Halkla İlişkiler, Değişen Dinamikleri Takip Ediyor

asd

Toplumların karakterleri, markaların renklerini oluşturuyor. Bunun temelinde bireylerin renkli ve farklı karakterleri, kurumların toplumla bütünleşen yapısı ile şekilleniyor. Bunların arasında ise iş dünyası, yöneticiler, kurumlar, markalar ve ürünler kendilerine yer buluyorlar.

Toplumlar ve ülkelerin, ekonomik ve sosyal açıdan genişleme sağlaması, hem kendi içlerinde, hem de farklı kültürel yapılarla ortak noktalarda buluşmasında yönetim disiplinleri önem taşıyor. Bunların en önemlilerinden biri de İletişim disiplinleriyle buluşmak.

Toplumsal İletişim, bireyler arasında ortak noktaları ortaya çıkartmak ve belirli hedefler etrafında toplamak, toplumları birleştirerek farklı kültürlerden ortak sesler çıkmasını sağlama becerisini gösterebilen bir yönetim bilimidir.

Önemli olan kültürleri iyi tanımak, farklı kültürlerle ortak noktalarını bulmak, ortak hedefler doğrultusunda buluşmak ve sonuca ulaşmak. İletişim stratejileri ile biçimlendirilerek, iletişim araçları ile uygulanabilir.

Kültürlerarası İletişim, ortak hedeflerde buluşturur

İletişim araçları, hedef kitlelere ulaşmayı farklı boyutlara taşındı. Çok hızlandı ve her geçen gün yeni kanalların ortaya çıktığı döneme ulaştı. Bilgi ve konu içeriği önem kazandı.

Kültürlerarası iletişimden amacımız, ortak hedeflere ulaşmak ve ortak yaşamı sağlayabilmek.

Farklı toplulukların ve kültürlerin ortak hedeflerde buluşması, genel refah düzeyini yükseltir, dayanışmayı artırır, güven duygusunu geliştirir ve güç birliği oluşturur.

Ortak ses için iletişim

Kültürlerin ortak hedeflerde buluşturulması, ülke yönetimlerinin genel politikaları ile sağlanıyor. Ama yapılan politikaların topluma sunulması, benimsenmesinin sağlanması, dayanışma ve güç birliğinin oluşturulması ve ortak vizyona ulaşması, ancak iletişimle gerçekleşebilir.

Kültürlerin arasında ortak bir iletişim yaratılmasında; dil, kültür yapıları, geleneksel yapılar, farklılıklar, iletişim modelleri ve stratejisi önem taşıyor.

Ortak ilkelerin belirlenmesinde her türlü bilgiye ulaşım, çeşitlilik, farklı kültürlerle çoksesli bir ortam yaratılması, farklı özellikteki bireylerin farklı görüşlere katılımı etkin oluyor.

Toplulukları, öğrenen organizasyonları dönüştürmek önemli

Yeni teknolojiler, topluluklara daha çabuk ulaşarak daha kalıcı biçimde etkileme ve geri dönüş olanağı sağlıyor.

Yeni teknoloji kullanımı, toplumun tüm kesimlerini etkilediği gibi sosyal bir sistem olan örgütlerde de yapısal değişiklikler sağlıyor. Önemli olan toplulukları öğrenen organizasyonlara dönüştürmek ve uyum sağlamalarına olanak tanımak.

İletişim nereye?

Bugün yeni iletişim kanalları, bütün iletişim araçlarından daha fazla kullanılır hale geldi. Bu sayede, daha hızlı ulaşılabilen, daha kolay ve daha fazla miktarda depolanan bilgiler, hedef kitlelerin kullanımına elektronik ortamda daha düşük bir maliyetle sunuluyor.

Yeni Teknoloji ve iletişimin yeni boyutları ile bireylerin bilgi üretimi başladı. Yeni teknolojilerin hızla hayatımızı değiştirmesi ve gösterdiği hızlı sonuçlar, iletişimin her aşamasında kullanılması sonucunu getirdi. Özellikle internet teknolojilerinin imkan yarattığı bireye özel ve bireyin katılımcılığını sağlayan yeni modeller iletişimi daha da etkinleştirdi.

Yeni iletişim kanalları, fikir ve davranışları daha hızlı etkiliyor

İnternetin sunduğu fırsatlar sayesinde halkla İlişkilerin temel görevlerinden olan, fikir ve davranışları etkilemek, pazarlama iletişimini desteklemek ve medyayı aşmak, itibara etki etmek, hayranları çoğaltmak çok daha kolay hale geldi.

İnternet teknolojisinin gelişimi ile mobil olarak da kullanılmaya başlanması, tüm dünyada interneti yeni bir çağa taşıdı.

Kendi içeriğini oluşturan kullanıcılar, kulaktan kulağa yayılmayı dijital ortama taşıdı

İnternet medyası, sosyal medya, bloglar, sosyal ağlar, video paylaşım siteleri ve gibi insanların günlük hayatına yerleşen teknolojileri beraberinde getirdi. Kendi içeriğini oluşturmaya başlayan kullanıcılar, kulaktan kulağa yayılmayı dijital ortama taşıdı. Her türlü iletişimin ve kampanyaların yeni aracı haline geldi.

Teknoloji, halkla ilişkilere yeni fırsatlar sunuyor

Teknoloji, halkla ilişkiler yöneticilerine, yaratıcı fırsatları, yönetilmesi gereken alanları, yeni görevleri, sorumlulukları getiriyor.
Teknolojinin getirdiği yeni kanallar halkla ilişkiler yöneticileri için yaratıcı fırsatları getirdiği gibi bir o kadar da yönetilmesi gereken alanları, yeni görevleri ve sorumlulukları getiriyor.

Zamanın çoğunluğu internet üzerinde

Sonuç olarak, genç nüfus artıyor, Gazete, kitap vs. kaynakların okunma oranı düşüyor, en çok zaman internet üzerinde geçiriliyor
Bu nedenle,
– Farklı kitleleri
– Farklı kültürleri
– Farklı gelenekleri
ortak hedeflerde buluşturma, ancak online ortamlarda sağlıklı ve hızlı olarak gerçekleştirilebilir. Çağdaş halkla ilişkiler teknolojilerinin kullanımı, etkili bir iletişim için zorunlu hale geldi.

Kültürler arası iletişime döndüğümüzde, geleceğin iletişim kanallarının ağırlıklı olarak internet teknolojilerinde olduğunu biliyoruz.
Ortak hedeflerle kitleler, farklı ortamlarda buluşturularak bilgi zenginliği ve bilgi akışı ile uyum ve ortak yaşam oluşturulacak.
On beş yıl önce online iletişim web sitesiyle başladı, bugün sosyal medya, Ipad, mobil, video, paylaşımları çok fazla kullanılıyor. Gelecekte, IPTV, video ve uzmanlık siteleri çok daha etkili olacak.

İletişimcilere düşen ise, iş dünyası ile birlikte gelişmeleri takip etmek ve yönetimlerle birlikte kuruluşları geleceğe taşıyabilme becerisi gösterebilmek.

 

Kaynak

The BrandAge

Fügen Toksü

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir