HALKLA İLİŞKİLER VE PROPAGANDA

                                                                HALKLA İLİŞKİLER VE PROPAGANDA

Propaganda terimi ilk olarak ortaçağda kilisenin dinsizleri dine çağırma misyonunda kullanılmıştır.

Propagandanın günümüzdeki tanımı şu şekilde yapılabilir:

“Propaganda politik, ekonomik, dini ve ideolojik mallar ya da fikirler için belli bir hedefe yönlendirilmiş ikna faaliyetleridir.”

Propaganda doğrudan doğruya kişilerin fikirlerini değiştirmeye yönelik faaliyetleri içerir.

3 farklı propaganda çeşidi vardır:

  • Siyah propaganda

Siyah propaganda yanlış bilgileri yayar ve propagandacının kimliği belirtilmez

  • Gri propaganda

Gri propaganda şüphe edilecek nitelikteki iddiaların yayılmasıdır. Bilgi kaynağını bildirmekten kaçınır.

  • Beyaz propaganda

Beyaz propaganda kaynağı belli ve kamu tarafından doğru olarak görülen faaliyetlerin yayılmasıdır.

PR ve Propagandanın karıştırılması reklamda olduğu gibi iki alanında kitle iletişim araçlarını kullanmasıdır.

Propaganda tek taraflı iletişimi içerir. Hedef kitleden herhangi bir “feedback” beklemeden yeni bir mesaj iletir. Amaç, ne olursa olsun hedef kitleyi kendi yönünde inanç ve eyleme yöneltmektir. Halkla ilişkiler ise iki tarafın yararına olan bir diyalog kurulmasıdır. Hedef kitleden gelen “feedback” ile kendisi hakkındaki düşünceleri eleştirileri öğrenip tutumuna yön vermektir.

Propaganda denince akla ilk gelen dönem 2. Dünya Savaşı dönemi Almanya’sıdır. Diktatörlüklerde kitle iletişim araçları tek elden yönetilir. Bu sayede propaganda karşıtı fikirler seslerini duyuramaz. Çoğulcu sistemlerde farklı kaynaklardan gelen farklı fikirler propagandanın yaratmaya çalıştığı tek sesliliği önler.

Halkla ilişkiler demokrasiye, propaganda totaliter rejimlere özgüdür.

Propaganda “her ne pahasına olursa olsun” ikna etmeye önem verdiği için ahlaki ilkelere bağlı değildir. Gerçeği saptırma, bilginin sadece kendine yarayan taraflarını iletme gibi yollara gidebilir. Halkla ilişkilerde ise esas olan dürüstlüktür. Bilgiyi tam olarak ve kaynağını göstererek verme mecburiyeti vardır.

Propaganda kısa sürede insanları etkileyerek sonuç almak ister. Halkla ilişkiler ise güven oluşturmaya dayandığı için uzun vadeli bir çalışma gerektirir.

KAYNAK:https://halklailiskilerintemelleri.wordpress.com/2010/03/15/halkla-iliskiler-nedir-ne-degildir/

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir