Yönetici

halkla ilişkiler logo-küçük5Büyük şirketlerin yöneticileri o pozisyona gelene kadar artık nasıl çalışıyorlarsa, o koltuğa oturduktan sonra bir nevi sürmenaj olurlar. Gözündeki gözlüğü unutanlar, evdeki televizyon kumandasıyla işe gelenler, işe taksiyle gelip “arabam nerede” diye ortalığı birbirine katanlar… Unutmayın ki; siz onun yedek hafızasısınız. Evlenme yıldönümü, çocuğunun okul taksidinin son günü, akşamki yemek rezervasyonunun saati, evdeki bakıcının bakur ödemeleri, kollestrol ilacının saati… Hep siz bilip, siz hatırlatacak, hatta bir süre sonra direkt siz yapacaksınız. Bu durumun en büyük handikapı; bir süre sonra müdürünüz ve eşi arasında köprü görevi üstlenmeniz olacaktır. Müdür eşleri sevimsiz olmaları yetmiyormuş gibi; bu kadınların mobilya dertleri hiç bitmez. Devamlı eşya değiştirir, seçtiği hiçbir mobilya eve gelince hayal ettiği gibi durmaz, masa salona sığmadı diye salonun duvarlarını yıktırır, ustalarla kavga eder, sürekli yanlış ölçü alır. Bu büyük dertlerini artık kimse dinlemediği için, sizi kendine kurban seçecek ve size geometriyi baştan öğretecektir. Hazırlıklı olun.

Bütün bu sınavları başarıyla geçip, hala şirketin gelecek için yetiştirilen biricik çalışanı statüsüne geçemediyseniz, kahve molalarında hakkında atıp tuttuğunuz her şey ona yetiştirildi demektir. Ama işler yolundaysa, sizi iş dışında da arayarak, kendi tatil organizasyonlarını yaptırmaya, aniden aklına gelen bir iş seyehati yüzünden uçak bileti buldurtmaya, “Yurt dışından misafirlerim gelecek, en iyi kuzu budu yapan restaurant nerede?” gibi araştırmalara sürüklemeye başlamıştır. Bütün bu fuzuli konuşmalar ve internet araştırmaları, maaşınızın yarısı kadar bir faturayla size dönebilir. Ama müdüre de “Bi pazarım var zaten, onda da insan gibi Bebek’te kahvaltı keyfi yaptırtmadın!” denmez. Kolayı var: Turkcell’in “Interneti bol” paketine geçin. Her yöne 500 dakika + 1GB internet paketiyle 45 tl’ye ya da her yöne 500 dakika + 2 GB internet paketiyle 55 tl’ye, 12 ay boyunca bütün görüşmelerinizi ve rezervasyonları, kahve keyfinizi bozmadan, maaşı da patronun angaryalarına gömmeden yapabilirsiniz. Bir sene sonra hala şirket hattı vermiyorsa, evlenme yıl dönümlerini unuttuğu için karısından çok büyük azar işitecek demekir.

Ürün ?

online-advertising“Reklamcılık, bir ürün ya da hizmet için en ikna edici satış mesajını, mümkün olan en düşük maliyetle muhtemel müşterilere ulaştırmaktır.” Reklam Uygulama Merkezi

(Reklamcılığın bu iki tanımı, satıcılar sizi şöyle ya da böyle mutlaka elde edeceklerdir demenin bir başka yoludur).

“Reklamcılık bir bilim değil, bir ikna etme işidir ve ikna etme de bir sanattır.” Bill Bernbach

(Bu da demektir ki, tüketiciye kancayı takıcaksanız, hiç olmazsa çiçeklerle ve yüzünüzde gülücüklerle yapın.)

Burada dikkat edilmesi gereken nokta, Amerika dışındaki birçok ülkede satıcılığın pek hoş karşılanmamasıdır. Bu yüzden, eski ve kirli otomobiller kullanan, gözlüklü satıcıların dünyasından kandini ayrı tutmak isteyen reklamcılık sık sık ölçüyü kaçırır, işi abartır. İngiltere’de, çoğu reklam filminin titizlikle ve ince bir mizah anlayışıyla yapılmasına rağmen gerçekte satışları artıramamasının bir nedeni budur. Bu arada, satışları artan tek şey bu filmleri yapanların yetenekleridir.

Reklam Faydaları

hkg_hong_kong_advertising

Temelde insan davranışlarıyla ilgili olan reklamcılığın, en fazla, tamamlanmamış bir bilim dalı olduğu söylenebilir ama çoğunlukla kumar gibi bir şeydir. Ama bu durum bile, reklam gurularını, iyi reklamın ne olduğunu gösteren, sonu gelmez kuramlar ortaya atmaktan alıkoyamamıştır. Sağduyunun ‘bilimsel yöntem’ olarak sunulmasına hayret edecek olsalar da, tuzu kurular bu noktaları akılda tutmalıdır.

Reklam unsurları

Advertising_in_Stratford

En kısa tanımıyla reklamcılık, en etkili yöntemi kullanarak herhangi bir şeyin satışını yapmaktır. Bu işin, pek öyle büyük bir sırrı ya da bilimselliği yoktur. Reklamcılığı sır gibi göstermeye çalışan kişilerin tek amacı, maaşlarını, masraf pusulalarını ve varlıklarını haklı göstermektir.

Reklamcılığın gerçekte olduğundan başka şeylerle sık sık karıştırıldığını görerek eğlenmek tuzu kuruların hakkıdır. Şimdi kulak verin:

“Reklam, tüketiciyi satın almaya yöneltmek amacıyla, ürünler hakkında fikirler oluşturlması ve / veya iletilmesidir. “David Bernstein

“Reklamcılık, bir ürün ya da hizmet için en ikna edici satış mesajını, mümkün olan en düşük maliyetle muhtemel müşterilere ulaştırmaktır.” Reklam Uygulama Merkezi

(Reklamcılığın bu iki tanımı, satıcılar sizi şöyle ya da böyle mutlaka elde edeceklerdir demenin bir başka yoludur).

“Reklamcılık bir bilim değil, bir ikna etme işidir ve ikna etme de bir sanattır.” Bill Bernbach

(Bu da demektir ki, tüketiciye kancayı takıcaksanız, hiç olmazsa çiçeklerle ve yüzünüzde gülücüklerle yapın.)

Burada dikkat edilmesi gereken nokta, Amerika dışındaki birçok ülkede satıcılığın pek hoş karşılanmamasıdır. Bu yüzden, eski ve kirli otomobiller kullanan, gözlüklü satıcıların dünyasından kandini ayrı tutmak isteyen reklamcılık sık sık ölçüyü kaçırır, işi abartır. İngiltere’de, çoğu reklam filminin titizlikle ve ince bir mizah anlayışıyla yapılmasına rağmen gerçekte satışları artıramamasının bir nedeni budur. Bu arada, satışları artan tek şey bu filmleri yapanların yetenekleridir.

 

Reklamcılık Nedir?

reklam2Reklam “insanları gönüllü olarak belli bir davranışta bulunmaya ikna etmek, belirli bir düşünceye yöneltmek, dikkatlerini bir ürüne hizmete, fikir ve kuruluşa çekmeye çalışmak, onunla ilgili bilgi vermek, ona ilişkin görüş ve tutumlarını değiştirmelerini veya belirli bir görüşü ya da tutumu benimsemelerini sağlamak amacıyla oluşturulan; iletişim araçlarından yer ya da süre satın almak yoluyla sergilenen ya da başka biçimlerde çoğaltılıp dağıtılan ve bir ücret karşılığı oluşturulduğu belli olan (diğer bir deyimle parasal destek sağlayan kişi ya da kuruluşların kimliği açık olan) duyuru”dur

Halkla ilişkiler karması

halkla-ilişkiler-logo.jpg Halkla ilişkiler kavramı, ilk Fransa’da ortaya çıkmıştır; ancak daha çok Amerika Birleşik Devletleri’nde rağbet görmüş ve üzerinde çalışılmıştır. Günümüzde artık ağırlıklı olarak basın ilişkileri kapsamında faaliyetler yürütülmektedir. Son yıllarda internet ve sosyal ağların da dahil olmasıyla, kitlelerle basın ve web aracılığıyla yürütülen karşılıklı, geri bildirime dayalı, simetrik iletişim faaliyetleri halini almıştır.

Türkiye’deki ilk halkla ilişkiler danışmanlık şirketi, Prof. Dr. Alâeddin Asna tarafından 1974 yılında kurulmuştur, kendisi aynı zamanda Türkiye’de bu alanda çalışan ilk uzmandır. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanlığı da yapan Asna, Prof.Dr. Nuri Tortop ve Prof.Dr. Metin Kazancı ile birlikte, bu alanda yayımlanmış ilk Türkçe kitapların yazarlarındandır.

Temelinde dört ana modelden yola çıkar; Basın ajansı modeli, kamuyu bilgilendirme modeli, iki yönlü asimetrik model, iki yönlü simetrik model.

Günümüzde uygulanan temel model; karşılıklı iletişime ve geri bildirime (feed-back) dayalı olan iki yönlü simetrik modeldir.

Halkla ilişkiler çalışmalarını yaparken, propoganda yapmaz, ancak ikna edici ve dürüsttür. En çok karıştırıldığı kavramlar arasında Pazarlama, Reklam, Satış Teşviği ve Propoganda bulunmaktadır. Şirketler, odaklanma açısından herkesi ele alamaz, daha doğrusu bu imkânsızdır. Bu nedenle çeşitli iletişim modelleriyle mesajını sınırlı sayıda insana veya insan topluluğuna iletmek durumunda kalır. Belli bir hedef kitleye hitap eder.

Halkla ilişkiler karması, pazarlama karmasıyla karıştırılmamalıdır.Pazarlama karması; ürün, fiyat, tanıtım ve konumlanmadan oluşurken, halkla ilişkiler karması; duyurum, kurumsal reklamcılık, basın sözcülüğü,lobicilik, yönetim danışmanlığı ve çeşitli kamu yararına faaliyetlerden oluşur.

Halkla İlişkiler Nedir?

logo_k1

Halkla ilişkiler bir işletmenin,kurumun ya da örgütün bağlantı kurduğu ya da kurabileceği kimselerin anlayış, sempati ve desteğini elde etmek ve bunu devam ettirmek için yaptığı sürekli ve örgütlenmiş bir yönetim fonksiyonudur. Temelinde ikna, retorik, algı kavramları yatmaktadır. Kısa tanımıyla, kurumların kitlelerle iletişim kurmak amacıyla yürüttükleri, pro-aktif ve re-aktif olarak sürdürülebilen, kamu yararı esas alınarak devam ettirilen düzenli faaliyetlerdir. Bilinen adıyla “PR” olarak ifade edilmektedir.

Halkla ilişkiler işletmenin hizmet verdiği kitle ile daha etkili iletişimde bulunmak üzere başvurduğu bir yöntem; bir işletmeyi iç ve dış müşterilere, bağlantılı olduğu kişilere sevdirme ve saydırma, belirli bir tutumu benimsetmeye halkı inandırma sanatıdır.

Halkla ilişkiler sıradan olmakla önemli olmak arasındaki farktır; işletmenin olumlu bir imaja sahip olması için gerekli tanıtım politikasının saptanması, işletmenin bu doğrultuda yönlendirilmesi, insan grupları ve işletme arasında bilgi akışının sağlanması ve bu bilgi akımının gerekli etkinliği kazanarak amaçlanan sonuca ulaşması için yapılan plânlı faaliyetlerdir.

Halkla ilişkiler uzmanları örgüt yönetimine halkın düşünce ve tutumlarıyla ilgili bilgileri getiren, girişimci fikirler üreten, tanıtma kampanyaları geliştiren, kampanyaları yönetim politikasına uygun olarak yöneten kişilerdir. Halkla ilişkiler uzmanlarının özellikleri arasında; yaratıcılık, inisiyatif, düşünceleri açık ve basit şekilde yazarak/konuşarak iyi ifade edebilme temel şartlarının yanı sıra, kamu ve özel sektör örgütlerinde danışmanlık yapabilme, halk ile olumlu ilişkiler tesis ve idame edebilme, karar verme ve problem çözme, araştırma becerileri sıralanabilir. Halkla ilişkiler uzmanları; dışa dönük, kendine güvenen, insan psikolojisi ve motivasyonundan anlayan, rekabetçi, esnek ve takımdaş özellikli olmalıdır.

1 60 61 62