Bankalarda Halkla İlişkiler ve Tanıtım Faaliyetleri

3

Halkla ilişkiler, halkın tavrını değerleyip, işletmenin halkın çıkarlarına uygun olarak izleyeceği politikaları ve yöntemleri saptar ve kamunun anlayışını ve işletmeyi benimsemesini sağlayacak iletişim programını harekete geçiren eylemlerin yönetimini içerir. Halkla ilişkilerin rolü çeşitli çevrelerde örgüt ve hizmetleri hakkında olumlu bir imaj kurmak ve geliştirmektir. Halkla ilişkiler faaliyetleri sadece hizmet işletmelerinin mevcut ve potansiyel müşterileriyle değil, personeli, tedarikçileri, hükümet üyeleri, yerel kuruluşlar, finansal kurumlar ve aracılarla da olumlu ilişkiler kurulmasını amaçlar. Halkla ilişkiler müşteri ilişkilerinden daha fazla unsur içerdiği için genellikle fonksiyonel pazarlama yönetimi düzeyinde değil şirket düzeyinde ele alınır. Bu nedenle de halkla ilişkileri kimi zaman tüm tutundurma planıyla bütünleştirmek zor olabilir.

Tanıtma ise, bir ürünün, kişinin, düşüncenin ya da hizmetin bir bedel ödenmesi söz konusu olmadan kitle iletişim araçları ile kamuya olumlu bir şekilde tanıtılıp benimsetilmesidir.

Bankalar bir bakıma elde ettikleri yüksek kârlar bir başka açıdan da günümüzde yaşanmakta olan ekonomik kriz döneminde olduğu gibi kendilerine duyulan güvensizlik gibi nedenlerle sürekli olarak toplumun tepkisini üzerlerine çekmişlerdir. Bu bakımdan, banka imajının iyileştirilmesi için yapılan çalışmaların en önemlilerinden biri de şüphesiz, halkla ilişkiler ve tanıtma faaliyetleridir.

Çalışma konuları para olan bankalar, hizmet sektörünün bazı ayırıcı özellikleri nedeniyle işletmelerinin devamlılığını sağlayabilmek için halkın güvenini kazanmak zorundadırlar. Bankalarda yapılan halkla ilişkiler ve tanıtma çabaları da; bankaya güven, destek, sempati ve saygınlık kazandırmaya yöneliktir. Bankalarda halkla ilişkiler çalışmaları banka şubelerinin açılmasından önce başlar. Bir banka şubesi ya da banka açılmadan önce yapılan kampanyalar, müşteri ziyaretleri, banka açılışında verilen kokteyl potansiyel müşterilere banka hakkında iyi bir imaj kazandırılmasında çok önemlidir. Bankaların hizmetlerinin kalitesini yükseltebilmesi için halkla ilişkiler konusunun bir parçası olan” müşteri ilişkilerine çok önem verilmesi gerekir. Bu da bankaların aktif personelinin eğitilmesi ile sağlanır.

Bugün özellikle hizmet işletmelerinde halkla ilişkiler konusuna büyük önem verilmektedir. Halkla ilişkiler bölümleri kurularak, bu bölümlerde uzmanlar görevlendirilerek, hizmetlerin daha iyi sunulması, sorunların yerinde ve zamanında belirlenerek çözümlenmesine çalışılmaktadır. Uluslararası Halkla İlişkiler Birliği, bu kavramı “özel ya da kamu sektöründe faaliyet gösteren bir işletmenin ilişkide bulundukları kimselerin anlayış, sempati ve desteğini elde etmek için sürekli yaptıkları bir yöneltme görevi” olarak tanımlamıştır.

Bu tanıma göre bankalarda halkla ilişkiler;
– En etkili iletişim sistemini kurmak,
– Banka müşteri ilişkileri konusunda sempati yaratmak ve
– Bankanın çalışmaları hakkında en kapsamlı bilgileri verme amacını gütmektedir.

Bankalar ticari işletmelerdir. Öz kaynakları ne kadar büyük olursa olsun yine de sınırlıdır. Bu nedenle bankalar yabancı kaynaklara ihtiyaç duyarlar. Bu kaynakların başında da mevduatlar gelir. Mevduat toplamak ve toplanan mevduatı bankada tutabilmek halkla ilişkileri iyi bilip uygulamakla sağlanabilir.

Bir bankanın halkla ilişkileri geliştirme amaçlarını şu biçimde sıralayabiliriz:
– Halkı aydınlatmak, çalışmalarını halka benimsetmek
– Halkta bankaya karşı olumlu davranışlar ortaya çıkarmak
– Halkın bankayla olan işlerini kolaylaştırmak
– Çalışmalarının başarısını arttırmak için halkın bilgi ve isteklerine başvurmak
– Kanun, tüzük vb. uygulamalara uyulması sağlamak ve bunun sonucunda haklarının korunabilmesi için yasal uygulama ve değişikliklerle ilgili halka bilgi vermek
– Halkla iş birliği kurarak, hizmetlerin daha çabuk ve kolay görülmesini sağlamak
– Halkın istek ve eleştirilerinden, çalışmaların iyileştirilebilmesi için yararlanmak
– Banka personelinin güdülenerek çalışma veriminin artmasını sağlamak.

Kaynak: http://notoku.com/bankalarda-halkla-iliskiler-ve-tanitma-faaliyetleri/#ixzz3UeZQiFsj

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir