HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON

Halkla ilişkiler ve Organizasyon Hizmetleri, küresel düzeyde değişen pazar, rekabet koşulları ve hızlı teknolojik ilerlemeler nedeni ile sürekli ve dinamik bir gelişim içindedir. Sektörde faaliyet gösteren kuruluşların rekabet gücünü artırabilmesi için teknolojik gelişmelere göre kendilerini yenilemeleri gerekmektedir. Bu durum sektörde alanında uzmanlaşmış eleman ihtiyacını artırmaktadır.
Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri Programında;
1. Halkla İlişkiler,
2. Müşteri Temsilciliği,
3. Kamuoyu Araştırmacılığı,
4. Organizasyon Sorumlusu,
5. Fuar Organizasyonu
dalları yer almaktadır.
Sektör tarama ve inceleme çalışmaları sonucunda sektörde faaliyet gösteren meslekler saptanmıştır. Sektörde çalışan kişilerin görüş ve önerilerinden yola çıkılarak her meslek dalına ait anket soruları hazırlanmış,daha sonra bu anketler yurdun değişik bölgelerinde uygulanarak mesleklere özgü yeterlikler ayrı ayrı ve ayrıntılı olarak çıkarılmıştır. Mesleklere ilişkin olarak saptanan bu yeterlikler, hazırlanacak olan öğretim programları ve modüllerin
temel dayanağını ve içeriğini oluşturmuştur.
Öğretim programlarının ve modüllerin hazırlanmasının her aşamasında, iş yaşamının iş gücüne dönük gereksinimlerinin tüm yönleriyle dikkate alınması amacıyla sektörel kuruluşlarla karşılıklı görüş alış verişi ve iş birliği gerçekleştirilmiştir.
Program geliştirme sürecinde üniversitelerden uzmanlar ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliği yapılmıştır. Sektör taraması ve mesleki yeterliklerin belirlenmesi sırasında, meslek elemanlarına anket uygulanmıştır. Anketler sonucunda Türkiye genelinde sektörün ihtiyaçları ve programdan beklentileri tespit edilmiştir. Bu ihtiyaçlar program çalışmalarının temelini oluşturmuştur.
Program geliştirme sürecinin her aşamasında, yaygın ve yerel ölçekte faaliyet gösteren halkla ilişkiler ajansları, şirketlerin halkla ilişkiler ve müşteri temsilciliği birimleri, reklam ajansları, kamuoyu ve piyasa araştırma şirketleri,medya takip ajansları, turizm, pazarlama, organizasyon ve fuarcılık firmaları şirketleri, ticaret odaları ile işbirliği yapılmıştır. Bu kuruluşların eğitim sorumluları ve çeşitli meslek elemanları ile iletişim kurularak sektör beklentileri programa
yansıtılmıştır.
Meslek elemanlarının sahip olması gereken ulusal ve uluslararası standartlar çeşitli araştırmalar sonucunda tespit edilerek, program çalışmalarına aktarılmıştır.

KAYNAK: http://www.izmitkml.com/?page_id=19

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir