SPOR PAZARLAMASINDA HALKLA İLİŞKİLER VE SPONSORLUK İLİŞKİSİ

aaaaaaaaaaa

      Spor pazarlaması kavramı ile birlikte spor sektörü kavramı da gündeme gelmiştir. Spor pazarlaması spor üzerinden markaların pazarlanması ve sporun sosyal amaçlar için pazarlanması anlamlarını taşımaktadır. Pazarlamanın tutundurma faaliyetleri kişisel satış, reklam , halkla ilişkiler ve promosyondan oluşur. Halkla ilişkiler; bu faaliyetler içinde müşterilerle duygusal bağlar oluşturarak olumlu imaj yaratmayı hedefleyen bileşendir…Ayrıca halkla ilişkiler çalışmalarında belirlenecek hedef kitlelerin alanı genişlemektedir. Bu hedef kitle içine sadece spor hizmetinden yararlanacak bireyler değil, bu hizmette görev alan değişik gruplar ve taraftarlar yer almaktadır. Halkla ilişkilerde reklam için yapılacak harcamalar toplum yararını gözeten faaliyetlerde kullanılmakta, reklamın aksine medyadan yer satın almak yerine, haber değeri taşıyan olumlu faaliyetlerle haber olmak hedeflenmektedir. Kurumların sosyal sorumluluklarını yerine getirmesine yardım eden halkla ilişkiler faaliyetlerinin bir parçasını da sponsorluk faaliyetleri oluşturmaktadır. Markaların spor üzerinden pazarlanması için yapılan sponsorluk yatırımlarına karşın, sosyal spor pazarlamasına yönelik sponsorluk yatırımları markalar tarafından tercih edilmemektedir. Aslında bu alan pazarlamanın tutundurma faaliyetlerine ulaşması için sosyal sorumlulukların yerine getirilmesine hizmet edecek önemli bir mecradır.

Anahtar Kelimeler: Pazarlama, Spor Pazarlaması, Halkla İlişkiler, Sponsorluk

 

Kaynak: http://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&ved=0CCAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fdergi.nigde.edu.tr%2Findex.php%2Fbesyodergi%2Farticle%2Fdownload%2F27%2F28&ei=eDkAVceLBMarUdDZgfAK&usg=AFQjCNFIU1EJhFNojYmA8lZR2_rb7v_dxQ&bvm=bv.87611401,d.bGQ

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir