ÇORUM / OSMANCIK

Çorum

corum_otel_anittaBoğazkale kazılarında elde edilen eserler ve çevredeki mağaralar Çorum ve çevresinin çok eski bir yerleşim alanı olduğunu göstermektedir. Binlerce yıllık medeniyet üstüste gelmiş bir târih şehridir.

Boğazkale ve çevresinde yapılan kazılarda M.Ö. 4000-5000 yıllarına âit olduğu tesbit edilen kalıntılar bulunmuştur. M.Ö. 1700 yıllarında kurulan Hitit Devleti ve bundan sonra kurulan devletler pekçok târih mîrâsı bırakmışlardır. Başkenti Hattuşaş olan ilk Hitit Devleti, M.Ö. 1200 yıllarına kadar hüküm sürmüş, sonra Frigler Devleti kurulmuştur. Güneye çekilen Hititler, bir müddet daha yaşamış ve târih sahnesinden silinmiştir. Hititlerden daha ileri olduğu tesbit edilen Frigler de M.Ö. 676 târihine kadar Çorum’a birçok târih mîrâsı bırakmışlardır. Kafkaslardan Anadolu’ya gelen Kimmerler, her yeri yakıp yıkarak Frigler devrine son vermiş ve bölgeyi yağmaladıktan sonra çekip gitmişler, daha sonra Çorum ve çevresine Asurlular hâkim olmuştur. Bu sırada doğuda büyüyen Medler M.Ö. 612 yılında Asurluları yenerek buraları ele geçirmişlerdir. M.Ö. 585 yıllarında parçalanan Medlerin yerine Persler hâkimiyet sürmüştür. M.Ö. 332’de Makedonya imparatoru İskender, Anadolu’yu almış, İskender’in ölümünden sonra M.Ö. 276 yıllarında Galatlar Çorum’a hâkim olmuştur. Pontus Rum tehdidi altında kalan Galatlar, Roma İmparatorluğu’na bağlanmış, böylece Bizanslılar hâkimiyet sürmeye başlamıştır. Bu târihten sonra 1071 yılına kadar Çorum, Bizanslıların prensliği olarak uzun yıllar kalmış, bu arada İslâm orduları zaman zaman buralara seferler düzenlemiştir. Emevîler zamânında İstanbul’u kuşatan İslâm ordusu, geri dönerken Eshâb-ı kirâmdan Kereb-i Gâzi, Süheyb-i Rûmî ve Ubeyd-i Gâzi’nin Çorum civârında şehîd oldukları ve mübârek kabirlerinin Hıdırlık mevkiinde olduğu rivâyet edilir.

Büyük Türk sultânı Alparslan’ın 1071’de Malazgirt Muhârebesiyle Anadolu kapıları Türklere açılmış, Bizans hâkimiyeti son bulmuştur. Dânişmend Ahmed Gâzi, Amasya’yı aldıktan sonra, o zamanki adıyla Nikonya olan Çorum’u almak üzere amcasının oğlu Çavlı Beyi gönderdi. Yapılan çetin muhârebeden sonra 1075’te Çorum fethedildi. Alayuntlu boyundan Çorumlu oymağının başı İlyas Bey, buraya vâli tâyin edildi. Daha sonraları Anadolu Selçukluları, bu bölgede Dânişmendlileri yenerek hâkimiyet kurdular. 1243 yılında Baycu Noyan komutasındaki Moğol saldırısına uğrayan Selçuklular, Çorum ve çevresinden çekilmiş, böylece Çorum bir süre başsız kalmış, ferdî mücâdeleler olmuştur. 1308’de kurulan İlhanlılar bölgeye hâkim oldular. Daha sonra da Eratna Beyliğinde kalan Çorum, 1398’de Yıldırım Bâyezîd Han zamânında Osmanlı topraklarına katılmış, bundan sonra bir daha Osmanlılardan çıkmamıştır. Selçuklular ve Osmanlılar tarafından birçok eserlerle îmâr edilen Çorum’da sık sık meydana gelen zelzelelerden dolayı pekçok eser tahrib olmuştur.

Osmanlı devrinde Çorum, Sivas-Rum beylerbeyliğine bağlı 8 sancaktan biriydi. Tanzimâttan sonra Ankara eyâletinin 5 sancağından biri oldu. Cumhûriyet devrinde ise il hâline getirildi.

OSMANCIK

osmancik_kalesinin_restorasyonu_ihale_edilecek_h41353Osmancık Kalesi (Kandıber Kalesi) 

 Çorum’un Osmancık ilçesinde Kızılırmağın kuzeyinde doğu-batı yönünde bulunan kale 275 m. yüksekliğinde doğal bir kayanın üzerinde yapılmıştır. Kandıber Kalesi ismi ile de tanınan kalenin ne zaman ve kimler tarafından yapıldığı kesin olmamakla beraber Selçuklular zamanına ait olduğu sanılmaktadır. Bununla beraber kale değişik dönemlerde birkaç kez onarılmış, özelliğini yitirmiştir.

Bu kale aynı zamanda İstanbul’dan Amasya’ya kadar uzanan ticaret yolu üzerinde olup, karakol kalesi niteliğindedir. Kalenin güneyindeki…

 Koyun Baba Köprüsü
 Çorum, Osmancık ilçe merkezinde, Kızılırmak Nehri üzerinde bulunan Koyun Baba Köprüsü Sultan II.Beyazıt zamanında yapılmıştır. Köprünün yapımına l484’de başlanmış ve l489’da tamamlanmıştır. Köprünün karşısındaki kalede duvarına bitişik, Arapça köprü kitabesi bulunmaktadır:

”Yardımından dolayı Allah’a Hamd ve doğru yolun kılavuzu Muhammed ve onun yüce ailesine ve halkı doğru yola yönelten ashabına salat olsun. Dünya, ibret sahiplerinin nazarında hayır ve geçit köprüsüdür. Yaratıklar için sürekli hayat ve…

 Büyük Cami
 Osmancık’ta Emiri Beyler Çelebi 1213’de yaptırdığı bu cami Selçuklu mimari üslubunu yansıtan bir eserdir. Kesme taş ve yer yer tuğladan yapılan cami orijinal görünümünden uzaklaşmıştır. Cami kareye yakın planlı olup üzeri kubbe ile örtülüdür.

Akşemseddin Mescit ve Medresesi

 Osmancık’ta, Akşemseddin XV.yüzyılda mescit ve medreseyi bir arada yaptırmıştır. Medresenin günümüze yalnızca dershane bölümü ulaşabilmiştir. Dershanenin üzeri tromplu bir kubbe ile örtülmüş olup kesme taştan yapılmıştır. Yanındaki iki medrese odası mescit olarak kullanılmaktadır.
 İmaret Camisi
 Osmanlık ilçesi, Güney Mahallesi’nde bulunan İmaret Camisi’ni Sultan II.Beyazıt’ın Başveziri Koca Mehmet Paşa 1430-1431’de yaptırmıştır. Aşıkpaşazade Tarihinde Mehmet Paşa’nın Osmancık’da bir imaret yaptırdığını belirtmiştir. Caminin giriş kapısı üzerindeki iki satırlı sülüs yazılı kitabesinden Koca Mehmet Paşa’nın bu camiyi imaret olarak yaptırdığı yazılıdır.Bu caminin yanında medrese,kütüphane bulunduğu kaynaklardan öğreniliyorsa da bunlar günümüze ulaşamamıştır.

İmaret Camisi, Erken Osmanlı mimarisindeki yan mekanlı, zaviyeli veya ters T plan tipinde…

Kapalıkaya Anıtsal Kaya Mezarı

 Çorum-Osmancık karayolunun Kırkdilim mevkiinde yolun sağında, derin vadilerin oluşturduğu engebeli bir arazi üzerinde yer almaktadır. Hellenistik Döneme tarihlenmekte olup, (M. Ö. II. yy) komutan İKEZIOS’a aittir. Çay seviyesinden yüksekliği 65 m. dir.
 Osmancık Tarihi
 Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerini batıya bağlayan yol üzerinde bulunan Osmancık , İl merkezine 56 km uzaklıktadır. Çorum-Kargı ile Samsun-İstanbul yollarının kavşak noktasındadır. Çorum’un en eski ilçelerinden biridir. 1075 yılında Türk egemenliğine girmiştir. Bu tarihten sonra Oğuzların Alayunt’lu boyundan Sorgun Oymağı Beyi Şerafettin Osman Gazi bölgeye emir olarak atanınca, kendi oymağının adını buraya vermiş ve kentin Eflanos olan ismi Sorgun olarak da anılmıştır. Şerafettin Osman…
KAYNAK :http://www.cografya.gen.tr/tr/corum/tarihce.html
http://www.corumtarihi.com/c/osmancik

SAGOPA KAJMER

sagopa-kajmer-40_8085427-1173_1200x630Yunus Özyavuz veya bilinen adıyla Sagopa Kajmer (d. 17 Ağustos 1978, Samsun, Türkiye), Türk rap sanatçısı, müzik yapımcısı ve DJ. Kendisi gibi rap sanatçısı olan Kolera ile evlidir.

Sagopa Kajmer’in anlamı

Müzik hayatında kullandığı ismi Sagopa, Mısır’da bir piramidin adıdır. Birçok arkeolog bu piramidin sırrını çözmeye çalışırken, tuzaklara düşüp can verdikleri söylenir. En son, soyadı Kajmeri olan bir arkeolog, Sagopa’nın gizemini ortaya çıkartmış ve piramidin en gizemli yerine, son odasına girerek, duvara Sagopa’nın gizemini çözen anlamına gelen Sagopa Kajmeri kazımıştır. [kaynak belirtilmeli] Ancak bu arkeolog da (Gerhard Kajmeri) hava akımı yüzünden can vermiştir. Bu olaydan bir süre sonra piramide modern araçlarla giren bilim adamları, Gerhard Kajmeri’nin cesedini bulmuşlar ve piramide donanımsız girme cesaretinden dolayı bu adamın adını tüm dünyaya duyurmuşlardır.Sagopa Kajmer üniversite yıllarında bu makaleyi okuyup etkilenmiş ve bu yüzden bu mahlası seçmiştir.

Yunus Özyavuz, müzik yaşamına Samsun’da yerel bir radyoda DJ’lik yaparak başlamıştır. O sırada rapper M.C. (Rapper Mic Check ve DJ Mic Check adıyla) “Müstear” ismini kullandı. 1998’de yeraltı rap dünyasında hâlen varlığını sürdüren bir oluşum olan Kuvvetmira’yı kurmuştur. Kuvvetmira grubunda hâlen kendisi ve Kolera bulunmaktadır. 1999’da “Silahsız Kuvvet” mahlâsıyla Yeraltı Operasyonu isimli toplama albümünde yer aldı. 2001 ve 2002’de Silahsız Kuvvet mahlasıyla peş peşe Sözlerim Silahım ve İhtiyar Heyeti isimli iki albüm çıkarmıştır. Daha sonra Silahsız Kuvvet mâhlasını bırakıp Sagopa Kajmer mâhlasıyla müzik yaşantısına devam etmiştir. 2002 yılında Ceza ‘nın Med Cezir albümünün; 2004 yılında ise Rapstar albümünün prodüktörlüğünü yapmış, daha sonra ise bu iki sanatçının arası açılmıştır. Ardından Bir Pesimistin Gözyaşları (2004) ve Romantizma (2005) albümlerini çıkarmıştır. 2004’te Cem Yılmaz’ın G.O.R.A filmi için de müzikler hazırlamıştır. Al 1’de Burdan Yakşarkısına klip çekilmiştir.
Sagopa Kajmer, hem albümlerini kendi plâk şirketinden çıkartmak, hem de yeni yeteneklere kapı açmak amacıyla 11 Ağustos 2005’de eşi Kolera (Esen Güler Özyavuz) ile birlikte Melankolia Müzik isimli müzik şirketini kurmuşlardır. Sagopa Kajmer, bunu bir röportajında Boğulacaksak kendi denizimizde boğulalım dedik. şeklinde açıklamıştır. Bu ikili ve Kuvvetmira’da yer alan diğer rap sanatçıları 2006 yılında Melankolia Müzik’in, ilk albümü Kafile’yi çıkarmışlardır. Albümün prodüktörlüğünü yine Sagopa Kajmer üstlenmiştir. 2007 yılında Kolera ile düet albümleri olan İkimizi Anlatan Bir Şey’i dinleyicileriyle buluşturmuştur. 2008 yılında ‘En iyi albümüm’ dediği Kötü İnsanları Tanıma Senesi albümünü piyasaya sunmuştur. Ayrıca 2008 yılında MTV Türkiye tarafından Avrupa Müzik Ödüleri’nde Hip-Hop kategorisinden Türkiye’de yılın en iyisi olmaya aday olmuştur ve EMA Party’deki performansıyla ve seyircileriyle dikkat çekmiştir. 2008 yılında Melankolia etiketi altında Melankolia Wears da çıkmıştır. 2008 yılının sonlarında başlattığı DJ Benim yarışması ve 2009 yılında çıkardığı Yeraltı Kafilesi albümü ile rap müzikte genç yeteneklere önem verdiğini göstermiştir.
2010 yılında eşi Kolera ile ‘”Bendeki Sen” albümünü yayınlamıştır ve bu albüm hayli büyük ilgi görmüştür. 2010 yılında ilk kez düzenlenen TRT müzik ödüllerinde; halkın oylarıyla belirlenen Yılın Albümü dalında bu albümle ilk beşe girmiştir. En son albümü olarak da 2011 yılı içerisinde “Saydam Odalar” albümü piyasaya sürülmüştür.2012 yılında ise Istakoz ve 40 adlı şarkılarını internet üzerinden yayınlamıştır. 2013 yılı içerisinde yeni bir albüm çıkaracağını resmi Twitter hesabından duyurmuştur. Sagopa Kajmer, kendi orkestrası olan Pesimist Orkestra ile birlikte 2013 yılının Mart, Nisan ve Mayıs aylarında bir turne düzenlemiş ve turne kapsamında 15 tane şehirde konser vermiştir.

KAYNAK :http://unlulerinyasamlari.blogspot.com.tr/2013/06/sagopa-kajmer-ve-hayat.html

HALKLA İLİŞKİLERDE BASINLA İLİŞKİLER

1222

1. İmaja olumlu katkıda bulunarak ,doğru hedefkitlede maksimum farkındalık sağlayacak haberve her türlü medya yansıması halkla ilişkileraçısından basınla ilişkilerin temelinioluşturmaktadır.

 • 2. Halkla İlişkiler mesajlarının hedef kitlelerdekuruluş ve ürün hakkında farkındalık sağlamak,bilgi aktarmak,hedef kitleleri belli yöndeeğitmek ,mevcut tutum ve kanaatleripekiştirmek veya değiştirmek ,davranışdeğişikliği yaratmayı hedeflemesinekarşın,haberin temel unsurları olanzamanlılık,yakınlık,önemlilik,sonuç ve ilgiuyandırmak ve dikkat çekmek gibi unsurlarhalkla ilişkiler kaynaklı haberlerde de yeralmalıdır.
 • 3. Halkla İlişkiler Alanında Çalışanların BasınHakkında Bilmesi Gerekenler;  Yayın politikası; Yayın organının olaylara bakışı ve ilgi alanı hakkında halkla ilişkiler uzmanı bilgi sahibi olmalıdır.  Yayın periyodiği; Günlük gazetelere karşın,haftalık,aylık ya da yıllık olabilen dergilerin yayın aralıkları ve tirajlarının bilinmesi yayın organına doğru zamanda ulaşabilmek için kaçınılmaz zorunluluktur.
 • 4.  Dizgi-Basın Tarihi ; Yayın sıklığı ve basım tekniğiyle de ilgili olan dizgi ve baskı tarihleri halkla ilişkiler çalışanları tarafından mutlaka bilinmelidir. Basım Tekniği ; Sağlayacağı kolaylıklar nedeniyle,litograf,foto-gravür ya da ofset tekniklerinden hangisinin kullanıldığının bilinmeli ve bu tekniklere uyumlu materyal hazırlanmalıdır.
 • 5.  Yayın Alanı ; Gazete ve derginin,uluslar arası ,ulusal,bölgesel olması,hedef kitleye erişim sınırlarını tanımlayacağından halkla ilişkiler elemanlarının ilgi alanı içinde bulunmaktadır. Okuyucu Profili ; Doğru hedef kitleye ulaşabilmek için gazete ,derginin okur profili ya da Radyo-TV kanallarının izleyici profillerinin demografik özellikleri hakkında mutlaka bilgi sahibi olunmalıdır .
 • 6.  Dağıtım Yöntemleri ; Bir yayının bayiler aracılığıyla mı satıldığı yoksa abonelerinin adreslerine ücretli ya da ücretsiz olarak posta yoluyla mı ulaştırıldığı türünden dağıtım bilgileri ,erişim,okur profili ve okunma oranını etkilemesi nedeniyle halkla ilişkilercilere kampanya planlaması sırasında önemli ip uçları vermektedir.
 • 7. Basın Bildiri ve BültenlerininÇeşitleri ; Basın bültenleri kişi ya da bir olayla ilgili duyuru yapmak ,herhangi bir konuda bilgilendirmek veya kişi ya da kurum imajı oluşturmak amacıyla yazılabilmektedir.
 • 8. Frank Jefkins’ e göre; Yayınlanmaya hazır tek sayfalık, Destekleyici bilgi içeren, Teknik konuları içeren, Konuşma metni ya da raporları desteklemek amacıyla yazılan bildiriler Ayrıntılı resim alt yazısı Kısa duyurular
 • 9. Basın Bülteninin İçeriközellikleri; Kısa paragraflar,kısa cümleler,anlaşılır kelimeler kullanılmalı Mümkünse tek sayfayla yetinilmeli Övgüden uzak durmalı Belirsiz genellemelerden kaçınmalı Değişik gazete yada dergiler için değişik versiyonlar yazılmalıdır.
 • 10. Biçimsel Özellikleri ; Kağıdın başlığı ; Bir bildiri veya bültenin ayırt edici özelliğinin olması,parlak veya renkli başlık kullanılması değil,iş mektubundan farklı olması ve göndericinin kim olduğunun anlaşılması anlamını taşır. Yazım stili ; Standart yazı karakteri kullanılmalı,küçük puntolar tercih edilmelidir.
 • 11.  Haber Başlığı ; Bültenin başlığı haberin içeriğini destekler nitelikte olmalıdır . Alt başlıklar; Alt başlıklar olmamalı ,bu konuda tercih gazeteciye bırakılmalıdır. Paragraf yapısı; Çok uzun cümleler kurulmamalıdır. Büyük harf kullanımı ; Sadece özel isimlerin ilk harfi büyük kullanılmalıdır. Kısaltmalar; Nokta kullanılmamalı , örn; IBM,THY,TRT yazılmalıdır.
 • 12.  Rakamlar; Büyük sayısal ifadeler için rakam kullanılmamalıdır. Tarih; Her bültene mutlaka tarih atılmalıdır. Ambargo; Belirtilen tarih ve saatten önce bültenin basılmaması anlamına gelen ambargodan mümkün olduğunca kaçınılmalıdır. Zorunlu olduğu durumlarda ise bitiş saati mutlaka bildirilmelidir.
 • 13. Basına YönelikOrganizasyonlar Basın konferansı / basın toplantısı Basın resepsiyonu Basın gezileri
 • 14. Basına yönelik organizasyon planlarkendikkat edilmesi gereken hususlar ; Amaç ; Basın bülteninin medya ile iletişim ihtiyacını karşılayıp karşılamayacağı,toplantının maliyeti,basına yönelik organizasyonların gerekliliği hakkında bilgi verecek soruların yanıtları,organizasyonun etkililiğini belirler. Zamanlama ; En uygun gün ve saatin seçilmesi,gazetecilerin katılımı dolayısıyla olayın basında yer alma olasılığını etkiler.
 • 15.  Mekan; Konuklar ve basın mensupları açısından uygun mekanın belirlenmesi,katılımı ve katılımcıların izlenimini etkiler. Toplantının düzenleneceği mekan bir konferans açısından gerekli donanımlara sahip olmalıdır. Program; Program zamana ilişkin her türlü bilgiyi içermelidir. Ön prova ; Bu tür organizasyonların,aksamadan bir saatin işleyişi gibi yürütülmesi için provaya ihtiyaç vardır. Basın materyali