ortama taşıdı

İnternet medyası, sosyal medya, bloglar, sosyal ağlar, video paylaşım siteleri ve gibi insanların günlük hayatına yerleşen teknolojileri beraberinde getirdi. Kendi içeriğini oluşturmaya başlayan kullanıcılar, kulaktan kulağa yayılmayı dijital ortama taşıdı. Her türlü iletişimin ve kampanyaların yeni aracı haline geldi.

Teknoloji, halkla ilişkilere yeni fırsatlar sunuyor

Teknoloji, halkla ilişkiler yöneticilerine, yaratıcı fırsatları, yönetilmesi gereken alanları, yeni görevleri, sorumlulukları getiriyor.
Teknolojinin getirdiği yeni kanallar halkla ilişkiler yöneticileri için yaratıcı fırsatları getirdiği gibi bir o kadar da yönetilmesi gereken alanları, yeni görevleri ve sorumlulukları getiriyor.

Zamanın çoğunluğu internet üzerinde

Sonuç olarak, genç nüfus artıyor, Gazete, kitap vs. kaynakların okunma oranı düşüyor, en çok zaman internet üzerinde geçiriliyor
Bu nedenle,
– Farklı kitleleri
– Farklı kültürleri
– Farklı gelenekleri
ortak hedeflerde buluşturma, ancak online ortamlarda sağlıklı ve hızlı olarak gerçekleştirilebilir. Çağdaş halkla ilişkiler teknolojilerinin kullanımı, etkili bir iletişim için zorunlu hale geldi.

Kültürler arası iletişime döndüğümüzde, geleceğin iletişim kanallarının ağırlıklı olarak internet teknolojilerinde olduğunu biliyoruz.
Ortak hedeflerle kitleler, farklı ortamlarda buluşturularak bilgi zenginliği ve bilgi akışı ile uyum ve ortak yaşam oluşturulacak.
On beş yıl önce online iletişim web sitesiyle başladı, bugün sosyal medya, Ipad, mobil, video, paylaşımları çok fazla kullanılıyor. Gelecekte, IPTV, video ve uzmanlık siteleri çok daha etkili olacak.

İletişimcilere düşen ise, iş dünyası ile birlikte gelişmeleri takip etmek ve yönetimlerle birlikte kuruluşları geleceğe taşıyabilme becerisi gösterebilmek.

 

Kaynak

The BrandAge

Fügen Toksü