HALKLA İLİŞKİLER İLE İLGİLİ YAKIN KAVRAMLAR

HALKLA İLİŞKİLER İLE İLGİLİ YAKIN KAVRAMLAR

REKLAM

Herhangi 1 mahsül ya da fikrin kitle kontak araçlarında bedeli ödenerek şahsi olmayan yollarla tanıtımıdır.

Reklamda ileti doğrudan satışı yapılacak mahsül ya da fikirle ilgilidir.

Reklam kitle kontak araçları kullanılarak yapılır.

Reklamda elbet kitle kontak araçlarına ödenen 1 karşılık, ücret söz konusudur.
Young-Business-People
Reklam kaynaktan hedefe tek yönlü ileti gönderilmesi sürecidir.

PAZARLAMA

Pazarlama işletmenin amacına ulaşmak sebebiyle erek pazarlarda değişimi sağlamak üzere yaptığı inceleme, planlama, uygulama, ve denetim faaliyetleridir.

Pazarlama tüketicilerin gereksinim duyduğu ürünlerin üretilmesi ve satılması amacını güderken halkla ilişkilerde satış veya pazarın gereksinim duyduğu türde mal üretimi söz konusu değildir

SATIŞ TEŞVİKİ (Tutundurma)

Tutundurma şahsi satış çabaları birlikte reklam arasındaki bağı oluşturan satış arttırıcı çabalardır. Halkla ilişkiler çalışanın esas vazife satış elemanında olduğu gibi satışlara katkıda bulunmak değildir

PROPAGANDA

Bir bireyin ya da grubun farklı bireylerin ya da grupların tutumlarını belirleyip biçimlendirmek, kontrol altına almak ya da değiştirmek sebebiyle kontak araçlarından yararlanarak bu bireylerin ya da grupların belirli 1 durum ya da konumdaki tepkilerinin kendi amaçlarına elverişli tepkiler alacağını umarak gerçekleştirdikleri bilinçli 1 girişimdir.

Tek yönlü veri ve abartı

Dogmatik ve otoriter

Çok tekrar ederek ikna etme

Propaganda yanıltıcı ve yıkıcı olabilir

III. HALKLA İLİŞKİLER KARMASI

DUYURUM

Duyurum haber olma değerine bağlantılı bi şekilde kuruluşla alakadar 1 haberin kitle kontak araçlarında (gazete, radyo, tv) ücretsiz bi şekilde yayınlatılmasıdır. Burada haber kaynağı kurumdur.

KURUMSAL REKLAMCILIK

Duyurumda medyada yayınlanan haberler üzerinde kaynağın herhangi 1 kontrolü bulunmamaktadır. Bu kontrolü sağlamanın 1 yolu medyadan mekan ya da vakit zatın alarak reklam vermektir. yalnız kurumsal reklamcılıkta tema mahsül değil kurumun kendisi veya faaliyetleridir.

BASIN SÖZCÜLÜĞÜ

Duyurum faaliyetleri ilse aralarındaki fark hedefledikleri amaçtan kaynaklanmaktadır. Duyurumda esas amaç, alakadar çevrelerde anlayış ve kabul yaratmak iken basın sözcülüğünde dikkat ve alaka çekmektir.

KAMU YARARINA FAALİYETLER

Kurum veya kuruluşun içinde yaşadığı toplumun menfaatine olacak çalışmalar yapmasıdır.

LOBİCİLİK

Kamu yönetiminde kanun yapıcı veya karar verici konumunda olan kişileri bilgilendirme ve etkilerime çabaları bi şekilde tanımlanmaktadır.

YÖNETİM DANIŞMANLIĞI

İşletmenin içinde bulunduğu ekonomik, teknolojik, sosyal ve hukuki çevredeki değişmelerin izlenmesi, bu değişmeler karşısında yönetimin takip edeceği strateji ve politikaların üretilmesi bi şekilde tanımlanabilir.

Süreç

Halkla İlişkilerde 4 Model

Basın Aracılığıyla Tanıtım

Toplumu Bilgilendirme

İki Yönlü Asimetrik

İki Yönlü Simetrik

Sağlık İşletmelerinde Halkla İlişkilere Verilen Önemin Artışı

Özel afiyet Hizmeti sunan kurumların çoğalması

Bu kurumlar arasındaki rekabetin artması

İletişim araçlarının hızla gelişmesi

Hasta hakları ve sayrı tatmini gibi konuların gündemde olması

Hastanelerin hayat kalitesini yükseltmedeki önemli önemleri

Hizmet kuruluşu olmanın yanında karmaşık yapıda örgütler olmaları

Yönetimlerin Halkla İlişkilerde Üzerinde Durması Gereken Önemli Noktalar:1

Çalışanların gerçekten hizmet etme duygusu taşımaları sağlanmalı, terslik ve nezaketsizliğin halkla ilişkilere zararı anlatılmalı.

Çalışanların ciddi, çabuk iş yapan, düzenli şahıslar olması sağlanmalı, üstler bu konuda uyarıcı ve eğitici olmalı.

Halkla 100 yüze gelen memur nazik ve hoşgörülü olmalı.

Kurumla ilişkide bulunan kişilere ve işi olan vatandaşlara verilmiş sözler yerine getirilmeli.

Söz verilen 1 iş ya da sağlanan kolaylık yerine getirilemiyorsa nedenleri alakadar kişilere açıklanmalı.

Kurum, düzenli, temiz ve sevimli hale getirilmeli. İşi düşenlere yol gösterici düzenlemeler geliştirilmeli.

TÜRKİYE VE DÜNYADA HALKLA İLİŞKİLERİN

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir