HALKLA İLİŞKİLER İLE REKLAMCILIĞIN FARKI

Birbirini araç olarak kullanan bu iki iletişim yöntemi bazen birbirine karıştırılır. Bazı görüşler tek farkın bir tarafın tüketiciyi bilinçli ve planlı olarak etkilemeye çalışması olduğunu savunur. Halkla ilişkilerde kuruluşlar bütün olarak hareket ederek kurumu ya da ürünü koruyarak pozitif bilincin devamlılığını sağlar ya da oluşmasında rol oynar. Diğer yandan reklam, ürünün satılması için düşünülmüş bir tanıtım programı bütünüdür.

Reklam kısaca bir ürünü veya hizmeti satmayı hedeflerken, halkla ilişkiler kuruluşun kendi içinde ve dışında pozitif iletişimini sağlar.

Reklam, bir kuruluşun kar politikasında önemli rol oynarken şirket için satış artırıcı strateji geliştirerek, pazarını genişletmenin yollarını arar. Halkla ilişkiler bu noktada doğru iletişimin tek adresidir. Kuruluşların reklam politikasının doğru yönlendirilmesinde, şirkete geri dönüşünde devreye girer.

Reklamın hedef kitlesi ile halkla ilişkilerin hedef kitleleri de farklılıklar gösterir. Reklam ürünün özelliklerine göre belirli bir kitleyi ilgilendirirken halkla ilişkilerde hedef kitle olabildiğince geniş tutulur. Çünkü pozitif iletişim kuruluşların itibarının sağlanmasında büyük öneme sahiptir. Bir diğer ifadeyle, reklam ekonomik sistem içerisinde, pazarda yalnızca potansiyel alıcıya hitap etmekte, buna karşın halkla ilişkiler bu ekonomik sistem içerisinde tamamıyla farklı alan ve mercilere veya tamamıyla farklı sistemlere-örneğin siyasal veya kültürel sistemlere- seslenmektedir.

Reklam her kuruluş tarafında kullanılamaz ancak her kuruluşun bir halkla ilişkiler politikası ve birimi vardır.  Kısa adı RTÜK olan Radyo Televizyon Üst Kurumu’nu ele alalım. Kendi reklamını yapamaz ancak halkla ilişkilerini belirli bir noktada tutabilmek için dikkatli davranmak zorundadır. Yine özel sektördeki büyük kurumlar, kurumsal yapılarının reklamını yapma ihtiyacı içinde değillerdir ancak vasıflı elemanlardan oluşan halkla ilişkiler birimleri mevcuttur.

Bu iki birbirine bağlı ancak birbirinden temelde farklı iş kolu, farklı yönetim birimleri tarafından idare edilirler. Halkla ilişkiler bir şirket politikası olduğu için doğrudan üst yönetim birimleriyle çalışır. Diğer yandan reklamcılık bir satış ve pazarlama politikası olduğu için bu birimlerle birlikte hareket eder.  imagesCAM85N60

 

KAYNAK :http://www.reklam.com.tr/reklam-yazilari/reklam-ve-halkla-iliskiler-arasindaki-fark-nedir-/260#ixzz3TzqdIVfC

Halkla İlişkilerde Araştırma Süreci ve Önemi

Problemin doğru, yalın ve eksiksiz belirlenmesi, araştırma sürecinin başlangıç noktasıdır. Araştırmanın, bu problem ekseninde şekilleneceği gerçeği, problem tanımını önemli kılmaktadır. Yukarıda belirtilen içsel ve dışsal faktörler de hangi araştırma modelinin uygulanacağını belirlemekte rehber niteliğindedir.

Halkla ilişkiler kampanyalarında araştırma dizaynı, biçimsel ve biçimsel olmayan araştırma yöntemleri olmak üzere iki ana başlık altında tasarlanır. Unutulmamalıdır ki hangi yöntem seçilirse seçilsin, verilerin yorumlanması uzmanlık gerektiren bir aşamadır. Veriler doğru şekilde yorumlandığı takdirde araştırma problemin çözümüne hizmet edecektir. Aksi takdirde yapılan araştırma zaman kaybından ve maddi kayıptan öteye geçmeyecektir. Günümüzde bilimsel araştırma yöntemlerinin gelişmesine rağmen, halkla ilişkiler uygulayıcıları biçimsel olmayan araştırma yöntemlerini de benimsemektedirler. Zayıf yönlerin ve amaçların doğru belirlenmesi durumunda biçimsel olmayan araştırma yöntemleri, organizasyonların problemlerini çözmede oldukça işlevseldir.

Biçimsel Olmayan Araştırma Yöntemleri

Biçimsel olmayan araştırma yöntemleri, halkla ilişkiler uygulayıcılarının ve/veya organizasyon yöneticilerinin kendi çabaları sonucu elde ettiği veriler şeklinde tanımlanabilir. Örneğin, bilirkişiler ve kanı önderleri, fokus gruplar, kurullar, gelen telefonlar ve postaların analizleri, alan raporları, medya içerik analizleri gibi yöntemler, biçimsel olmayan araştırma yöntemlerindendir. Bu araçların ortak özelliği, verilerin herhangi bir profesyonel yardım almadan, organizasyonca elde edilebileceğidir. Ancak verilerin bilimsel kavramlar, kurallar ve uygulamalardan yararlanılarak elde edileceğinin unutulmaması gerekir. Çünkü biçimsel olmayan yöntemlerle toplanmış ve değerlendirilmiş bir araştırma verisi, bir halkla ilişkiler kampanyasının başarısında etkili rol oynamaktadır.

Bilirkişiler vasıtası ile toplanan veriler, problemin çözümüne fayda sağlayacak alanlarda profesyonelleşmiş kişilerin fikir, tanı ve tecrübelerinin, problemin çözümüne yönelik yorumları ve bulguları içermektedir. Bu kişilerin görüşlerine başvurulduğu alanda uzman ve güvenilir olmaları son derece önemlidir. Bilirkişilerin kimler olacağı, problemin niteliğine göre değişmektedir. Ekonomistler, gazeteciler, köşe yazarları, doktorlar, akademisyenler, sendika liderleri bilirkişi örneklerinden sayılabilir. Sigaranın çocuklar üzerine etkisinin sanıldığından daha fazla olduğunu kamuoyuna duyurmak amacıyla yürütülen bir halkla ilişkiler kampanyasında, bu etkilerin neler olduğunu söyleyecek bir doktorun bilgilerinden faydalanmak, araştırma konusunda halkla ilişkiler uygulayıcılarına büyük fayda sağlayacaktır. Bunun yanı sıra, bu bilirkişilerle yapılan derinlemesine görüşmeler, problemin nasıl çözüleceği konusunda yöneticilere son derece faydalı bilgiler verebilmektedir

DX

Kaynak: http://notoku.com/halkla-iliskilerde-arastirma-sureci-ve-onemi/#ixzz3TzoedVWs

Halkla İlişkiler Kariyeri Hedefleyenler İçin Tavsiyeler

İster üniversiteden mezun olunca ilk işiniz olarak isterseniz kariyer hedefi olarak halkla ilişkiler alanına girmeyi düşünüyorsanız, atılımınızı yapmadan önce biraz araştırma yapmayı göz önüne alın.

Birçok geleneksel değer hala geçerli olsa da halkla ilişkiler sektörü hızla değişiyor; öyle ki deneyimli halkla ilişkiler uzmanları bile bu değişimin hızına ayak uydurmakta zorluk çekiyor. İnternet, sosyal medya ve mobil cihazlar bu hızlı değişime katkıda bulundular fakat halkla ilişkileri zor bir iş haline getiren sadece teknoloji de değil. Günümüzde artan rakip sayısının yanı sıra, daha azı ile daha fazlasını talep eden müşteriler de işleri zor bir hale getirmekte.

Hepimiz yaptığımız işte en iyisi olduğumuzu ya da işimizi çok iyi yaptığımızı düşünmek isteriz, fakat dikkat! Bir halkla ilişkiler uzmanı için dinleme, öğrenme ve araştırma asla sona ermez. Örneğin kariyerinizin son iki yılında ilk 10 yılda yaptıklarınızdan daha fazlasını öğrenebilirsiniz.

Eğer bu iş için biçilmiş kaftan olduğunuzu düşünüyorsanız, yapmanız gerekenler burada:

Sert olun: Savunduğunuz dava için mücadele etmeyi bilmiyorsanız, müşteriniz için herhangi bir şey kazanamazsınız. Bunun ne anlama geldiğini bilmiyorsanız, hızlı bir şekilde anlayacaksınız.

Kendinizi öğrenmeye adayın: Öğrenmek için ekstra çaba gösterenler ödülünü alacaktır. Firmalar sınırlı kaynaklarla çalışırlar ve yeni başlayanları kaşıkla beslemek için kimsenin zamanı yoktur. Üniversitede bir araştırma ödevinin nasıl yapılacağını öğrendiyseniz, aynı teknikleri iş için de uygulayın.

Her gün gazete okuyun: Halkla ilişkiler sektöründe işe başlayıp, gazete ya da dergi okumayan ne kadar çok kişi olduğuna inanamazsınız. Onların artık işsiz olduklarını söylememize de gerek yok sanırız.

Bir müşterinin sektörünü ve iş yapma şeklini öğrenin: Müşterinizin nasıl para kazandığını bilmiyorsanız ona nasıl değer katabilirsiniz? Siper alın. Müşterilerinizi ve rakiplerini inceleyin.

Sosyal medyayı iyi anlayın: Sosyal medyanın bizzat içinde olun. Herhangi bir halkla ilişkiler uzmanının, sosyal ağlar üzerinde yolunu bilmesi oldukça önemlidir. Online olarak gazetecilere, blogculara ve etkili insanlara ulaşmak her zamankinden daha kolay. Onları takip edin, onları izleyin ve onlarla iletişim kurun.

Ağ: Gelecek, işi yapabilenlere ve satabilenlere aittir. İş dünyasında ilişkiler kurun. Sivil kuruluş ve vakıflara dahil olun ve bunları yaparken her şeyi firmanızın ödemesini beklemeyin. Kendinize yatırım yapmak zorundasınız.

Yazılı ve sözlü iletişim becerilerinizi geliştirin: Bir şirketi araştırmayı ve bir basın bülteni yazmayı bilmiyorsanız, bu sektörde işiniz zor demektir.

İş trendlerini izleyin ve müşteriler üzerindeki etkilerini analiz edin: Zaman içinde, doğal olarak bu konuları merak edenler çıkacaktır. Merak belki de en önemli duygudur çünkü yaratıcılığı ve beceriyi doğurur. İşverenler, doğal olarak meraklı çalışanları tercih ederler.

Ekstra zaman ayırın: İşinizin sadece sabah 9′dan akşam 5′e kadar mı süreceğini düşünüyorsunuz? İşinize tamamıyla hakim olup, müşterileriniz için yapmanız gereken bütün işleri ezbere biliyorsanız belki bu mümkün. Fakat şunu unutmayın ki yeni halkla ilişkiler adayları ilk birkaç yıl için genellikle üretken ve verimli değildir. İyi bir kariyer oluşturmak zaman alır, ayıracağınız ekstra zaman hedefinize daha hızlı ulaşmak için size yardımcı olur.

İşi değil, kariyeri düşünün: Halkla ilişkiler alanında kariyer isteyenler ile iş isteyenler arasındaki fark kolaylıkla gözlenebilir. Eğer sadece iş istiyorsanız, ilerlemenizin pek mümkün olmayacağını kabul etmelisiniz. Firmanızdan bir başkası fırsatı kaçırmayacak ve sizi geçecektir. Eğer bir kariyer yolu üzerindeyseniz bunu gösterin; değer katan görev ve projeler gerçekleştirin.

Takım çalışmasının önemini iyi anlayın: Büyük resmin bir parçası olun. Takım arkadaşlarınıza yardım edin, bir takım üyesi bocaladığında hemen onun yerini doldurun.

Yeni müşteriler ve fırsatlar bulun: Firmanıza yeni işler getirin; iki kat daha değerli olacaksınız.

Müşterilerle proaktif iletişim kurun: Bu genç insanların yapması gereken en önemli şeylerden biridir. Telefonu elinize alın. E-postalar sağlıklı bir iletişim biçimi sayılmazlar. Müşterinin direk önüne çıkın. Gönderecek bir raporunuz mu var? Direk müşteriye kendiniz götürün.

En nihayetinde, hala her şey ilişkiler çerçevesinde yürüyor. Bir halkla ilişkiler firmasının müşteri ilişkileri iyi ise, büyük olasılıkla müşteri, hatalara karşı daha bağışlayıcı olacaktır. Anahtar nokta pahalıya mal olacak hatalardan kaçınmak ve bir firma için sizi değerli hale getirecek özelliklerinizi iyi anlamaktır.

pr_kariyer

Kaynak: Howell Marketing Strategies Blog

Halkla İlişkiler Uygulamaları ve Örnek Olaylar

01. Halkla İlişkiler Planlaması

Masrafların ve rekabetin arttığı, kaynakların azaldığı bir çağda, diğer örgütsel çabalar gibi halkla ilişkiler de hayatta kalabilmek için rekabet etmek durumunda. Halkla ilişkiler çalışmaları açık stratejilere ve hedeflere dayanır. Bu strateji ve hedefler, kendi bütçeleri, süreleri ve kaynakları olan taktiklere ayrılır.

02. Halkla İlişkilerde Problem Tanımlama ve Durum Analizi

Bir halkla ilişkiler faaliyetinin çoğu zaman sadece uygulama kısmının görülmesi, diğer aşamalarının göze çarpmaması halkla ilişkiler uygulamalarının gerektiği gibi değerlendirilmemesi sorununu ortaya çıkarmaktadır. Bir kampanyanın başarısını değerlendirirken dikkate alınan en önemli hususlardan biri ortaya konan problemin çözülüp çözülmediğidir. Eğer problem ortaya doğru bir şekilde konursa, kurum ya da kuruluşun elde edeceği çıktılar en üst düzeyde olur.

03. Halkla İlişkilerde Hedefler

Bir fikrin, bir ürünün, bir hizmetin veya tüm bir şirketin formasyon değişimindeki yaratıcı dönüşüm, geleceği önemli bir şekilde etkileyebilir. Geleceğin kesin ayrıntılarını tahmin edemesek de cesaretimiz, kendimizi bu işe adamamız ve ne istediğimizi ortaya koyan hedefler bize yardımcı olur. Hedef belirlemek, önce karşımızdaki kişi ya da kurumların ne istediklerini iyi anlamak, daha sonra yapabilirliklerimizin farkına varmaktır.

04. Halkla İlişkilerde Hedef Kitle

Halkla ilişkiler çalışmalarında, tüm iletişim çalışmalarında olduğu gibi, hedef kitle çok önemlidir. Amaçları iyi belirlenmiş iletişim çalışmalarının ulaştırılacağı kitlenin doğru yöntemlerle belirlenmesi hedeflenen iletişimin etkinliğini artıracaktır. Birçok iletişim kampanyasının hedef kitle belirleme yöntemleri ile yapılmaması nedeniyle önemli iletişim kayıpları gerçekleşmektedir. Profili ve kişisel özellikleri, sosyal yapısı, satın alma davranışları iyi belirlenmiş bir hedef kitleyi anlamak

05. Halkla İlişkilerde Etkinlik Stratejileri

Halkla ilişkilerde etkinlik kavramı, kuruluşların genel iletişim stratejisi çerçevesinde planlanan çalışmaların uygulanma sürecinden oluşur. Etkinlikler, kuruluşların hedef kitlesi ve kamuoyuyla buluşma noktasıdır. Bu nedenledir ki, kuruluşun itibarında önemli bir etkendir ve çok iyi yönetilmesi gereken bir süreçtir.

06. Mesaj ve Medya Stratejileri

İletişim stratejilerinin belirlenmesi ve uygun sıra ile düzenekte uygulanması, halkla ilişkiler çalışmalarının temel yapı taşını oluşturmaktadır. İletişim kavramının, kaynak-mesaj-hedef kitleŽ düzeneğinden meydana gelen en basit yapısı, halkla ilişkiler uygulayıcısının etkili iletişim stratejileri geliştirmesi ve kullanması sayesinde, kurumun halkla ilişkiler yönetimi anlayışını yerleştirir ve öte yandan da kurumsal itibarı yaratmaya/pekiştirmeye yönlenir.

07. Halkla İlişkilerde Uygulama Planları

Uygulama planları, halkla ilişkiler hedeflerine ulaşmayı sağlayacak strateji ve taktiklerin uygulanmasından önce, etkinlik bazında en küçük detaya kadar, neyin, hangi sıra ile ne zaman ve nasıl yapılacağı ile ilgili noktaların tasarlanmasını gerektiren bir süreçtir. Kuşkusuz, halkla ilişkiler hedeflerini gerçekleştirmek üzere birçok kişinin, birçok etkinliği, belli bir zaman dilimi içinde yapması zorunludur.

08. Halkla İlişkilerde Ölçümleme Değerlendirme

Halkla ilişkiler çabalarının değerlendirilmesine verilen önem, halkla ilişkiler harcamalarına paralel olarak, yönetimin, etkinlik ölçümü konusunda gösterdiği ısrarı artırmaktadır. Gittikçe daha fazla uygulamacı, programın ürettiği dokümanların ölçümlenebilir sonuçlar vermesini ve kârın maliyetlere uygun olmasını istemektedir. Diğer mesleki fonksiyonlar ve bu fonksiyonları yerine getiren sorumlular gibi halkla ilişkiler de, organizasyon misyonunun ilerlemesine sağladıkları katkı miktarıyla değerlendirilmektedir.

Etkinlik Yönetiminde Stratejik Planlama

Etkinlik yönetiminin başarısının sırrı, çok iyi olarak planlanmasıdır. Etkinliğin ulaşmak istediği hedef, kuruluş stratejisi doğrultusunda belirlenmeli, etkinlik sonunda hedef kitleye verilmesi gereken mesaj doğru olarak aktarılabilmelidir. Bu nedenle de yapılmak istenen etkinlik, rahat bir zaman dilimi içinde bütün aşamaları ile çok detaylı olarak planlanmalıdır. Ayrıca, her aşamanın A ve B planları oluşturularak olabilecek krizler programlanmalıdır.

Etkinlik Yönetiminin Püf Noktaları

Etkinlik yönetiminde, göz önünde bulundurulması gereken bazı noktalar vardır. Bunları şu şeklide sıralayabiliriz: Odaklanma/Konsantrasyon: Etkinlik yönetimi, ciddi ve planlı çalışmayı içerir. Bu nedenle de ilgili kişinin etkinliğin bütün aşamalarını takip edebilen, etkinliği önemseyen ve görev edinen biri olması gerekir. Hedef Odaklı Yaklaşım: Etkinliğin, süreç boyunca hedefine uygun ve hedefe ulaşabilmek için o doğrultuda yönetilmesi gerekir.

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ELEMANI

TANIM

Özel kuruluşlarda ve kamu kurumlarında; kurumu halka tanıtacak, kurumun çalışmalarına karşı halkta ilgi uyandıracak, kurum hakkında çevrede olumlu izlenimler yaratacak ilişkileri kurabilen kişidir.

GÖREVLER

 • Tanıtıcı haber bültenleri, broşürler, raporlar hazırlar,
 • Yapılacak etkinlikleri kitle iletişim araçları ile halka duyurur,
 • Basın toplantıları, sergiler, konferanslar hazırlar,
 • Konusuyla ilgili yazıları basında izler, kürürleştirir, cevaplar hazırlar,
 • Halkla ilişkiler konusunda eğitim verilmesi için program hazırlar,
 • Yöneticilerin konuşma metinlerini ve yazışmalarını hazırlar,
 • Toplantı, tören, kutlama ve kokteyllerin düzenini sağlar,
 • Kurum adına sanat etkinlikleri düzenler,
 • Kamuoyundaki imajın belirlenmesi amacıyla anketler düzenlenmesini sağlar,
 • Yapılacak faaliyetler için bütçe hazırlar, malzeme miktarını ve elemanların sayısını ve niteliğini belirler.

KULLANILAN  ALET VE MALZEMELER

 • Büro makineleri (telefon, teleks, faks, bilgisayar vb.),
 • Fotoğraf makinesi.HVDXC

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Halkla ilişkiler ve tanıtım elemanı olmak isteyenlerin;

 • Üst düzeyde sözel yeteneğe sahip,
 • İnsanlarla iyi ilişkiler kurabilen (dışa dönük),
 • Kendine güvenen ve başkalarını etkileyebilen,
 • Girişken,
 • Araştırıcı,
 • Sabırlı, ölçülü,
 • Yaratıcı kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Halkla ilişkiler ve tanıtım elemanı, büro ortamında görev yapar, zaman zaman diğer kuruluşlarda düzenlenen toplantılara, seminerlere, sergilere katılabilir. Çalışırken gazetecilerle, reklam uzmanlarıyla, müşterilerle, meslektaşlarıyla, yöneticilerle ve diğer çalışanlarla iletişim halindedir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE  İŞ BULMA OLANAKLARI

Halkla ilişkiler ve tanıtım elemanı, bürolarda, otellerde, gazetelerde, yayıncılık alanlarında, bankalarda, reklam ajanslarında, fabrikalarda, hastanelerde, çeşitli kuruluşların organizasyon faaliyetlerinde çalışma olanağına sahiptir.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Meslek eğitimi aşağıdaki üniversitelere bağlı “İletişim” , “İşletme” ve “İletişim Bilimleri” fakültelerinin “Halkla İlişkiler ve Tanıtım”, Halkla İlişkiler”, “Halkla İlişkiler ve Reklamcılık”, “Reklamcılık ve Halkla İlişkiler” bölümlerinde verilmektedir;

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Mesleğin eğitimine girebilmek için,

 • Lise veya dengi okul mezunu olmak,
 • Öğrenci Seçme Sınavı’nda (YGS) “Halkla İlişkiler ve Tanıtım”, “Halkla İlişkiler”, “Halkla İlişkiler ve Reklamcılık”, “Reklamcılık ve Halkla İlişkiler” lisans  programları yeterli “Sözel (SÖZ)” puan almak,
 • Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim    Formunda “Halkla İlişkiler ve Tanıtım”, “Halkla İlişkiler”, “Halkla İlişkiler ve Reklamcılık”, “Reklamcılık ve Halkla İlişkiler”  lisans   programları ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Eğitim süresi 4 yıldır. Eğitim süresince; Sosyoloji, Psikoloji , Siyasi, Tarih, Siyaset Bilimine Giriş, Okuma ve Anlatım Teknikleri, Kitle İletişim Araçları, Halkla İlişkilerde Temel Kavramlar, Reklam Tasarımı, Pazarlama, Halkla İlişkiler Modeli, Piyasa ve Kamu Araştırmaları, Ekonomi, hukuk, Araştırma Yöntemleri, Gazetecilik, Reklamcılık, Fotoğrafçılık, İstatistik, Haber Toplama ve Yayma, Kitle İletişim Kuramları, Basın İlişkileri vb. dersler verilmektedir.

MESLEKTE İLERLEME

 • Halkla ilişkiler konusunda üniversitelerde akademik kariyer yapabilirler.
 • Kamu ya da özel kuruluşlarda basın -yayın ve halkla ilişkiler biriminde yönetici olabilirler. BENZER MESLEKLER: Gazetecilik, reklam uzmanlığı.

KAYNAK :http://www.sp.k12.tr/html/oryantasyon_site/hakla.html

 

HALKLA İLİŞKİLERDE KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARI

A.  YAZILI ARAÇLAR

1.  Gazeteler

Halkla ilişkiler alanında kullanılan yazılı araçlar, işletme gazetesi, dergi, broşür , el kitapçığı, bülten, yıllık raporlar, mektup, pul, kartvizit vb. araçlardır. Bu araçlar gerek işletme içinde çalışanlara gerekse işletme dışında yer alan çeşitli kişi ve kuruluşlara iletilerek firmadaki gelişmeler konusunda bilgi aktarır. Amaç firmayı iç ve dış çevreye tanıtmaktır. Ancak bu tanıtım, abartmalı olmaktan uzak, reklam kokmayan, doğru bilgiler içeren yönde olmalıdır.

images

1a.   İşletme Gazetesi

Halkla İlişkilerde kullanılan bilgi aktarma ve firmayı tanıtma araçlarından biri işletme gazetesidir. Bu yayın organı başta işletmede çalışanlar olmak üzere firmanın ilişki içinde bulunduğu kuruluşlara da dağıtılır. Firmanın ekonomik, sosyal, teknik yapısı, yatırımları ve son gelişmeler konusunda bilgi aktarılır, ayrıca çalışma koşulları ve doğum, ölüm, işe yeni giren ve çıkanlar, mutlu günler gibi kişisel haberler verilebilir.

İşletme gazeteleri, haftalık, 15 günlük, aylık ya da iki aylık süreli yayınlar şeklinde çıkartılabilir. Bu tür yayınlarda kullanılan dilin de, haberin anlaşılabilirliğini kolaylaştırmak açısından önemi büyüktür. İşletme gazeteleri, açık ve anlaşılır olmalı, dürüstlükten ayrılmamalı, hedef kitlelere yönelik hazırlanmalıdır.

1b.   Basın Bültenleri

Basınla ilişkilerde kullanılana en yaygın yöntemlerden birisidir. Basın bültenleri açık ve kısa olmalıdır. Bültenin her paragrafı kenedi başına bir haber niteliği taşımalıdır. Basın bültenini destekleyici dokümanlar hazırlanmalıdır (fotoğraf, resim vb.).

Basına gönderilen bültenin güncel olması gerekir. Hazırlanan bültende; tarih, adres, telefon, firma adı bulunmalı, basın bülteninin sonuna ayrıntılı bilgi alınabilecek kişi veya kişilerin adları yazılmalıdır.

1c.   Basın Toplantısı

Kitle iletişim araçlarına basın bülteni ile yansıtılmayacak önemli haberlerin aktarılmasında kullanılır.

Basın toplantısı düzenlerken belirli kurallara uymak gerekir:

· Basınbasin-toplantisi_91201_m toplantısının yapılacağı yer ve zaman önem taşımaktadır.

· Toplantının yapılacağı yer, basın mensuplarının kolay ulaşabileceği bir yer olmalıdır.

· Seçilen gün ve saatte önemli bir başka olayın olması, basın mensuplarının katılımını etkileyebilir.

· Basın toplantısının yapılacağı salonun düzeni gazetecilerin rahat hareket edebilmesine olanak sağlamalıdır. Çünkü gazeteciler, fotoğraf çekmek, ses almak, telefon etmek isteyebilirler.

· Basın toplantısı çok uzun olmamalı, asıl iletilecek mesajlara ağırlık verilmelidir.

· Toplantı ile ilgili haberler gazetelerden takip edilerek derlenmeli ve basın mensuplarına teşekkür edilmelidir.

1d.   Basın Turları

Basın turları ve gezileri işletmeyi tanıtma bakımından diğer bir Halkla İlişkiler uygulamasıdır. Tanıtma bakımından önemi küçümsenemez, ancak pahalıdır Hazırlanması da zaman alır. Örnek olarak GAP bölgesine düzenlenen basın turları gösterilebilir. Öte yandan işletmenin açılışı ya da ek bir tesis söz konusu olduğunda basın organlarının davet edilerek yeniliklerin tanıtılmasına çalışılır.

1e.  Kupür Derleme

Halkla İlişkiler görevlilerinin basını dikkatle izleyerek, kurum hakkında çıkan haberleri değerlendirmesi gerekir. Bu amaçla halkla ilişkiler görevlileri gazetelerde çıkan haber, röportaja, fotoğraf, yazı, karikatür gibi materyallerin makaslanarak arşivlenmesini sağlar. Bu işleme kupür derleme diyoruz.

Derlenen kupürler, daha sonra işletme için bir belge niteliği taşır.

1f.   Röportaj

Güncel bir konuda, belli bir okuyucu kitlesi için hazırlanan, kolay okunabilen, resimlerle desteklenmiş, hazırlayanın kendi görüşleri ile birleştirilerek yazılan yazılardır.

2. Dergiler

Dergiler gazetelere göre daha uzun zaman dilimleri içinde çıkarılan halkla ilişkiler aracıdır. Dergiler; haberler, röportaj ve magazin türü konulara ağırlık verir. Ancak hangi okuyucu kitlesine hitap edeceği önceden iyi saptanmalı ve ona göre hazırlanmalıdır.

3.   Broşür

Broşür genelde az sayfalı, ufak bir dergi boyunda basılan bir tanıtma aracıdır. Daha çok 8 ila 16 sayfa arasında basılır ve önemli özelliği bol resimli oluşudur.

Broşürler daha çok firmayı tanıtan özlü bilgiler içerir. İşletmenin üretim ve sosyal tesislerinde renkli görüntüler verir.

3. El Kitapçığı

El kitapçığı işletmeye yeni gelen ve giren personele firmayı çok yönlü tanıtan, yeni elemanın hak ve sorumluluklarını gösteren kitapçıktır. Bunlar broşürlerden farklı olarak resimli sayfalar yerine daha uzun yazıları içeren sayfalardan oluşurlar. El kitapçığında kurum tanıtıldıktan sonra personeli ilgilendiren konulara da yer verilir. Şöyle ki; personelin izin, sağlık, sportif faaliyetler, lojman, çalışma saatleri, çalışma koşulları vb. konularda bilgi verir.

4.  Afiş, İlan Tahtası ve Bültenler

İşletmenin belirli yerlerine konulan ya da asılan bu tür araçların en önemli niteliği iletilmek istenen habere, ilgili ilgisiz herkesin dikkatini çekmektir. Bu açıdan değerlendirildiğinde, afi, ilan ve bültenlerin diğer araçlardan daha çarpıcı ve etkili olması gerektiği söylenebilir.

5.  Diğer Yazılı Araçlar

Yukarıda sayılan yazılı araçların dışında ayrıca yıllık raporlar, mektup, kartvizit, pul, karikatür, pankart ve el ilanları sayılabilir.

Yıllık raporlar işletmenin bir yıl içinde yapmış olduğu çalışmaları özetleyen bir belgedir. Firma ortaklarına, bankalara ve ilgi duyan diğer kurumlara dağıtılabilir.

Mektuplar diğer iletişim araçlarından farklı olarak toplumsal değil kişisel bir araçtır. İyi yazıldığında hedef kitleyi bizzat ziyaret etmek kadara etkili olabilirler.

Halkla İlişkiler konusunda bir kampanya açıldığında etkili sloganların yazıldığı, büyük puntoların kullanıldığı pankartlardan yararlanılabilir. Halkla İlişkiler Bölümünün kullanacağı yazılı araçlar içinde ayrıca kurumun kimliğini yansıtan antetli kağıtlar, kartvizitler, bayram kartları, özel bastırılmış pullar, karikatürler kullanılabilir.

B. SÖZLÜ  ARAÇLAR

1. Yüz yüze Görüşme

Sözlü ile iletişimde en yaygın biçimde kullanılan araç yüz yüze görüşme ya da konuşmadır. Halkla İlişkilerde yüz  yüze görüşme, firmayı temsil eden kişilerle halk grupları arasında yapılan konuşmalardır. Tüzel kişiliğe sahip olan bir firma ile aynı özelliğe sahip bir başka kuruluş adına konuşan sonuçta insandır. Yüz yüze yapılan görüşmeler yazılı iletişimden daha etkili sonuçlar doğurur. Çünkü yazılı iletişim daha çok tek yönlü işler, oysa sözlü iletişim ve özellikle yüz yüze iletişim iki yönlü çalışır. Bu durumda verici konumunda bulunan kişi karşı tarafın algılama, davranış ve tepkilerini anında saptayabilir. Kaldı ki yüz yüze yapılan iletişimin sonucunda alıcı ya da hedef kitle olumlu bir izlenim edinmişse bu izlenimlerini başkalarına aktararak kurum adına bir hizmete getirmiş olacaktır.

Yüz yüze görüşmede firma temsilcisinin (vericinin) bazı noktalara özen göstermesi gerekir. Bu noktalar özet olarak şöyle sıralanabilir:

· Başkasıyla konuşurken sabırlı, nazik, sakin ve güler yüzlü olmalıdır.

· Karşıdaki insanın eğitimi, görünüşü, statüsü ve diğer görünen ve bilinen özelliklerine göre bir davranış içine girilmelidir.

· Halkla İlişkiler bir güven olayıdır. Karşıdaki kişiye güven verici bir davranışa girmeli, bu nedenle konuşulan konuya ilişkin yeterli bilgi taşınmalıdır.

· Konuşurken, uzun ve karmaşık bir dil yerine sade, anlaşılır ve net bir dil kullanılmalıdır.

· Firma adına gizli kalması gereken bilgileri karşı tarafa aktarmamalıdır.

· İyi bir dinleyici olunmalıdır.

· Karşı tarafın düşünce

· Karşı tarafın düşünce ve inançlarına saygılı biçimde konuşmalı ve özellikle olay etmekten kaçınmalıdır.

· Konuşurken kızgın, öfkeli, yüksek tonlu sesten uzak durmalı, gereksiz tartışmaya girmemelidir.

· Konuşurken karşı tarafa adıyla ve bey veya hanım eklentisiyle hitap edilmelidir.

· Yüz yüze iki yönlü iletişim olduğu için karşı tarafı etkilemek kadar, onunda vereceği mesajlara açık olunmalıdır.

hakkimizda_res

2. Telefonla Görüşme

Sözlü görüşmenin bir başka aracı da telefondur. Yüz yüze gelmekle birlikte telefonla görüşme Halkla İlişkilerde önemli bir araçtır. Firma adına konuşan kişi ile karşı taraf arasında bir diyalog kurma fırsatı yaratılır. Karşı tarafa bir uyarı şansı olmadığına göre firma adına konuşan kişinin bazı kurallara uygun davranması gerekir. Bu kurallar şöyle sıralanabilir:1

· Zil sesi üzerine telefonu açan kişi kendisini tanıtmalıdır.

· Telefonun defalarca çalınmasına izin verilmemelidir.

· Ses tonu ne çok yüksek ne de karşı tarafın zor duyacağı kadar kısık olmalıdır.

· Telefonda gereksiz konuşmalara yer vermeden konu ve amaç kısaca anlatılmalı.

· Konuşurken el altında mutlaka kağıt, kalem bulunmasına dikkat etmelidir.

· Konuşma sırasında karşı tarafı dikkatle izlediğimize ilişkin “evet efendim”, “sizi dinliyorum” gibi pekiştirici sözler söylenmelidir.

2_2013927153419

3.  Toplantılar

Halkla İlişkiler açısından toplantılar bilgi verme, değerlenme ya da bilgi alma amacıyla yapılır. Katılanlar karşılıklı görüş ve düşüncelerini açıklayarak bilgi alış-verişine girişir ve firma katılanlara toplantı sırasında en doyurucu – tanıtıcı bilgileri sunar.

Toplantının yapılacağı yer, tarih ve saat önceden kitle iletişim araçlarında duyurulmalıdır. Toplantıya basın mensupları çağırılarak, toplantı konusunun ve sonuçlarının hedef kitlelere duyurulması sağlanmalıdır.

basarili-toplanti

4. Konferans ve Seminerler

Tek yönlü iletişim araçlarında biri de konferanstır. Genellikle konuşmacı tarafından hedef kitleye mesajlar iletilir. Konuşmacı ile katılanlar arasında bir diyalog kurulmaz. Eğer konferansın konusu dinleyenlerin ilgisini  çekmiyorsa beklenen etkiyi sağlamayabilir.

Seminerler ise kitlenin ilgi ve güvenini kazanmak için düzenlenen faaliyetlerdendir. Genellikle birkaç gün sürmekte ve güncel konularda düzenlenmektedir. Seminerin son günü, tartışma açılarak karşılıklı bilgi aktarımı yapılmaktadır.

kadınn

C.  GÖRSEL VE İŞİTSEL ARAÇLAR

1. Radyo ve Televizyon

Halkla İlişkilerde kulağa ve göze hitap eden bir kitle iletişim aracı olarak radyo ve televizyonun etkinliği çok büyüktür.

Radyo ve televizyon çağımıza damgasını vuran elektronik kitle iletişim araçlarıdır. Bu araçlar, gelişmiş ve az gelişmiş ülkelerin tümünde kamuoyunun oluşmasında, tüketici tercihlerinin belirlenmesinde ve yaşam biçiminin kurulmasında çok önemli etkiye sahiptirler. Sözlü basının ana organları olan radyo ve televizyonun bu büyük gücü dolayısıyla Halkla İlişkiler uğraşısında en etkili kanallar olduğu yadsımaz bir olgudur. Bu kanalların zamanında ve doğru olarak kullanılabilmesi için Halkla İlişkiler Görevlilerinin, radyo – televizyon yayıncılarının çalışmalarını çok iyi kavramaları ve onlarla işbirliği kurmaları gerekir.

Radyonun üstünlüğü birkaç noktada toplanabilir. Radyo geniş bir dinleyici kitlesini etkiler, alışkanlık ve güven nedeniyle radyoya kişisel yakınlık hissedilir ve yüz yüze ilişkiye yakın bir durum yaratır. Öte yandan, diğer araçlara göre radyo daha hızlı bir haber dağıtma özelliğine sahiptir.

Radyoya ek olarak televizyonun söyleneni görüntü ile güçlendirmesi, görüntüyü ön plâna  getirip belirli düşünce ve görüşü oluşturması radyoya oranla onu kuşkusuz daha etkili bir duruma getirmektedir. Sese ek olarak ortaya bir de görüntü gelmektedir. Halkla İlişkiler konusunda radyo için söylenenleri televizyon içinde olduğu gibi geçerli kabul etmek gerekir. Burada denilebilir ki televizyon radyoya göre daha sınırlı bir kitleye hitap etmektedir, ancak ekran karşısındaki seyirciyi bu araç kolayca etkileyebilmektedir.

ao4

2.  Film ve Video Bant

Halkla İlişkiler faaliyetlerinde kullanılan önemli araçlar arasında film ve video bantta yer alır. Dokümanter, eğitsel, kültürel veya sadece tanıtım amacına yönelik filmler yapılabilir.

Türkiye’de Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Türkiye’yi yurt dışına tanıtmak amacıyla başlattığı filmler, T.C. Ziraat Bankasının 1982 yılında yaptığı “Altın Koylar” adalı filmi birer Halkla İlişkiler etkinliğidir.

3.  Sergi, Yarışma ve Festivaller

Halkla İlişkiler faaliyetlerinde sergiye de yer verecek kuruluşların,  sergide anlatılmak istenen şeylerin açık ve anlaşılır olmasına dikkat etmeleri gerekir. Özellikle kuruluşları ve onların yaptığı çalışmaları tanıtmak amacıyla düzenlenen sergilerde buna dikkat edilmelidir.

Yarışmalar toplumsal bir hizmettir. Halkın ilgisi çekilerek, sonuçta katılanları ödüllendirmek amaçlanmaktadır. Yarışma düzenlenirken, halka duyurulmasında kitle iletişim araçlarından yararlanılarak, kişilerin yarışmaya özendirilmesi sağlanmalıdır.

Festivaller günümüzde giderek yaygınlaşmaya başlayan faaliyetler arasındadır. Festivaller gerek yerel, gerek ülke düzeyinde, gerekse uluslar arası platformlarda kuruluşların adlarını duyurmada bir araçtır. Festivallerin kültürel yönden katkıları da büyüktür. Festivaller, Halkla İlişkilere faaliyeti olarak iyi bir şekilde düzenlendiklerinde halkın dikkatini çekebilmektedirler.

4.  Diğer Görsel – İşitsel Araçlar

Kurum veya kuruluşun Halkla İlişkiler amaçlı hazırlamış olduğu geziler, konserler, özel günler, panel, yemek, eğlence gibi çeşitli faaliyetler vardır. Bu faaliyetlerin zamanlamasının uygun olması, Halkla İlişkiler kampanyasını olumlu bir şekilde etkiler.

Bunların dışında kurumların yürütmüş olduğu sponsor (destek) faaliyetleri vardır. Bu faaliyet örneğin bir film yapımı ya da kitap yayınının sorumluluğunu bizzat üstlenmek şeklinde olabilir. Bir tiyatro, konser, festival ya da yarışmaya sponsorluk yapmak şeklinde de olabilir.

 

KAYNAK:http://www.wikiturk.net/Madde/48749/halkla-iliskilerde-kullanilan-iletisim-araclari

HALKLA İLİŞKİLERİN TARİHSEL GELİŞİMİ

Halkla İlişkilerin Tarihsel Süreç İçerisinde Geldiği Son Aşamadaki Tanımı James Grunig ve Hunt yapmıştır. Bu tanıma göre:

Halkla ilişkiler bir kuruluş ile hedef kitlesi arasındaki stratejik iletişim yönetimidir.

Dünyada Halkla İlişkilerin Tarihsel Gelişimi

M.Ö 1800 yıllarında Sümerlerin çivi yazısını bularak çiftçiler için Çiftlik Bülteni yayınlamaya başlamaları, yeryüzündeki ilk halkla ilişkiler olayı olarak kabul edilir.

M.Ö. 1. yy  Romalılar Vox Populi; Vox Dei  (Halkın sesi Tanrının sesidir) sözünü çıkarttılar.

1446’da Gutenberg’in hareketli tüpe ile baskıya başlamasından sonra, çeşitli el ilanları (handbills) ve “broadsides” çeşitli amaçları teşvik etmek için kullanıldı.1623’te Papa Gregory XV İnancı teşvik eden koleji kurdu. 1641’de Harvard College ilk sistemli fon toplama kampanyasını yaptı. 1776’da Thomas Jefferson ‘Public Relations’ kavramını ilk kez bağımsızlık bildirisinde kullanmıştır. Günümüzde PRSA (Public Relations Society of America) Richmond, her yıl halkla ilişkilerde başarılı uygulamalara ‘Thomas Jefferson Mükemmellik Ödülü’ vermektedir. 1851’de Alfred Krupp Londra’daki dünya fuarına katıldı. Krupp’un Londra’daki dünya fuarına katılarak, o ana kadar dökülmüş en büyük çelik bloğu götürmesi, ilgi çekerek, kendi tanıtımını yapması açısından önem taşımaktadır.1880’li yıllarda P.T. Barnum Halkla İlişkiler Faaliyetlerine Başlamıştır. Barnum, ilginç olaylar yaratarak onların tanımını yapmış ve bu sayede kişilerin dikkatini çekerek, sahip olduğu müzeye ve şovlara gelmelerini sağlamıştır. 1882’de Avukat Dorman Eaton ‘Public Relations’ ifadesini kullandı. Eaton, bu ifadeyi Yale Hukuk Okulu’nda mezunlara verdiği bir seminerde ‘iyi insanlarla ilişkiler’ anlamında kullanmıştır. 1889’da Westinghouse Bilgilendirme Faaliyetlerine Başladı. George Westinghouse kurumunun bilgilendirme faaliyetlerini gerçekleştirmesi için Pittsburgh’lu gazeteci E.H. Heinrichs’i görevlendirmiştir. 1897’de ‘Public Relations’ kavramı bugünkü anlamında ilk kez kullanıldı! Amerika’da yayınlanan ‘Yearbook of Railway’de ‘public relations’ kavramı ilk kez bugün taşıdığı anlamında kullanılmıştır. 1900’ler Firmalar müşterileriyle pozitif ilişkileri teşvik için çeşitli teknikler kullanmaya başladılar. Örneğin Ford mallarının promosyonu için:

1895’te basında ürün ön gösterisi,dgvb

1903’te araba yarışları düzenlemeye başladı.

Chicago Edison firması ilk kez;

1903’te magazine

1909’da film

1912’de tüketici faturalarının içine konan reklamlar kullandı.

1905’te Ivy Lee John D. Rockefeller için çalışmaya başladı.

Halkla ilişkiler modellerinden, ‘kamuyu bilgilendirme’ modelinin temsilcisi olan Ivy Ledbetter Lee uzun süreli olarak Rockfeller için çalışmaya başladı. 1913’te Edward Bernays Halkla İlişkiler Faaliyetlerine Başladı Halkla ilişkilerin ‘babası’ olarak adlandırılabilen Edward Bernays birçok başarılı, ancak kimi zamanda eleştirilen halkla ilişkiler uygulamalarına imza atmıştır. Halkla ilişkiler mesleğine araştırmayı dahil eden kişi olan Bernays, ilk çalışmalarında  ‘propaganda’ya yönelik uygulamalar yaparken, daha sonraki yıllarda ‘iki yönlü asimetrik’ anlayışına uygun kampanyalar gerçekleştirmiştir.1916-18 yıllarında Geroge Creel tarafından yürütülen, The Committee on Public Information, Amerika’nin Birinci Dünya savaşına girmesinde kamunun desteğini sağlamak için teşvik işini yaptı. Filmciler, reklamcılar, halkla ilişkiler uzmanları, tarihçiler, her alandan sosyal bilimciler ve yazarlar bültenlerle, filmlerle, konuşmalarla, köşe yazılarıyla, posterlerle, kitaplarla, haber hikayeleriyle, baş yazılarla, bir sayfalık elle dağıtılan yazılarla, resimlerle savaşı pazarlama işine girdiler.  1919’da Carl Byoir ve Edward Bernays, Litvanya’nın bağımsızlık kampanyası için birlikte çalıştı! 1920’de General Electric bir tanıtım departmanı kurdu. Westinghous’un bu alanda atılımlarda bulunması üzerine General Electric de tanıtıma ağırlık vermeye başladı.1923’te Dünyanın en meşhur Halkla ilişkilercisi, Edward L. Bernays “Crystalizing Public Opinion” kitabını bastı ve “halkla ilişkiler danışmanlığı” kavramını popülerleştirdi. New York Üniversity’de ilk halkla ilişkiler dersini öğretti. 1923’te General Motors kurumsal halkla ilişkiler ilanları serisini başlattı. 1927’de Arthur W. Page, firmada politikayı belirlemede söz sahibi olma koşulunu kabul ettirerek, AT & T firmasında Halkla ilişkiler başkanı yardımcısı oldu. Halk ile işbirliğini ve firma faaliyetlerinin açığa vurulmasının önemini savunan Page yüzyılın en önde gelen firma yöneticisi oldu.1929’da Edward L. Bernays tarafından orkestra edilen “Golden Jubile of Light” elektrik lambasının bulunmasının 50 yılını kutlama adına yüzyılın dünya çapında en büyük halkla ilişkiler olayını sahneye koydu. 1933’te İlk siyasal kampanya firması kuruldu. 1934’te Amerikan başkanı Roosevelt meşhur “ocakbaşı sohbetleri” (fireside chats) radyo programındaki konuşmalarıyla halkla ilişkilerle siyasal sistemin satışında ve siyasal propagandada önemli bir geleneği başlattı. 1935’te İlk kez yaygın kamuoyu yoklaması yapıldı 1942’de Elmer Davis tarafından yönetilen ve bildiğimiz iletişim kuramcılarının ve araştırmacılarının çoğunun çalıştığı “Office of War Information” (sonradan CIA) Amerikanın İkinci Dünya savaşında halkın desteğinin promosyonunu yaptı.    1945’te Savaş sırasında “War Advertising Council” olan propaganda kurumu isim değiştirerek savaş sonrasında sivil “The Advertising Council”adını aldı ve sözde kamu yararına reklamlar yapmayı üstlendi. 1946’da İlk televizyonda tanıtım faaliyetleri başladı. 1953’te Amerika’nın dışında haber ve kültürel enformasyon dağıtmak için The United States Information Agency (USIA) kuruldu. Agency’nin işi her ülkede yaygın bir şekilde ülke içinde haber toplayan ve değerlendiren halkla ilişkiler biçimindedir. CIA’den formal olarak bağımsız haber toplama ve ilişkiler düzenleme organıdır.

KAYNAK : https://bugunundunu.wordpress.com/2011/09/21/halkla-iliskilerin-tarihsel-gelisimi/

Haber Yazımında Dikkat Edilecek Kurallar

halkla-iliskiler-egitimi

  Halkla ilişkiler yazarlığında, oluşturulacak basın bültenlerinin, medya editörlerinin ya da muhabirlerin zorlanmadan habere dönüştürebilmeleri için, haber formatında yazılmaları uygun olmaktadır. Basın bültenleri ya yetkili kişinin ağzından konuşma metni olarak verilmekte ya da yetkilinin söyledikleri, haber yüklemleri kullanılarak haber formatında sunulmaktadır. Haber formatında hazırlanan basın bültenlerinin, medya editörleri tarafından daha az çabayla haber medyasında yer alması, bu tür bülten yazarlığını daha fazla tercih nedeni olarak ortaya çıkarmaktadır.

  Bu bağlamda, medya için basın bülteni hazırlamada bazı haber yazım kurallarını göz önünde bulundurmak yararlı olacaktır.
– Haber yazmadan önce eldeki bilgiler gözden geçirilmeli, tüm bilgilerin doğru olduğu kanıtlanmalı. Tüm bilgilere hakim olarak haber yazımına başlanmalı.

– Haber başlığı iyi belirlenmeli. Haber başlığı, haberi birkaç sözcükle anlatacak özellikte ve anlatım yoğunluğunda seçilmeli.

– Haberin hangi teknikle yazılacağına karar verip habere uygun giriş cümlesini de ona göre seçmeli.

– Haber yazımında toplumun örf, adet ve gelenekleri göz önünde bulundurulmalı ve bu değerlere saygılı davranılmalı, yasalar akıldan çıkarılmamalı, kişilere yönelik onur kırıcı söz ve deyimler kullanılmamalı.

– Haberleri, genel anlatımlı olarak vermek yerine olayın görgü şahitlerinin ağızlarından, bir kaynağa dayandırarak vermek gereklidir.

– Haber yüklemlerini geniş yelpaze ve çeşitlilikte kullanmalı.

– Bazı haber yüklemlerinin kullanımında dikkatli davranmak gerekir. Örneğin, ileri sürdü, savundu yüklemlerinde, gerçekten savunulacak bir fikrin haber kaynağına ait olması gereklidir.

– İstatistiksel sonuçlar, haberde basitleştirilmeli ve okuyucuların anlayacağı biçime dönüştürülmeli.

– Dil ve imla kurallarına, yazım kurallarına karşı çok hassas davranılmalı.

– Muhabir kendi fikirlerini habere katmamalı. Haber yorumsuz olarak yazılmalı.

– Haberle ilişkili kişilerin kim olduğu iyice tanıtılmalı. – Haber kaynağı mutlaka belirtilmeli.

– Sıfat ve zarf kullanırken dikkatli olmalı; “kalabalık bir kitle” yerine “5 bin kişi” gibi daha somut ifadeler kullanılmalı.

– Cümleye zaman ya da sayı belirten rakamlı ifadelerle başlanmamalı.

– Sayıların kullanımında dikkatli olunmalı; örneğin 75.350 yerine “75 bin 350″ yazılmalı.

– Sıradan tanımlamalardan (şok oldu, iğne atsan yere düşmez gibi) ifadelerden kaçınmalı.

– Gözetim altına alma, tutuklama, hüküm giyme gibi konular üzerinde hassasiyetle durmalı, suçu ispat edilmemiş hiç bir kimse için suçlu gibi ifadeler kullanılmamalı.

– Bir konuşmayı haber yaparken, konuşma bir tırnak içinde bütün olarak verilmemeli, konuşmanın özü göz önünde bulundurularak, çeşitli parçalara ayrılarak haber yüklemleriyle anlatım süslenmeli.

– Uzun cümlelerden kaçınmalı, 15-20 sözcükte nokta koymasını bilmeli.

– Söylemi ve anlaşılması zor sözcükleri kullanmamalı.

– Halk dilinde yaygın sözcükler tercih edilmeli. Aynı sözcükler bir cümlede bir kez kullanılmalı.

– Haber anlatımında olumsuz ifadeler kullanmaktan kaçınmalı “…mamaktadır” yerine, “… mak istemiyor” gibi ifade kullanmalı.

– Cümleler, yalın ve açık, kolay anlaşılır olmalı.

– İsim ve unvanlar doğru yazılmalı.

Kaynak: http://notoku.com/haber-yaziminda-dikkat-edilecek-kurallar/#ixzz3TzgWuNka

Dış Tanıtım ve Türkiye’nin Tanıtımı

                                                     leee

Politikası ve planlaması devlet tarafından saptanan, uygulaması kamu ve özel sektör kuruluşlarınca eşgüdüm içerisinde açık, sürekli, sistemli ve yoğun bir şekilde bilimsel ve teknik yöntemlerle yürütülen, dış ülkelere dönük faaliyetlerin tümüne dış tanıtım denir.

Dış tanıtım, basit bir bilgi verme uğraşısı değildir. Enformasyon, iletişim, propaganda, devlet reklamcılığı, halkla ilişkiler, kolektif reklamcılık, satış geliştirme, ticari reklamcılık gibi aynı zamanda bireysel ekonomik yararları da kapsayan çok boyutlu ve yönlü bir etkinliktir. Küreselleşen dünyada, sınırların, mesafelerin artık fazla değer ifade etmediği bir gerçektir. Dış tanıtımın turizmle de kan bağı vardır. Özellikle, dış turizm bağlamında tanıtım bir vitrin niteliği de taşımaktadır. Ülkelerin uluslararası platformlarda sesini duyurabilmesi, daha çok dış tanıtımlarına bağlıdır.

Uluslararası platformlarda, yalnız kalmamak için bütün ülkeler dış tanıtımına özellikle önem vermektedir. Uluslararası kuruluşlarda alınacak kararların ülkelerin dış tanıtımıyla doğrudan ilişkisi vardır. Dünya giderek ekonomik görüş ve çıkarların ağırlık kazandığı bir kimliğe bürünmektedir. Halk deyimiyle ‘dünya, artık menfaat dünyası’ olma sürecini yaşamaktadır. Kimse kimsenin kara gözü ve kara kaşı için dostluk ve yakınlaşmalar içinde olmamakta, her şey çıkar ilişkilerine dayanmaktadır.

İdeolojik, siyasal, hatta dinî bağlantılar ve birlikteliklerin oluşturduğu dostluklar bile yerini, ekonomik çıkarlara bırakmakta, anlaşmalar da artık alışveriş pazarına dökülmektedir. Bize düşen görev ise değişimleri yakından izleyerek yeni dış tanıtım politikaları üretmektir.

 

http://hbogm.meb.gov.tr/modulerprogramlar/kursprogramlari/halkla_iliskiler/moduller/reklamvetanitim_hizmetleri.pdf

HALKLA İLİŞKİLERİN AMAÇLARI

Halkla ilişkilerin tanımlardan da  anlaşılacağı üzere. halkla ilişkilerin temel amacı, kurum ve kuruluşların ilgili çevreleriyle olumlu ilişkiler kurmasını sağlamak, etkin ve verimli bir iletişim/etkileşim ortamı yaratmaktır. Halkla ilişkiler etkinliklerinin getirisi uzun süre gerektirdiğinden, kısa vadede bir sonuç beklemek yersiz olacaktır. Ne var ki zamana yayılarak yapılan halkla ilişkiler çalışmalarının bir amacı da, kurum ya da kuruluşun uzun vadede kazandıracağı olumlu kimlik ve ardından doğal/dolaylı olarak gelecek karlılıktır. Çevrenin kabul, destek ve güveni kazanarak oluşacak etkileşim ortamıyla, kurum ya da kuruluşun kendisini kolaylıkla anlatabilme ve tanıtabilme, kamuoyunu etkileme ve inandırabilme fırsatı da yakalamış olur. Çevreyle ya da hedef kitlelerle iyi bir iletişim kurmanın iki önemli ölçütü, kesinlik ve tutarlılıktır.

 • Benimsenmiş iletişim ekseniyle bu ekseni betimlemek için yeğlenen konular arasında ki kesinlik ve tutarlılık,
 • Ele alınan konu ya da konuları dile getiren iletilerle, iletileri aktarmak için araçlar arasında ki kesinlik ve tutarlılık,
 • Genel iletişim politikasıyla işletmenin ticari politikası arasında ki kesinlik ve tutarlılık söz konusunu olan.

 

JGVH

Özetle Halkla ilişkilerin amacı,

 • Özel girişimciliği aşılama
 • İşletmeyi koruma
 • Finansal güçlenme
 • Saygınlık sağlama
 • Satış artırma
 • İş gören bulma
 • Endüstri işlerini geliştirme

Toplumsal açıdan izlenen amaçlar,

 • Halkı aydınlatmak
 • Halkın yönetimle olan ilişkilerinde işlerini kolaylaştırmak
 • Halkla iş birliği sağlayarak hizmetlerin daha çabuk ve kolay görülmesini sağlamak
 • Halkın dilek, istek telkin, tavsiye ve şikayetlerini dinlemek, aksaklıkların giderilmesi için çalışmalar yapmak.

KAYNAK :https://bilgipr.wordpress.com/2010/04/01/halkla-iliskilerin-amaclari/

1 2 3