Halkla İlişkilerde Planlama ve Yönetim

 

Yönetim

Planlama

Toplumun dinamik bir parçası olan kuruluşlar, kendilerine ait bir çevre içinde yaşar ve onunla karşılıklı ilişkiler içerisinde bulunur. Günümüzde kuruluşların etkileşim içerisinde olduğu çevreler sürekli değişim göstermektedir. Bu nedenle işletmelerin de kapsamı ve etki alanı giderek genişlemektedir. Bütün bu değişiklikler işletmelerin hedef, yapı ve davranış tarzlarını gözden geçirmelerine hatta değiştirmelerine neden olmaktadır. Kuruluşlar bu etkileşim sonucunda yaşadıkları değişimleri ilgili çevrelerine göstermek, bu çevrelerce anlaşılmayı ve kabul görmeyi amaçlamaktadırlar. Bunu gerçekleştirmenin de en etkili yolu doğru zamanda, doğru yerde ve doğru kitlelerle iletişe geçmekle mümkündür. Belli bir plan içerisinde kurulan iletişim, kuruluşça belirlenen hedeflere ve stratejilere hizmet etmektedir. Değişik iletişim araçlarının kullanıldığı bu süreçte halkla ilişkiler, oldukça önemli roller üstlenmektedir. Halkla ilişkiler programları, kuruluşların izlemekte oldukları stratejilerden bağımsız düşünülemez. Bu nedenle halkla ilişkiler çalışmalarının, kuruluşların stratejik yönetim ve stratejik plan çalışmalarına bağlı olarak geliştirilmesi gerekir.

Halkla İlişkilerde İletişim ve Kamuoyu

İletişim ve halkla ilişkiler ilişkisi, tarihsel gelişimde sürekli ayrılmaz iki kavram ve olgu olarak yol aldı. Halkla ilişkiler temelde kitle iletişim araçlarının artan etkisi ile varlığını somutladı, işlevini pekiştirdi. Bu açıdan kitle iletişimin gelişimi, halkla ilişkilerinin varoluşunun kaçınılmaz bir nedeni. Kamuoyunun ve gündemin oluşumunda haber medyasının etkilerini kurum ve kuruluşlar adına yönetme en önemli görev alanı haline geldi. Halkla ilişkiler, ikna edici iletişim biçimi olarak bu süreçte kitle iletişim sürecinin tüm aşamalarını, etkilerini, işleyişini konu aldı. Bu nedenle halkla ilişkiler disiplinin temelinde kitle iletişimi ve etkileri yer almakta.

Halkla İlişkilerde Meslekleşme ve Temel İlkeler

publicrelations

pr

Herhangi bir uğraşı alanının meslek haline gelebilmesi için; o alanda biçimsel eğitim veriliyor olması, çalışanların geçimlerini bu meslekle sağlamaları, mesleki dayanışma, iletişimi sağlayacak biçimsel bir organizasyonun ve periyodik bir yayının olması ve son olarak da meslekle ilgili ahlak kurallarının varlığı gereklidir. Bu koşullar altında incelendiğinde halkla ilişkiler bir meslektir.

Başta ABD olmak üzere diğer ülkelerde ve ülkemizde halkla ilişkiler alanında lisans, lisansüstü ve doktora düzeyinde eğitimin verilmesi, mesleki dayanışmayı sağlayacak derneklerin kurulması, mesleğin ahlak ilkelerinin belirlenmesi halkla ilişkilerin bu günkü düzeyde meslek olarak hak ettiği seviyeye ulaşmasını sağlamıştır. Tabi bunlar da yeterli değildir. Çünkü toplumun genelinde halkla ilişkiler mesleğinin ve halkla ilişkiler uzmanının arzu edilen seviyede kabul görmesi için görev ve sorumluluklarının tam olarak belirlenip, doğru ve etkin biçimde uygulanması gerekmektedir.

Halkla İlişkilerin Tarihsel Gelişimi

21. yüzyılın ilk yıllarında yüzüncü yaşını kutlayan halkla ilişkiler diğer disiplinlerin yanında hala genç bir alandır. Halkla ilişkilerin bu göreli gençliği, alanın her geçen gün gelişiyor olması anlamına gelmektedir. Uygulamaların gücü, açık ve demokratik bir toplumda bulunmayla ilişkilidir. Kamuoyunun öneminin artması, internet ve web ortamının olağanüstü yükselişi ile dünya çevresindeki milyonlarca insanın sınırsız bir iletişimle bir anda tüketici haline gelmesi halkla ilişkilerin gelişimini hızlandıran bir güç olmuştur.

”Halkla İlişkiler ve Tanıtım Elemanlığı” Mesleği ve İş Olanakları

TANIM:

Çalıştığı kurumun tanınmasını, çalışmalarına karşı insanlarda olumlu izlenimler uyandırmasını, çevresiyle iyi ilişkiler kurmasını ve saygınlığını artırmasını sağlamak amacıyla gerekli çalışmaları yapan kişidir.

A- GÖREVLER

– Çalıştığı kurumu tanıtıcı raporlar, haber bültenleri, resimli broşürler hazırlar,
– Kurumun çalışmalarının ve etkinlik alanlarının basın, radyo ve televizyon aracılığı ile halka tanıtılmasını sağlar,
– Konferans, seminer, sergi, basın toplantısı, yıldönümü gibi kültürel ve sosyal etkinlikleri düzenler,
– Yöneticilerin konuşma ve yazışmalarını inceler,
– Kurumla ilgili izlenimleri takip ederek kurumun daha iyi tanıtılmasını ve saygınlığının artırılmasını sağlayacak çalışmalar yapar.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

– Çeşitli büro malzemeleri,
– Bilgisayar,
– Gazete, mecmua gibi basılı yayınlar.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Halkla ilişkiler ve tanıtım elemanı olmak isteyenlerin;
– İnsanlarla iyi ilişkiler kurabilen,
– Araştırma merakı olan,
– Dışa dönük, girişken,
– Dış görünümüne önem veren,
– Güzel ve etkili konuşma yeteneğine sahip
kimseler olması gerekir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Halkla ilişkiler ve tanıtım elemanı genellikle büro ortamında oturarak çalışır. Bazen de büro dışında konferans, seminer gibi kültürel ve sosyal nitelikteki etkinliklerde görev alabilir. Kişi çalışırken, yöneticilerle, meslektaşlarıyla, kurum elemanlarıyla ve kurumla ilişkisi olan diğer insanlarla iletişim halindedir.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Meslek eğitimi aşağıdaki üniversitelere bağlı “İletişim” , “İşletme” ve “İletişim Bilimleri” fakültelerinin “Halkla İlişkiler ve Tanıtım”, Halkla İlişkiler”, “Halkla İlişkiler ve Reklamcılık”, “Reklamcılık ve Halkla İlişkiler” bölümlerinde verilmektedir;
Akdeniz Üniversitesi, İletişim Fakültesi,
– Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi,
– Ankara Üniversitesi, İletişim Fakültesi,
– Atılım Üniversitesi, İşletme Fakültesi,
– Bahçeşehir Üniversitesi, İletişim Fakültesi,
– Başkent Üniversitesi, İletişim Fakültesi,
– Çağ Üniversitesi İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi,
– Ege Üniversitesi, İletişim Fakültesi,
– Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi,
– İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi,
– İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi,
– İstanbul ticaret Üniversitesi, İletişim Fakültesi,
– İzmir Ekonomi Üniversitesi, İletişim Fakültesi,
– Kadir Has Üniversitesi, İletişim Fakültesi,
– Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi,
– Maltepe Üniversitesi, İletişim Fakültesi,
– Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi,
– Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi,
– Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi,

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER

– Türkçe,
– Sosyal Bilgiler.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Mesleğin eğitimine girebilmek için,
– Lise veya dengi okul mezunu olmak,
– Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) “Halkla İlişkiler ve Tanıtım”, “Halkla İlişkiler”, “Halkla İlişkiler ve Reklamcılık”, “Reklamcılık ve Halkla İlişkiler” lisans programları yeterli “Sözel (SÖZ)” puan almak,
– Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “Halkla İlişkiler ve Tanıtım”, “Halkla İlişkiler”, “Halkla İlişkiler ve Reklamcılık”, “Reklamcılık ve Halkla İlişkiler” lisans programları ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir.
– Öğretmen Okulu ve Köy Enstitüsü mezunları ile liselerin Sosyal Bilimler, Edebiyat, Sosyal Bilimler ve Edebiyat, Dil ve Edebiyat, Genel Kültür, Sınıf Öğretmenliği alanlarından mezun olanlar bu alanda yüksek öğrenim görmek istediklerinde ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) sonucunda diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler.
– Halkla İlişkiler ve Reklamcılık ile Reklamcılık ve Halkla İlişkiler programlarında öğrenim görmek isteyen adaylar ise liselerin Türkçe – Matematik alanından mezun iseler, ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) sonucunda diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler.
Ancak kendi alan/kol/bölümlerinin dışında bir yüksek öğretim programını tercih eden adayların yerleşme şansı azalmaktadır.
“Büro Yönetimi”, “Büro Yönetimi ve Sekreterlik”, “Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı”, “Ofis Teknolojileri ve Yönetimi”, “Sekreterlik”, “Sosyal Bilimler”, “Tıbbi Mümessillik ve Pazarlama” ön lisans programını başarı ile bitirenler, ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı oldukları takdirde, “Halkla İlişkiler ve Tanıtım” ile “Halkla İlişkiler” lisans programlarına, Bilgisayar Destekli Yayıncılık, Masaüstü Yayıncılık programlarını bitirenler Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Reklamcılık ve Halkla İlişkiler Bölümüne ayrıca “Halkla İlişkiler”, “Halkla ilişkiler ve Reklamcılık”, “Halkla İlişkiler ve Tanıtım”, “İnternet ile Pazarlama”, “Pazarlama/Pazarlama ve Satış”, “Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi”, “Perakendecilik ve Mağaza Yönetimi”, “Piyasa Araştırmaları ve Pazarlama”, “Piyasa Araştırmaları ve Reklamcılık”, “Reklamcılık Yönetimi”, “Satış ve Reklam Yönetimi”, “Satış Yönetimi” e- Ticaret, İletişim ve Halkla ilişkiler ön lisans programını bitirenler de aynı sınavda başarılı oldukları taktirde “Halkla İlişkiler ve Tanıtım”, “Halkla İlişkiler”, “Halkla İlişkiler ve Reklamcılık”, “Reklamcılık ve Halkla İlişkiler” lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Bu programın eğitim süresi 4 yıldır. Eğitim süresince öğrencilere Yabancı Dil, Ekonomi, İletişim Bilimlerine Giriş, Örgüt Teorisi, Siyasal Düşünceler Tarihi, Siyaset Bilimi, Tanıtım Yöntemi ve Teknikleri, Pazarlama ve Reklamcılık, Örgüt Psikolojisi, Siyasi İletişim, Kişiler Arası İletişim, Yazma Yöntemleri, Eleştirel Teoriler, Halkla İlişkiler Uygulamaları, Reklam Tasarımı, Kamu Kuruluşlarında Halkla İlişkiler, İçerik Analizi, Güzel Konuşma gibi dersler okutulmaktadır.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara mezun olduğu programa göre “Halkla İlişkiler ve Tanıtım”, “Halkla İlişkiler”, “Halkla İlişkiler ve Reklamcılık”, “Reklamcılık ve Halkla İlişkiler” lisans diploması ve “Halkla İlişkiler ve Tanıtım Elemanı” unvanı verilir.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Halkla ilişkiler ve tanıtım elemanı kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yapabilirler. Özellikle özel sektörde hemen hemen tüm büyük şirketlerin halkla ilişkiler birimi vardır. Kendisini iyi yetiştirmiş ve en az bir yabancı dili iyi derecede bilen bir “Halkla İlişkiler ve Tanıtım Elemanı” geniş iş olanaklarına sahiptir.

“Halkla İlişkiler ve Tanıtım” ile “Halkla İlişkiler” bölümleri mezunlarından, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını veya Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) işbirliği ile açılan / açılacak Pedagojik Formasyon Programını başarı ile tamamlayanlar, lise ve dengi okullarda Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Öğretmeni olarak çalışabilirler.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

Eğitim süresince öğrenciler, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun sağladığı kredi ve yurt imkanlarından, ayrıca kamu ve özel kurum ve kuruluşların sağladığı burs olanaklarından yararlanabilirler.

EĞİTİM SONRASI

Kamu kurumlarında çalışanlar ücretlerini yasalarla belirlenen kurallara göre, özel sektörde çalışanlar ise işverenlerle aralarında yaptıkları anlaşmaya göre alırlar. Kendi işyerini açanlar ise sunduğu hizmetin kalitesine ve yapılan işin miktarına göre değişen oranlarda kazanç elde ederler.

G- MESLEKTE İLERLEME

– Çalıştığı kurumlarda daha yüksek yetki ve sorumluluk sahibi olabilirler (halkla ilişkiler şefi, halkla ilişkiler müdürü vb.)

– Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans (mastır) ve doktora yaparak akademik kariyer yapılabilir ayrıca üniversitelerde, araştırma görevlisi, yrd. doçent, doçent ve profesör olarak görev yapabilirler.

BENZER MESLEKLER

– Reklamcı,
– Gazeteci.

H- EK BİLGİLER

Üniversitelerin iletişim, işletme ve iletişim bilimleri fakültelerine bağlı “Halkla İlişkiler ve Tanıtım”, “Halkla ilişkiler”, “Halkla İlişkiler ve Reklamcılık”, “Reklamcılık ve Halkla İlişkiler” programlarının dışında çeşitli üniversitelere bağlı meslek yüksekokullarının “Halkla İlişkiler” ile “Halkla ilişkiler ve Reklamcılık” bölümleri de vardır;

Bu bölümden mezun olan kişiler “Meslek Elemanı” unvanıyla kuruluşların halkla ilişkiler birimlerinde Halkla İlişkiler ve Tanıtım Elemanına yardımcı eleman niteliğinde çalışırlar.

 

Alıntı yapılan adreshttp://www.sorubak.com/halkla-iliskiler-ve-tanitim-elemanligi-meslegi-ve-is-olanaklari_700.r_html

PR Bütçesi Ayırmak İçin 10 Neden

   PR Bütçesi Ayırmak İçin 10 Neden

   Halkla ilişkiler sektörü giderek büyüyor ve sektörde önemli değişiklikler oluyor. Etkili iletişimin önemi daha önce hiçbir zaman günümüzün bütünleşik medya ortamında olduğu kadar vurgulanmamıştı.

1. Sosyal evrenin anahtarı etkileşim

   Sosyal medyada var olmak ya da birçok “beğen”inizin ve takipçinizin olması yeterli değildir. Eğer bir kuruluş doğru mesajlarla iletişim kuramıyorsa o zaman sosyal medya çabalarınız zaman kaybından başka bir şey değil. Burada profesyonel iletişimciler devreye giriyor.

2. İtibar olmazsa olmazdır

   İtibar en başta gelir, özellikle de büyük şirketlerde. Bu iş için özel kişilerin bile atandığını görüyoruz. İyi itibar yönetimi iyi halkla ilişkiler ile mümkündür.

3. Kronik kriz çağındayız

   Yakın geçmiş etkili kriz yönetiminin ne kadar önemli olduğunu bize gösterdi. Günümüzün hızlı tempolu, değişken medya ortamı ultra hızlı cevapları gerektiriyor. Meksika Körfezi’ndeki 2010 BP faciası, yönetici kademesinin PR tavsiyesi olmaksızın kriz yönetimini ne kadar kötü bir şekilde yürüttüğünü bize gösterdi.

4. Görünürlük hem sanat hem de bilim

   Sosyal medyanın yükselişi ve SEO ölçümleri marka görünürlüğünün sadece sayı meselesi olmadığını bize gösterdi. Ancak iyi konumlandırma ürünün işçiliği ile de ilgili. Şunu unutmamalıyız ki mesajın kalitesi ve hedeflemesi son derece önemlidir.

5. Pazarlamacıların sosyal medya dahisi olmalarına gerek yok

   Sosyal medya yönetiminin, pazarlamanın alanına girdiğini söylemek çok moda. Fakat sosyal medya topluluk ve etkileşimle ilgilidir ve hedef “kazanılmış medya” elde etmektir. Sosyal medyaya hakim olmak için PR’cıların da katetmesi gereken yol olduğu bir gerçek, fakat sosyal mesajlar söz konusu olduğunda en iyi donatılmış bölüm halkla ilişkiler departmanıdır.

6. Medya hala canlı ve etkili

   Sahne değişti fakat medya, kamuoyunu birincil etkileyen unsur olarak kalmaya devam ediyor. PR çalışanları medyanın yeni çalışma biçimine uyum sağlamak durumunda kalsalar da, bu işin uzmanı olan hala onlar.

7. En ekonomik yol

   Bir çok kuruluş özellikle de küçük olanları düşük bütçelere sahiptir ve entegre pazarlamaya istedikleri ölçekte bütçe ayıramazlar. PR geniş kitlelere ulaşmada en düşük maliyetli yoldur. İş sadece müşterilere ve potansiyel müşterilere bunu anlatmaktır.

8. İçerik ve bağlam

   Blog yazılarından raporlara, webinarlardan tweetlere her türlü iyi içerik kuruluşunuzun görünen yüzüdür. Bu geminin dümeni PR olmalıdır; çünkü en iyi mesajın ne zaman, neden ve nasıl gönderileceğini iletişimciler bilir. İçeriğin gerçek değerini doğru bağlam ortaya çıkarır.

9. Değerler ve ilkeler markanızı yaratır

   Özellikle “Küresel Köy” çağında, işletmeler için değerler son derece önemlidir ve marka gücünün büyük bölümünü onlar inşa eder.

10. Yatırımın geri dönüşü (ROI)

   ROI’niz medyada görünme oranınızdan ibaret değildir. ROI ile ilgili en temel konu, PR’ın kamuoyu nezdinde saygınlık oluşturan bir araç olduğuna ve bu yaratılan saygınlığın markaya olan güvenin temelinde yatan unsur olduğuna yöneticileri ikna etmektir. Halkın markaya olan güveni; anketler, medya analizleri, geleneksel reklam sonuçları, pazar payı ölçümleri gibi unsurların kombinasyonuyla sayısal olarak yansıtılabilir. ROI’nizi nasıl hesaplarsanız hesaplayın, şunu unutmayın ki ROI sadece lira ya da dolar cinsinden ifade edilen bir değer değildir.

Halkla ilişkiler karması

halkla-ilişkiler-logo.jpg Halkla ilişkiler kavramı, ilk Fransa’da ortaya çıkmıştır; ancak daha çok Amerika Birleşik Devletleri’nde rağbet görmüş ve üzerinde çalışılmıştır. Günümüzde artık ağırlıklı olarak basın ilişkileri kapsamında faaliyetler yürütülmektedir. Son yıllarda internet ve sosyal ağların da dahil olmasıyla, kitlelerle basın ve web aracılığıyla yürütülen karşılıklı, geri bildirime dayalı, simetrik iletişim faaliyetleri halini almıştır.

Türkiye’deki ilk halkla ilişkiler danışmanlık şirketi, Prof. Dr. Alâeddin Asna tarafından 1974 yılında kurulmuştur, kendisi aynı zamanda Türkiye’de bu alanda çalışan ilk uzmandır. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanlığı da yapan Asna, Prof.Dr. Nuri Tortop ve Prof.Dr. Metin Kazancı ile birlikte, bu alanda yayımlanmış ilk Türkçe kitapların yazarlarındandır.

Temelinde dört ana modelden yola çıkar; Basın ajansı modeli, kamuyu bilgilendirme modeli, iki yönlü asimetrik model, iki yönlü simetrik model.

Günümüzde uygulanan temel model; karşılıklı iletişime ve geri bildirime (feed-back) dayalı olan iki yönlü simetrik modeldir.

Halkla ilişkiler çalışmalarını yaparken, propoganda yapmaz, ancak ikna edici ve dürüsttür. En çok karıştırıldığı kavramlar arasında Pazarlama, Reklam, Satış Teşviği ve Propoganda bulunmaktadır. Şirketler, odaklanma açısından herkesi ele alamaz, daha doğrusu bu imkânsızdır. Bu nedenle çeşitli iletişim modelleriyle mesajını sınırlı sayıda insana veya insan topluluğuna iletmek durumunda kalır. Belli bir hedef kitleye hitap eder.

Halkla ilişkiler karması, pazarlama karmasıyla karıştırılmamalıdır.Pazarlama karması; ürün, fiyat, tanıtım ve konumlanmadan oluşurken, halkla ilişkiler karması; duyurum, kurumsal reklamcılık, basın sözcülüğü,lobicilik, yönetim danışmanlığı ve çeşitli kamu yararına faaliyetlerden oluşur.

Halkla İlişkiler Nedir?

logo_k1

Halkla ilişkiler bir işletmenin,kurumun ya da örgütün bağlantı kurduğu ya da kurabileceği kimselerin anlayış, sempati ve desteğini elde etmek ve bunu devam ettirmek için yaptığı sürekli ve örgütlenmiş bir yönetim fonksiyonudur. Temelinde ikna, retorik, algı kavramları yatmaktadır. Kısa tanımıyla, kurumların kitlelerle iletişim kurmak amacıyla yürüttükleri, pro-aktif ve re-aktif olarak sürdürülebilen, kamu yararı esas alınarak devam ettirilen düzenli faaliyetlerdir. Bilinen adıyla “PR” olarak ifade edilmektedir.

Halkla ilişkiler işletmenin hizmet verdiği kitle ile daha etkili iletişimde bulunmak üzere başvurduğu bir yöntem; bir işletmeyi iç ve dış müşterilere, bağlantılı olduğu kişilere sevdirme ve saydırma, belirli bir tutumu benimsetmeye halkı inandırma sanatıdır.

Halkla ilişkiler sıradan olmakla önemli olmak arasındaki farktır; işletmenin olumlu bir imaja sahip olması için gerekli tanıtım politikasının saptanması, işletmenin bu doğrultuda yönlendirilmesi, insan grupları ve işletme arasında bilgi akışının sağlanması ve bu bilgi akımının gerekli etkinliği kazanarak amaçlanan sonuca ulaşması için yapılan plânlı faaliyetlerdir.

Halkla ilişkiler uzmanları örgüt yönetimine halkın düşünce ve tutumlarıyla ilgili bilgileri getiren, girişimci fikirler üreten, tanıtma kampanyaları geliştiren, kampanyaları yönetim politikasına uygun olarak yöneten kişilerdir. Halkla ilişkiler uzmanlarının özellikleri arasında; yaratıcılık, inisiyatif, düşünceleri açık ve basit şekilde yazarak/konuşarak iyi ifade edebilme temel şartlarının yanı sıra, kamu ve özel sektör örgütlerinde danışmanlık yapabilme, halk ile olumlu ilişkiler tesis ve idame edebilme, karar verme ve problem çözme, araştırma becerileri sıralanabilir. Halkla ilişkiler uzmanları; dışa dönük, kendine güvenen, insan psikolojisi ve motivasyonundan anlayan, rekabetçi, esnek ve takımdaş özellikli olmalıdır.

1 11 12 13