halkla ilişkiler ve kamu yönetimi

783155_kamu-yonetimi

Demokratik ve modern toplumlardaki kamu hizmetlerinin yürütülmesinde halkın

bilgi sahibi olması bir hak olarak ortaya çıkmaktadır. Kamu kuruluşlarının sunduğu

hizmeti talep eden her insan, gerek kendi işlemlerinin hangi safhada olduğu, gerekse

kurumun yaklaşımı konusunda bilgi sahibi olup gerekli mercilere başvurmak istemektedir.

Bu aşamada kendisine en yakın birim olarak da halkla ilişkiler birimini görmektedir. Bu

yüzden kamu kurum ve kuruluşları için önem arzeden faaliyetlerden biri de halkla ilişkiler

faaliyetleridir.

Halkla ilişkiler, kamu kurum ve kuruluşlarında iç ve dış çevreler arasında karşılıklı

iletişimi sağlayan bir işletme yönetimi olarak açıklanabilir. Bu tanımdan hareketle, halkla

ilişkilerin üç aşaması söz konusudur. İlk olarak, iki yönlü bir iletişimin varolması; ikincisi

bilgilendirme, anlama ve imaj geliştirme boyutu ile kamuoyunu etkileyebilmesi; ve son

olarak da bir yönetim görevi olmasıdır. Günümüz toplumlarında, halkla ilişkilerin

kaynak

http://iibfdergi.cumhuriyet.edu.tr/

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir