HALKLA İLİŞKİLERDE BASINLA İLİŞKİLER

1222

1. İmaja olumlu katkıda bulunarak ,doğru hedefkitlede maksimum farkındalık sağlayacak haberve her türlü medya yansıması halkla ilişkileraçısından basınla ilişkilerin temelinioluşturmaktadır.

 • 2. Halkla İlişkiler mesajlarının hedef kitlelerdekuruluş ve ürün hakkında farkındalık sağlamak,bilgi aktarmak,hedef kitleleri belli yöndeeğitmek ,mevcut tutum ve kanaatleripekiştirmek veya değiştirmek ,davranışdeğişikliği yaratmayı hedeflemesinekarşın,haberin temel unsurları olanzamanlılık,yakınlık,önemlilik,sonuç ve ilgiuyandırmak ve dikkat çekmek gibi unsurlarhalkla ilişkiler kaynaklı haberlerde de yeralmalıdır.
 • 3. Halkla İlişkiler Alanında Çalışanların BasınHakkında Bilmesi Gerekenler;  Yayın politikası; Yayın organının olaylara bakışı ve ilgi alanı hakkında halkla ilişkiler uzmanı bilgi sahibi olmalıdır.  Yayın periyodiği; Günlük gazetelere karşın,haftalık,aylık ya da yıllık olabilen dergilerin yayın aralıkları ve tirajlarının bilinmesi yayın organına doğru zamanda ulaşabilmek için kaçınılmaz zorunluluktur.
 • 4.  Dizgi-Basın Tarihi ; Yayın sıklığı ve basım tekniğiyle de ilgili olan dizgi ve baskı tarihleri halkla ilişkiler çalışanları tarafından mutlaka bilinmelidir. Basım Tekniği ; Sağlayacağı kolaylıklar nedeniyle,litograf,foto-gravür ya da ofset tekniklerinden hangisinin kullanıldığının bilinmeli ve bu tekniklere uyumlu materyal hazırlanmalıdır.
 • 5.  Yayın Alanı ; Gazete ve derginin,uluslar arası ,ulusal,bölgesel olması,hedef kitleye erişim sınırlarını tanımlayacağından halkla ilişkiler elemanlarının ilgi alanı içinde bulunmaktadır. Okuyucu Profili ; Doğru hedef kitleye ulaşabilmek için gazete ,derginin okur profili ya da Radyo-TV kanallarının izleyici profillerinin demografik özellikleri hakkında mutlaka bilgi sahibi olunmalıdır .
 • 6.  Dağıtım Yöntemleri ; Bir yayının bayiler aracılığıyla mı satıldığı yoksa abonelerinin adreslerine ücretli ya da ücretsiz olarak posta yoluyla mı ulaştırıldığı türünden dağıtım bilgileri ,erişim,okur profili ve okunma oranını etkilemesi nedeniyle halkla ilişkilercilere kampanya planlaması sırasında önemli ip uçları vermektedir.
 • 7. Basın Bildiri ve BültenlerininÇeşitleri ; Basın bültenleri kişi ya da bir olayla ilgili duyuru yapmak ,herhangi bir konuda bilgilendirmek veya kişi ya da kurum imajı oluşturmak amacıyla yazılabilmektedir.
 • 8. Frank Jefkins’ e göre; Yayınlanmaya hazır tek sayfalık, Destekleyici bilgi içeren, Teknik konuları içeren, Konuşma metni ya da raporları desteklemek amacıyla yazılan bildiriler Ayrıntılı resim alt yazısı Kısa duyurular
 • 9. Basın Bülteninin İçeriközellikleri; Kısa paragraflar,kısa cümleler,anlaşılır kelimeler kullanılmalı Mümkünse tek sayfayla yetinilmeli Övgüden uzak durmalı Belirsiz genellemelerden kaçınmalı Değişik gazete yada dergiler için değişik versiyonlar yazılmalıdır.
 • 10. Biçimsel Özellikleri ; Kağıdın başlığı ; Bir bildiri veya bültenin ayırt edici özelliğinin olması,parlak veya renkli başlık kullanılması değil,iş mektubundan farklı olması ve göndericinin kim olduğunun anlaşılması anlamını taşır. Yazım stili ; Standart yazı karakteri kullanılmalı,küçük puntolar tercih edilmelidir.
 • 11.  Haber Başlığı ; Bültenin başlığı haberin içeriğini destekler nitelikte olmalıdır . Alt başlıklar; Alt başlıklar olmamalı ,bu konuda tercih gazeteciye bırakılmalıdır. Paragraf yapısı; Çok uzun cümleler kurulmamalıdır. Büyük harf kullanımı ; Sadece özel isimlerin ilk harfi büyük kullanılmalıdır. Kısaltmalar; Nokta kullanılmamalı , örn; IBM,THY,TRT yazılmalıdır.
 • 12.  Rakamlar; Büyük sayısal ifadeler için rakam kullanılmamalıdır. Tarih; Her bültene mutlaka tarih atılmalıdır. Ambargo; Belirtilen tarih ve saatten önce bültenin basılmaması anlamına gelen ambargodan mümkün olduğunca kaçınılmalıdır. Zorunlu olduğu durumlarda ise bitiş saati mutlaka bildirilmelidir.
 • 13. Basına YönelikOrganizasyonlar Basın konferansı / basın toplantısı Basın resepsiyonu Basın gezileri
 • 14. Basına yönelik organizasyon planlarkendikkat edilmesi gereken hususlar ; Amaç ; Basın bülteninin medya ile iletişim ihtiyacını karşılayıp karşılamayacağı,toplantının maliyeti,basına yönelik organizasyonların gerekliliği hakkında bilgi verecek soruların yanıtları,organizasyonun etkililiğini belirler. Zamanlama ; En uygun gün ve saatin seçilmesi,gazetecilerin katılımı dolayısıyla olayın basında yer alma olasılığını etkiler.
 • 15.  Mekan; Konuklar ve basın mensupları açısından uygun mekanın belirlenmesi,katılımı ve katılımcıların izlenimini etkiler. Toplantının düzenleneceği mekan bir konferans açısından gerekli donanımlara sahip olmalıdır. Program; Program zamana ilişkin her türlü bilgiyi içermelidir. Ön prova ; Bu tür organizasyonların,aksamadan bir saatin işleyişi gibi yürütülmesi için provaya ihtiyaç vardır. Basın materyali

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir